.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.
SVERIGE BÖR INTE HÅLLA KONFERENS OM IRAK
Sverker Åström i DN 080416

Det har meddelats att Sverige accepterat att stå som värd för en konferens om Irak i slutet av maj i år. Initiativet sägs komma från FN:s generalsekreterare, som handlat till fullföljande av säkerhetsrådets resolution den 10 augusti 2007 nr 1770. Syftet anges vara att hjälpa det irakiska folket att återställa ordnade förhållanden i landet och förmå omvärlden att lämna bistånd i detta arbete.
I resolutionen sägs inte ett ord om att den katastrofala situation som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupation av Irak i mars 2003. Två miljoner irakier har tvingats lämna sitt land. En och en halv miljon  har blivit internflyktingar. Säkert över 100.000 civila irakier har mist livet. Ansvaret för att stabilisera landet vilar helt och hållet på den amerikanska administrationen. Det är den som måste organisera och finansiera återuppbyggnaden.
Det är i detta ljus man måste betrakta den tänkta konferensen i Stockholm. Den kommer oundvikligen att innebära ett försök från amerikansk sida att vinna omvärldens stöd för den fortsatta aktionen i Irak och en indirekt accept av det berättigade i angreppet och ockupationen.

Sverige har inget som helst skäl att stödja USA i dessa strävanden. Vi får inte för ett ögonblick utsätta oss för risken att framstå som Tony Blairs efterföljare i rollen som USA:s lilla pudel i Europa. Risken ökas av att vi har en utrikesminister som från första början helhjärtat stött den amerikanska Irakpolitiken.
Om det på detta stadium är möjligt bör konferensen i Stockholm inställas.
Senast ändrad: 2008-04-17
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .