.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.
”Stay in course”
Överbefälhavare David Petraeus och ambassadör Ryan Crocker har rapporterat till den amerikanska kongressen och Bush har talat till folket.
Petraeus och Crocker uppfyllde förväntningarna i sina rapporter i mitten av september. ”The surge” måste framställas som framgångsrik och de har i stort sett levererat en av Bushadministrationen förväntad rapport. Enligt Petraeus kräver säkerheten att huvuddelen av de 160.000 soldaterna stannar i Irak men man kan kanske börja dra tillbaka ett mindre antal nästa sommar. Crocker ser vissa ”politiska framsteg” och talar om ”ljuset i tunneln”. De rekommenderar att nuvarande militära strategi fortsätter åtminstone 6 månader till och att ny rapport avläggs i mars 2008. Några tusen soldater kan kanske dras tillbaka nästa sommar, men de ”framgångar” man uppnått går förlorade om USA inte fortsätter som nu.
”Säkerheten” i Irak och ”säkerheten” i USA kräver fortsatt amerikansk närvaro i Irak.
 Med mycket god timing publicerade 16 spionorganisationer en gemensam rapport (National Intelligence Estimate, augusti2007). Den stöder i stort Bush. Rapporten hävdar att ”mätbara, men ojämna förbättringar har gjorts i Iraks säkerhetssituation sedan januari 2007”. ”A change of mission skulle riskera de säkerhetsförbättringar som gjorts”. Om koalitionstrupperna drar sig bort från sin stridande roll ökar det sekteristiska våldet och alla ”framsteg” förloras. Lite ”robust counterinsurgency” rekommenderas.
Generalmajor  Rick Lynch, befälhavare i ett område söder om Bagdad, säger att ”om surge styrkorna dras tillbaka försvinner kapaciteteten”.
FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon säger att han inte vill blanda sig i diskussionen mellan Bush och kongressen, men passar ändå på att varna: ”Ett abrupt tillbakadragande eller beslut kan leda till en försämring av situationen i Irak” (USA Today).
Zalmay Khalilzad, USA:s  nuvarande FN-ambassadör och tidigare ambassadör i Bagdad,  hävdar att ”Irak inte kan stå på egna ben särskilt länge”. ”De kommer att behöva stöd av utländska trupper under lång tid”. Rapporter och uttalanden är motsägelsefulla. Å ena sidan är supermaktens kris i Irak uppenbar. Å andra sidan vägrar USA uppge sin kamp för världshegemoni. Olika förhandlingslösningar med grannländer och förslag att dra in ”världssamfundet” på olika sätt föreslås förutsatt att USA:s kontroll kan bestå. Såväl vissa militära källor som kongressens revisionskontor GAO ifrågasätter ”framgångarna”. Osäkerheten är fortsatt hög och den irakiska regeringen lever med nöd upp till ett fåtal av de 18 krav som ställts. GAO:s chef David Walker stämplar den irakiska regimen som ”icke-fungerande”. Med andra ord skulle den falla i samma ögonblick som de utländska trupperna lämnar landet.
Bush säger egentligen detsamma i ett av sina tal: ”I Irak kämpar en allierad till USA för sin överlevnad”. Bush hotar det amerikanska folket med  de ”terrorister som försöker topprida Iraks regering, dominera regionen och anfalla oss här hemma. ”Stay in course” är Bush:s svar på alla problem. ”Vi satsar på framgång”. Ju mer framgång, ju fler trupper kan återvända hem”.
Ekvationen går inte ihop. En växande folklig opinion i USA kräver att USA ska dra tillbaka sina trupper. De satte sitt hopp till demokraterna som vann kongressvalet. Det finns kritiker bland såväl demokrater som republikaner. Som regel handlar det dock om taktisk kritik. Hillary Clinton har stött kriget från början. Senator Lugar (republikan) talar öppet om USA:s misslyckade krigsföring därför att han fruktar att USA ska förlora sina ”strategiska intressen” i Mellanöstern. Senator John Walker vill ta hem 5000 soldater. Kritiken utmynnar i krav på att ta hem några tusen soldater.
Man kan nog även konstatera att rapporterna till kongressen snarare haft en på kritiken dämpande effekt. Om ”truppreduktion” som föreslogs redan i den s.k. Baker-Hamiltonrapporten, sade Daniel Ellsburg vid ett möte på ABF i december förra året. ”Det är även ett sätt att lugna opinionen”. Det är det fortfarande, men det finns även militära skäl att försöka dra ner på truppnärvaron I Irak. USA har stora svårigheter att rekrytera till armén. Soldaterna är tröttkörda, mår psykiskt dåligt och deras period i Irak har förlängts från 12 till 15 månader. Dessutom hävdar militära källor att USA: militära insatser i andra länder hindras när så stor truppstyrka binds i Irak. Privatiseringen av kriget är en integrerad och växande del av krigföringen som vi återkommer till.
Den svenska pressen konstaterar att ”supermakten är i kris” (DN 071002) och att USA:s militära övermakt har uppenbara problem i Irak. Varför måste allmänheten fråga sig, men får inget svar. Terroristangrepp på en marknadsplats utgör inget hot mot ockupationsmakten. De terrorister USA åberopar för att försöka övertyga det amerikanska folket och världen om nödvändigheten av ockupationen är en produkt av ockupationen. USA behöver terrorister för sin krigspropaganda. Det är fullständigt tyst om det nationella motståndet som effektivt bekämpar USA:s krigsmaskineri.

Ockupationen måste upphöra och USA-alliansens trupper lämna landet!
Senast ändrad: 2007-10-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .