.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-08-02
utdrag
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
utdrag
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Motståndet växer i Irak mot USA:s krav på ett 50-tal permanenta baser, kontroll över Iraks luftrum, immunitet för amerikansk trupp och de 200.000 privat kontraktsanställda (bl.a. 10.000-tals legoknektar) och mot USA:s krav på att kunna utföra militära operationer och arrestera folk efter eget gottfinnande.
Hemliga planer avslöjas
De hemliga planerna har läckt ut och väckt starka protester hos det irakiska folket. Det irakiska parlamentet vägrar att acceptera de kränkande skrivningarna och förslagen.

I december upphör FN:s mandat för de multinationella styrkorna och USA söker att på olika sätt "legalisera" ockupationen. De pågående förhandlingarna om ett ramverk för det långsiktiga militära och ekonomiska samarbetet mellan USA och Irak ingår i detta arbete liksom Stockholmskonferensen om Irak 29 maj.


De hemliga planerna har läckt ut och väckt starka protester hos det irakiska folket. Det irakiska parlamentet vägrar att acceptera de kränkande skrivningarna och förslagen.

I december upphör FN:s mandat för de multinationella styrkorna och USA söker att på olika sätt "legalisera" ockupationen. De pågående förhandlingarna om ett ramverk för det långsiktiga militära och ekonomiska samarbetet mellan USA och Irak ingår i detta arbete liksom Stockholmskonferensen om Irak 29 maj.


Al Maliki och Bush undertecknade i november 2007 ramverket "Declaration of principles for a Long Term Relationship of Cooperation and Friendship between the Republic of Iraq and the USA.
Avtalet befäster ockupationen såväl militärt som ekonomiskt med uttryckligt företräde för amerikanska intressen och fastslår 31 juli 2008 som slutdatum för de fortsatta bilaterala förhandlingarna om militärt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete.

Protesterna har ökat kraftfullt i Irak. Principavtalet och de som läckt ut från de pågående förhandlingarna har väckt stor vrede i Irak. Det sårar det irakiska folkets "värdighet" och innebär inte"suveränitet".
Al Maliki är hårt trängd av folkliga protester och det irakiska parlamentet som vägrar godta de förnedrande förslagen. Andra sidan är hans och den irakiska regeringens existens helt beroende av USA:s militära närvaro.
I USA höjs röster för att kongressen ska diskutera det avtal som Bush envist kallar "överenskommelse". Överenskommelser behöver inte föreläggas kongressen.
Bushadministrationen vill "låsa fast" den amerikanska ockupationen i ett avtal som gäller även för kommande president, medan de som protesterar inte vill ha denna fastlåsning.

Det finns en medveten prutmån och förhandlingsutrymmei kravet på de 58 baserna. Det kanske räcker med hälften?

Protesterna leder till justeringar i förslagen som ändras med jämna mellanrum. 58 baser har nu blivit 38.
Det är möjligt att USA istället väljer att formulera avtalet på ett luddigt och dunkelt sätt där ockupanterna har tolkningsföreträde eller helt enkelt uppmanar FN att förlänga mandatet för de multinationella styrkorna.

Irakiska protester mot USA-pakt

Inget avtal om truppnärvaro i sikte

Editorial: Bush Negotiations with Iraq

Ensuring Permanence


Några tidigare artiklar:

I december 2008 upphör FN:s Säkerhetsråds mandat till den USA-ledda ockupationsstyrkan efter att ha förlängts årsvis.
Detta FN-mandat håller sig inte inom FN-stadgans konstitutionella ramar. En ockupationsmakt överlämnar inte"suveränitet" till en av ockupationsmakten handplockad irakisk marionettregim som begär stöd av ockupationsmakten. Detta spel för att ge sken av "legalitet" åt den ockupation som följde det angreppskrig FN folkrättsligt fördömt, kan inte försvaras folkrättsligt och har skett under starka amerikanska påtryckningar. Detta är ett missbruk av folkrätten.
Advokat Rolf Andersson: Är Irak inte längre ockuperat?

USA tänker inte lämna det geopolitiskt och strategiskt viktiga Irak "som flyter på olja".
USA har upprättat "permanenta baser", en ambassad av gigantiska mått och undertecknar ett bilateralt ramavtal om långsiktig "long-term relationship" med Iraks marionettregering om ekonomiskt och militärt samarbete. Ockupationen fortsätter såväl politiskt, ekonomiskt som militärt. Sanningen är den att den irakiska marionettregimen omedelbart skulle falla om de amerikanska styrkorna lämnade landet. Den amerikanska kongressens revisionskontor GAO konstaterar i en rapport att denna regering är "icke-fungerande".
läs mer >>
läs mer >>

Senast ändrad: 2008-07-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .