.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Välkommen till IrakSolidaritet!


Kontakt
Du kan nå oss genom att skriva till: info@iraksolidaritet.se

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter!

Information om föreningens styrelse och verksamhetsberättelser

Nyhetsbrev och information
Skicka namn och e-postadress till: info@iraksolidaritet.se


Medlemskap
Det kostar 100 kronor för yrkesverksamma och 50 kronor för pensionärer, studerande och arbetslösa.
Medlemskap gäller kalenderår.
Föreningen sänkte medlemsavgiften på årsmötet 8 maj 2014 för att möjliggöra för fler att bli medlemmar.

Inbetalning sker till pg: 409692-1.
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Vad inbetalningen gäller

Vi ber dig även att skicka ovanstående uppgifter till : info@iraksolidaritet.se på grund av svårigheter att rätt tolka uppgifter på inbetalningskort m.m.

Bidrag till föreningen
Föreningens verksamhet som seminarier, flygblad, affischer och annan opinionsbildning, bekostas av medlemsavgifter och bidrag. Försäljning av tidskrifter och böcker sker i stort sett utan förtjänst.

Vill du bidra till vår verksamhet, sänd ditt bidrag till pg: 409692-1
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress
Vad inbetalningen gäller

Vi ber dig även att skicka ovanstående uppgifter till : info@iraksolidaritet.se på grund av svårigheter att rätt tolka uppgifter på inbetalningskort m.m.

Stöd Fallujainsamlingen
Stöd solidaritetsinsamlingen för Iraks folk!
Varenda krona når fram.
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1
V.v ange tydligt:
Namn
Adress
E-postadress


Revisorer för insamlingen: Tomas Bolme och Bo Stenström


Läs om Fallujainsamlingen, insamlade medel och tidigare utbetalningar.
Plattform

Nedan är den plattform som du stödjer när du blir medlem hos oss.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motståndskampen!


• Inget svenskt stöd till ockupationen!

Senast ändrad: 2015-01-23
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .