.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Frågan om Kurdistan

En av de principiella frågorna kring den nuvarande situationen i Irak är om landets fortsatta enhet. Ska landet delas - medvetet eller som en oundviklig följd av rådande styrkeförhållande mellan olika krafter - till tre mer eller mindre självständiga stater: ett Kurdistan i norr, en shiadominerad stat i söder och ett sunnidominerat och svagt rest-Irak i mitten?
Den delningen skulle motsvara den styrkefördelning som brukar beskrivas i de flesta analyser i våra vanligaste media.

De som stödjer USAs krig brukar säga att USA inte kan dra sig tillbaka för då kommer ett blodbad att ske innan landet delas. Den irakiska motståndsrörelsen förordar samförstånd och ett fortsatt enat Irak.

I förenklade analyser brukar shia och en framtida shiastat beskrivas som stödd och underblåst av Iran. Men tydligt är att även USA trots krigsmuller mot Iran också försöker alliera sig med shiakrafterna.

I den tänkta uppdelningen i tre stater skulle Kurdistan och shiastaten kontrollera de stora oljetillgångarna i Irak. Sunnistaten skulle bli utan. Men det förutsätter att Kurdistan tilldelas de nordliga oljefälten kring staden Kirkuk, vilket inte är självklart.

Kurdistan är en intressant fråga för vänstern i västvärlden. Kurderas mångåriga kamp mot förtryck och terror, inte bara i Irak utan också i Turkiet, Syrien och Iran, har ofta fått dess stöd.

Ett reportage från platsen

I ett reportage 8 september 2005 i The Nation, en av USAs ledande vänstertidningar, analyserar Christian Parenti många av frågorna kring kurderas intressen. Han visar till exempel att kurdernas sedan länge är svårt splittrade kring två partier och att Kirkus inte alls självklart kan anses tillhöra kurderna som dock brukar definiera det traditionellt kurdiska området långt söderut mot Bagdad. Han tar också upp traditionella kurdiska maktförhållanden och den turkmenska folkgruppen som ofta förbises i analyserna.

Så här presenterar The Nation artikeln:

-Samtidigt som våld fortsätter att plåga landet och trycket mot USAs ockupation växer rapporterar The Nations korrespondent Christian Parenti från norra Irak där politiska motsättningar och insatser går på fullt varv. I sin artikel "Frågan om Kurdistan" visar Parenti på ett levande sätt att den nya konventionella sanningen om Irak - att det kommer att splittras i tre halvautonoma ministater - vid närmare betraktan snabbt upplöses.

Kurdistans band med Irak är anmärkningsvärt starka, skriver han, och dess inre motsättningar överraskande häftiga. Och kurderna, rapporterar han, "utan tillgång till hav och omgivna av fiender, vill uppriktigt undvika att stöta sig med sin nye herre, Onkel Sam".

Utlagd 2005-11-18

Läs hela artikeln via länken nedan.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .