.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
FALLUJAINSAMLINGEN
OM FALLUJA
MORDEN PÅ IRAKS
INTELLEKTUELLA
- NAMNINSAMLING -
STOPPA AVRÄTTNINGEN
AV TRE IRAKISKA
KVINNOR
- NAMNINSAMLING -
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Stöd Fallujainsamlingen!


Stöd solidaritetsinsamlingen för Iraks folk!
Revisorer för insamlingen: Tomas Bolme och Bo Stenström

Falluja är en symbol för USAs massförstörelse och det irakiska folkets motstånd mot ockupationen.
Föreningen IrakSolidaritets insamling går oavkortat till offren för USA:s ockupation. Allt föreningsarbete är ideellt.
Ockupationen har förorsakat humanitär katastrof i Irak. Vår insamling är en droppe i havet, men har betydelse för solidariteten. Vi kan hjälpa människor som drabbats av ockupationen.
Inför utbetalningar görs noggrannna undersökningar i kontakt med irakiska vänner i och utanför Irak. Vi måste vara helt säkra på att pengarna når de behövande. Kvitton, tackbrev och redovisningar för hur pengarna används finns till alla utbetalningar.

Affisch för Fallujainsamlingen

Stöd insamlingen! Sätt in ditt bidrag på pg: 116 73-1
Insamlingsresultat: 27 augusti 2015: 394 739 kronor
Varmt tack för bidrag!
Varenda krona når fram!

Redovisning av Fallujainsamlingen
Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2015
Läs artikel och se foton om följande utbetalningar från Fallujainsamlingen.
15 mars 2015 sände föreningen 400 dollar för att rädda lilla Azraq som flytt med sin familj från Falluja till Irakiska Kurdistan.
En hjärtspecialist, även han flykting från Falluja, säger att Azraks medfödda hjärtfel måste opereras.
Du kan läsa mer om Azrak och om Islah som förmedlar hjälpen.
Den 19 mars 2015 nådde inasmlingen sitt mål.
10 februari 2015 översändes 3270 dollar till Malaekat Al-Rahman Social Organization för hjälp till nödlidande internflyktingar i Irak.


Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2014

27 049 kronor för brådskande hjälp till familjer på flykt undan regeringsattacker på staden.
Hjälpen har förmedlats genom Geneva International Centre for Justice.
Vädjan om hjälp till Fallujainsamlingen!
2 224 kr i extra stöd till Irakkommissionens möte i Bryssel 16-17 april 2014
.

Läs om Irakkommissionens viktiga arbete

Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2013
9 373 kronor i stöd till Irakkommissionens viktiga arbete. Föreningen har bidragit till att juridiska experter och vittnen ska kunna delta.
6 523 kronor har gjort det möjligt för Ross Caputi, amerikansk marinsoldat, att avsluta sin Fallujafilm: "Fear not the path of Truth".

Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2012
2165 kronor har möjliggjort för en irakisk kvinnoaktivist att delta på ett möte i Jordanien om krigstraumatiserade barn, ett mycket stort problem i Irak.
23 276 har hjälpt mycket fattiga familjer och änkor direkt drabbade av ockupationen i Falluja och Abu Ghraib genom stiftelsen Malaekat al Rahman för social verksamhet.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen 2011
24 maj 2011 betalades 24.196 kronor från Fallujainsamlingen till förmån för den oberoende, internationella forskningen om ökningen av missbildade nyfödda i Falluja och sambanden med uranvapen i USA:s krigföring. Missbildningar på nyföddda, genetiska skador, cancersjukdomar och hjärnskador har ökat lavinartat sedan 2004 då Falluja utsates för 2 stora angrepp. Pengarna är ett bidrag till laboratorieundersökningar av jord, blod och hårprover från Falluja. Dessa kostnader är mycket höga.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen 2010
20.000 kronor av insamlade medel utbetalades 27 juli 2010 för forskning och 20.000 kronor utbetalades 26 oktober 2010 om sambanden mellan de uranvapen som USA använde under de två stora angreppen på Falluja 2004. Missbildningar på nyföddda, genetiska skador, cancersjukdomar och hjärnskador har ökat lavinartat sedan 2004.
Det är en humanitär katastrof och utgör krigsförbrytelser.
Pengarna har gått till
The Cancer and Birth Defects Foundation till stöd för denna forskning och till stöd för drabbade familjer i Falluja. Hitintills har föreningen bidragit med 64.196 kronor till denna forskning.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen 2009
15 september 2009 överlämnade IrakSolidaritet 41.000 kronor till en irakisk hjälporganisation i Mosultrakten för inköp av mediciner till behövande fattiga familjer.
Mosul har drabbats hårt av amerikansk-irakiska offfensiver och många internflyktingar finns här.

15 februari 2009 överlämnades 43.000 kronor till en irakisk hjälporganisation i Mosultrakten för inköp av mediciner till behövande fattiga familjer.
Vi har fått undertecknade såväl kvitton som brev och foton och kvitto på köpta mediciner. Det är mycket arbete med dessa kontakter i Irak och vi vill skydda dem. Vi kan inte ange namn, men vi kan till er alla vidarebefordra att medicinerna går till behövande familjer som drabbats mycket hårt av ockupationen och miliser i ett område där motståndet mot ockupationen är starkt. Det finns många internflyktingar i området. De är mycket glada över solidariteten och hoppas att kontakterna ska fortsätta och att de inte ska behöva känna sig övergivna. De tackar både svenska och spanska vänner. Vi har haft viss hjälp från våra spanska kontakter i IAON (International Anti-Occupation Network).
Foton på några familjer som fått mediciner, 1, 2, 3, 4
.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen 2008
20 april 2008 överlämnade IrakSolidaritet 40.000 kronor till Umar Almukhtar-föreningen i Bagdad. Föreningen gör en stor insats för att hjälpa de många änkorna och föräldralösa barnen.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen 2006
IrakSolidaritet har överlämnat 40.000 kronor till irakiska representanter i samband med seminariet 2 april 2006 om massförstörelsen av irakiska städer. Irakiska talare och vittnen deltog på mötet.
20.000 kronor har överlämnats till Muhamad Tareq al-Darraji, chef för Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja och samordnare för 28 människorättsorganiosationer i Irak. Insamlade medel har hjälpt flyktingfamiljer från Falluja och bidragit till cancerläkemedel.
Många flyktingar bor i provisoriska tältläger. Studiecentret företräder många fackliga, religiösa och andra organisationer inför FN:s Kommission för mänskliga rättigheter och kanaliserar hjälp till den hårt drabbade Fallujabefolkningen.

20.000 kronor har överlämnats till en grupp kvinnor som med fara för sina liv tagit sig in i några av de av USA bombade städerna t.ex Al Qaim och Falluja. USA har upprättat kontrollstationer runt Falluja, Al Qaim och många andra städer som förvandlas till fängelser för befolkningen. Deras hjälparbete kan ses i filmen Iraq: The Women´s Story som förningen gärna visar. Några av de kvinnor vi kännr har tvingats i flykt.
Människor kan inte ta sig till arbeten eller studier utanför murar och kontrollstationer som enbart hålls öppna ett visst antal timmar per dag. Köerna är långa. Kvinnorna har övernattat i flyktingläger, köat vid kontrollstationer men på olika sätt lyckats överföra hjälp till befolkningen.


Läs mer i Fallujabroschyren!

Stöd Fallujainsamlingen! Sänd ditt bidrag till pg: 11673-1


Se Rai-reportaget om Falluja och se intervju med Muhamad.
Se förstörelsen av Al Qaim.

Lite historik
Det insamlade beloppet på pg 116 73-1 från hösten 2005 fram till
31 december 2007 är 121.669 kronor.

Föreningen IrakSolidaritet tackar varmt för de regelbundna bidrag som sänds till Fallujainsamlingen varje månad.
Varmt tack till Iraksolidaritet i Göteborg som den 9 augusti skickat in 3800 kronor insamlade på gator och torg.
I samband med höstens kampanj för 100.000 kronor till Fallujainsamlingen tackar IrakSolidaritet för de bidrag som strömmar in, bl.a. ett stort bidrag på 2.000 kronor.
Höstens delmål uppnåddes redan den 31 oktober. 114.647 kronor hade då insamlats. Nya delmål kommer för den fortsatta insamlingen.
Varmt tack för alla bidrag!
I samband med födelsedagsfirande uppmanade Sköld Peter Matthis och Siv Öberg gästerna att ge pengar till Fallujainsamlingen istället för presenter. På Lärarhögskolan i Stockholm samlades också pengar i samband med födelsedagsfirande. Medlemmar i IrakSolidaritet hade studiedag i början av oktober 2007 och lunchpengarna gick till Fallujainsamlingen. Stora och små enskilda bidrag och bössinsamlingar på gator och torg och vid exempelvis visningen av The Women´s Story på Orionbion har bidragen strömmat in.
Senast ändrad: 2015-09-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .