.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
Regeringskansliet,
Kulturdepartementet,
Kulturministern
2008-04-18 Ku2008/807/KT
 
 
 
Kulturvänner,

Låt mig inleda med att understryka vikten av att frågan om förstörelse av kulturarvet tas upp till diskussion, både nationellt och internationellt. Det är mycket allvarligt att kulturarv som kan ledas årtusenden tillbaka i tiden och som kan berätta för oss om mänsklighetens historia förstörs och skingras. Det är därför av yttersta vikt att Sverige gemensamt med världssamfundet gör vad vi kan för att förhindra förstörelse av det slag som skett och sker i Irak.

FN:s säkerhetsråd antog i maj 2003 en resolution där en av punkterna anger att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta att irakiska kulturföremål återlämnas till irakiska institutioner. Staterna ska även införa ett förbud mot handel och överlåtelse av sådana föremål där det finns skälig anledning att misstänka att de olagligt förts bort.

Även FN-organet Unesco arbetar aktivt med frågor om olovlig handel av kulturföremål. Unesco har inrättat en särskild arbetsgrupp för att bättre kunna värna Iraks kulturarv - the International Coordination Committee for the Safeguarding of the Cultural Heritage of Iraq. Sverige deltar i denna kommitté genom expertmedverkan från Riksantikvarieämbetet.

Jag instämmer därför med era synpunkter, men menar att några nya initiativ från Sveriges sida inte är nödvändiga i nuläget. Jag anser att vi istället bör lita till de internationella organ som redan agerar i frågan.
 
Lena Adelsohn Liljeroth
Senast ändrad: 2009-02-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .