.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-02
utdrag
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

USA:s strategiska plan för Irak
"Operation Enduring Occupation"
"Neddragning" i Irak?

Det finns lite att ta av när man ska ”dra ner
Om Pentagon har 263.000 man i form av soldater, kontraktörer och civila i Irak förutom CIA:s, UD:s och annat folk, blir det sammanlagt en bra bit över 300.000.
Både baser, soldater och kontraktsanställda kommer att finnas kvar. Och korruptionen! Mycket tal om ”neddragningar” fyller även syftet att försvaga antikrigsopinion.
100304
USAs strategiska plan för Irak
President Obama har gjort ett stort nummer av ”tillbakadragandet” av trupper. Samtidigt byggs enorma militärbaser i storleksordningen mindre städer för 20 000 personer. Artikeln refererar till uttalanden från höga militära befälhavare och belägger sina slutsatser med citat från officiella källor.

Den oberoende journalisten och författaren Dahr Jamail har skrivit en mycket intressant och klarläggande artikel (på engelska) om USA:s strategiska plan för Irak. President Obama har gjort ett stort nummer av ”tillbakadragandet” av trupper. Samtidigt byggs enorma militärbaser i storleksordningen mindre städer för 20 000 personer. Jamail refererar till uttalanden från höga militära befälhavare och belägger sina slutsatser med citat från officiella källor. Avsikten har aldrig varit att hålla stora reguljära truppstyrkor i Irak, utan att skapa en stark militär utpost i den oljerika och strategiskt viktiga regionen. Författarens slutsats är att minst fem megabaser kommer att bli kvar på obestämd tid. I dessa baser stationeras militär personal, som nu kallas för ”rådgivare” eller ”instruktörer”. Från baserna kan specialstyrkor och bombflyg vid behov sättas in, precis som nu sker i Pakistan (trots den allierade regimens protester). Det är också troligt att minst 50 000 reguljära soldater kommer att finnas kvar på obestämd tid. Uttalanden från högste befälhavaren i Irak tyder på det. USA kommer inte frivilligt att lämna Irak. Läs och sprid den här artikeln.
Arne Hjorth
Läs den oberoende journalisten Dahr Jamails artikel
Dahr Jamails hemsida

100325

Senast ändrad: 2010-04-07
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .