.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Statsminister Reinfeldt har presenterat regeringsförklaringen. Han talar om "en aktiv utrikespolitk" utan att med ett ord nämna Irak. Samarbetet med EU och den globala kampen mot terrorism dominerar.

Statsminister Reinfeldt har presenterat regeringsförklaringen. Han talar om "en aktiv utrikespolitk" utan att med ett ord nämna Irak. Samarbetet med EU och den globala kampen mot terrorism dominerar hans tal när det gäller utrikespolitiken.
Samme Reinfeldt gjorde efter sitt tillträde det som tidigare kabinettsekreteraren och toppdiplomaten Sverker Åström betecknat som "helt otänkbart": han besökte Bush i vita huset och det utan ett kritiskt ord om ockupationen.

Nyligen besökte utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström Bagdad, en belägrad stad i ett de facto ockuperat land. Carl Bildt inbjöds av den irakiska regeringens utrikesminister Hoshiyar Zebari, en regering som chefen för den amerikanska kongressens revisionskontor GAO nyligen i en rapport kallade "icke-fungerande". Denna regering skulle omedelbart försvinna utan de 168.000 amerikanska ockupationssoldaterna och de10.000-tals privata säkerhetsvakterna. Att på detta sätt låta sig inbjudas av en minister i ett ockuperat land väcker frågor liksom den artikel Carl Bildt publicerat efter besöket först på DN debatt och sedan på regeringens hemsida.

Carl Bildt hade redan innan ockupationen utmärkt sig genom att stödja den "Kommitté för Iraks befrielse" som agiterade för det folkrättsstridiga angreppet.

Inte med ett ord nämner Bildt under sitt besök i gröna zonen eller i sin DN-artikel den 4 september den kollektiva bestraffning i form av offensiver mot och bombningar av civila med många dödsoffer som USA-alliansen bedriver i stor skala under den pågående upptrappningen "surge". Inte heller nämner han de otal arresteringar och bortföranden av civila som pågår. Inte med ett ord kritiserar han USA-alliansens brott mot internationella konventioner.

Bildt är bekymrad över de miljoner flyktingar som lämnar Irak, men gör inte tillstymmelse till koppling till den pågående ockupationen som dagligen driver människor från sina hem.

Bildt och Billström diskuterade "återvändandeavtal" med Zebari. Bildt och Billström har inte gett uttryck för någon annan uppfattning än den att "flyktingar kan sändas tillbaka till södra och mellersta Irak" och att "väpnad konflikt inte råder".

I SvD den 2 september säger sig Bildt se "positiva tecken" i Irak och han anser sig ha haft "mycket bra överläggningar med utrikesminister Zebari" (Bildts blogg). Denna quislingregering i gröna zonen utan kontroll över det irakiska territoriet legitimeras av Bildt.

Bildt hoppas att denna"icke-fungerande" regering ska gå i spetsen för den "nationella försoning" Bildt ser som sin uppgift att förespråka samtidigt som såväl militära som civila experter vittnar om den totala katastrof som råder för landets befolkning vars stora majoritet i olika internationella undersökningar anser att ockupationsmakten och dess allierade i Irak är den främsta orsaken till det katastrofala säkerhetsläget.

Bildt förespråkar förhandlingar mellan USA och Iran och andra grannländer om Iraks säkerhet och ansluter sig till förslag från den s.k. Baker-Hamiltonrapporten som lades fram i slutet av förra året men utökad inblandning från Iraks grannar kan inte lösa Iraks säkerhetsproblem. Knappast heller utökat agerande från FN och EU i ett ockuperat Irak.

Carl Bildt konstaterar i alla fall förekomsten av "nationalistiskt motstånd mot främmande styrkor" i DN-artikeln men blandar ihop detta motstånd i samma mening med "den fundamentalistiska al-Qaida-terrorismen". Det föresvävar naturligtvis inte Bildt att USA måste förhandla med motståndsrörelsen och lämna landet.

Sverige har traditionellt ställt sig på FN-stadgans grund om nationellt oberoende, rätten till självbestämmande och icke-blandning. Det är denna politik som ligger i svenska folkets intresse. Det är den politik som vi vill se utrikesministern föra och som en svensk opinion måste kräva.
Bildt i DN
Uttalande om flyktingkatastrofen
Om Baker-Hamiltonrapporten

Senast ändrad: 2007-09-30
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .