.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-08-01
2015-08-01
utdrag
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-30
2015-07-30
utdrag
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

"Ordens värde"
IrakSolidaritet skickar en hälsning till världskongressen för författare och översättare, WALTIC, 29 juni-2 juli.Dear writers and translators of WALTIC.

We are very happy to have you here in Stockholm.

With your words you can make us laugh, you can make us cry, you can make us understand our own conditions and those of others and realize that we are not alone.
The right words at the right moment can help to change the course of history. It is an essential and necessary task for humanity to erase illiteracy. It is part of the struggle for a better world.

You have expressed solidarity with persecuted writers and journalists. In Iraq writers and journalists who speak up for their countrymen and report about the occupation, academics, scientists and doctors, those who teach the coming generations in schools and universities, those who help the sick and wounded and those who construct and rebuild the water cleansing-and electricity systems necessary for the welfare of the people are being murdered or forced to leave Iraq.
The occupation of Iraq by the US-led alliance is destroying Iraq, destroying and plundering the cultural heritage of humanity. Cities and infrastructure, including hospitals, are being bombed in violation of international law. More than one million are dead and almost 5 million have become refugees in and outside Iraq.
The value of words has many meanings and should have so. We need fiction, humor, imagination and reality. We need to defend our own humanity by defending that of others who suffer the consequences of aggression, occupation, war and plunder.
We urge you to defend the rights of the Iraqi people. You can sign the appeal to save Iraqi scholars and intellectuals.
This appeal has been initiated by The BRussells Tribunal.

The pen is mightier than the sword when it unites people for their common goals.
You have words in your power and can use them as many of you do to defend the rights of oppressed peoples. The Iraqi people need your support as writers and translators and your courage to speak up and break the silence that still prevails.

USA out of Iraq!

Mike Powers/The Iraq Solidarity Association in Stockholm (IrakSolidaritet)

www.iraksolidaritet.se
info@iraksolidaritet.se

Senast ändrad: 2015-07-31
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .