.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Cindy Sheehan 8 oktober 2009 på ABF Stockholm
Illusioner om Obama försvagade antikrigsrörelsen

Referat av seminarium på ABF Stockholm, 8 oktober 2009
Vid pennan Christer Lundgren

läs mer om Cindy Sheehan i Stockholm

Barak Obama som president var en gåva till härskarklassen, rånarklassen, i USA. Hans paroll ”förändring” betydde ny administration, men oförändrad politik. Jag kan aldrig stödja en president som för krigspolitik.

Med den klara deklarationen inledde Cindy Sheehan sitt anförande vid seminariet i ABF-huset torsdagen den 8 oktober – dagen innan det skandalösa beslutet att tilldela Obama Nobels fredspris offentliggjordes.

Bara några dagar före sitt stockholmsbesök hade hon deltagit i en demonstration utanför Vita huset, där hon kedjat fast sig, men snabbt blivit lossklippt av poliser med bultsaxar. I demonstrationen deltog 5-600 personer, vilket Cindy Sheehan menade var en stor demonstration i dagens situation, då fredsrörelsen är kraftigt försvagad efter sitt stöd åt Obama och demokraterna.

– Mina vänner i fredsrörelsen som stödde Obama säger att han i alla fall är bättre än Bush. Men Bush var bara den värste av många dåliga krigiska presidenter och Obama sällar sig nu till dem med upptrappning i Afghanistan, en förrädisk ”exit strategy” i Irak som förlänger ockupationen, kriget och lidandet, drönarbombning i Pakistan och en farligt hotfull politik mot Iran.

Retoriken om Iran, med introduktion av nya vapen som kan penetrera 200 fot djupt i marken, har undertoner av sex och våld, konstaterade hon.

– Många fredsorganisationer stödde Obama och slösade pengar på hans valkampanj. Nu när han genomför just det som han sade, säger folk ”vi behöver en fredsrörelse”. Den fredsrörelse vi hade 2005 slösade sin kraft på att välja demokrater, som idag stödjer krigspolitiken

Enligt Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) måste presidenten i förväg begära tillstånd för fysisk och elektronisk övervakning av människor. George Bush medgav att han gjort det utan att inhämta tillstånd – ett brott som skulle kunna ge fem års fängelse eller 10 000 dollar i böter. Men istället för att åtala honom, ”moderniserade” man lagen, berättade hon.

– Det var julafton för Bush då demokraterna kom till makten. Obama röstade för ”moderniseringen” av FISA.

Guantanamo har inte stängts och det ökända tortyrcentret Bagram byggs ut.

– Vi måste ge fredsrörelsen ny kraft att gå emot demokraterna, klargjorde hon.

Själv lämnade hon demokratiska partiet 2007.

Kritik mot Obama stämplas i USA som rasism, konstaterade hon.

– Men jag är inte emot Obama utan emot hans politik, som är densamma som Bushs. Många som avskydde Bush avskyr inte Obama. Det gör att han kan föra sin krigspolitik mer framgångsrikt. Till exempel går Sverige, som i 200 år har fört en fredlig politik, nu aktivt med i krigspolitiken.

I USA finns ingen medvetenhet om att USA ses som imperialistiskt, berättade hon. När man talar om imperialism tänker man på romarriket eller det brittiska imperiet. Man vet inte att i Latinamerika är USA ”El imperio” – imperiet.

Cindy Sheehan har skrivit och sprider en fredsdeklaration, International People’s declaration of Peace, som klargör att folken inte är varandras fiender. Hon uppmanar människor att underteckna den.

Krig är när regeringarna säger vem som är våra fiender, revolution är när folk själva bestämmer vem som är deras fiender, framhöll hon samtidigt som hon underströk att hon var för en icke-våldslig revolution av den berövade klassen mot rövarklassen.

Sättet att stoppa kriget är att mobilisera gräsrötterna. Det är var jag försöker göra, sade hon.

– Det får jag aldrig fredspriset för, och det är inte heller vad jag vill. Nobels fredspris är en del av etablissemanget och etablissemanget är detsamma som krig.

Mötesreferat 2

Sättet att stoppa kriget är att mobilisera gräsrötterna, anser Cindy Sheehan. Hon arbetar nu för att mobilisera tillräckligt många människor till Washington D.C. för att blockera vägar och byggnader och lamslå verksamheten i staden.

– Att jag kedjade fast mig var en symbolisk aktion; jag blev bortklippt på några sekunder med bultsaxar. Det som krävs är verkliga massaktioner.

– Vi ska inte ge upp innan våra krav har tillmötesgåtts. Det vore verklig förändring, att förändra vår aktivism till förändring av politiken. Det har aldrig gjorts tidigare i USA, sade hon.

– Jag blir trött i fötterna av alla marscher, trött i händerna av att skriva på upprop; nu vill jag se verklig förändring.

Idén om massmobilisering för att lamslå administrationen kommer ursprungligen från massprotester mot en valkupp i Mexico City. Den trånga stadsplaneringen i Washington D.C. gör sådana aktioner lättare att genomföra där.

– Det behövs bara 5 000 människor, och i Washington finns tusentals hemlösa krigsveteraner. Dem kanske man kan få att tjäna sitt land genom att blockera ett tiotal platser i staden.

Cindy Sheehan berättade hur protesterna mot G20-mötet i Pittsburgh (G20 kan utläsas som Greedy 20, eller på svenska Giriga 20-gruppen) mötts av svartklädda stormtrupper, lika skrämmande som de vitklädda stormtrupperna i en rymdfilm.

­– Fred och välstånd är mänskliga rättigheter som stulits från oss i USA, stulits av rånarklassen från den rånade klassen. Det är verkligen klasskamp, och ytterst tillhör jag samma klass som de poliser som besköt mig med tårgas och ljudkanoner – dessa förfärliga öronbedövande och allt genomträngande akustiska förlamande vapen.

– Vi är många, de är få, men deras vapen är greppet om människors tänkande, om media, faktaspridning och opinionsbildning, myten om fria val osv.

Hon uppmanade också sina åhörare vid mötet i Stockholm att inte bara lyssna, utan att själva agera.

– Man säger till mig att jag ”måste komma över det” och att jag har fått mina ”15 minuter av berömdhet”. Komma över vad? Min sons död? Min ilska? Men jag gör inte det jag gör för att bli berömd eller för att komma över personliga trauman; jag gör det för fred, för att trupperna ska dras hem, för att vårt folk ska få medicinsk vård osv.

– Fortfarande dödas och handikappas små barn, andra mödrars barn, av bomber och gifter.

– Fredsfrågan hänger samman med den ekonomiska krisen, miljökrisen, energikrisen, arbetslösheten, som blivit tillspetsade idag. Det är viktigt att hålla politikerna ansvariga.

Cindy Sheehan rekommenderade sin bok Myth America: 10 Greatest Myths of the Robber Class and the Case for Revolution! Hon arbetar på att uppdatera de 10 myterna till 20 myter i nästa utgåva. Boken handlar om uppgifternas för fackföreningar, miljörörelse, fredsrörelse och andra folkrörelser mot regeringen, det militärindustriella komplexet och bankerna. De olika frågorna hänger samman, menade hon.

– Vad folk vill ha är inte reformer; systemen kan inte reformeras, de måste störtas, ansåg hon.

Efter sitt anförande svarade Cindy Sheehan på frågor från publiken, inte minst om Irak och Afghanistan. Några av hennes svar kommer att återges i ett separat referat.

Senast ändrad: 2009-10-12
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .