.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-02
utdrag
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.
Uttalande med anledning av Migrationsverkets beslut att irakiska flyktingar ska kunna sändas tillbaka till södra och mellersta Irak
Migrationsverket har beslutat att flyktingar ska återsändas till mellersta och södra Irak om de inte kan bevisa att det är personligen hotade. Enligt Migrationsöverdomstolens beslut i februari i år har inte ”behov av internationellt skydd ansetts föreligga p.g.a. inre väpnad konflikt” i Irak.

Till Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen 

Föreningen IrakSolidaritet i Stockholm protesterar mot Migrationsverkets beslut att irakier ska skickas tillbaka till södra och mellersta Irak om de inte kan bevisa att de är personligen hotade.

Ockupationen av Irak har orsakat den största flyktingkatastrofen i Mellersta Östern efter 1948 då palestinierna fördrevs. De fattiga grannländerna Syrien och Jordanien har fått ta emot huvudströmmen av irakiska flyktingar, men en minoritet har också nått Sverige. Drygt 9000 irakier har kommit i år och väntar på asyl. Migrationsverkets ställningstagande är grundat på ett beslut i Migrationsöverdomstolen att det ”inte råder en inre väpnad konflikt” i Irak. Trots den amerikanska offensiven i Bagdad, trots ständiga rapporter om krigshandlingar och åtföljande civila offer så råder det enligt Migrationsöverdomstolen ingen väpnad konflikt.

Migrationsöverdomstolens slutsats saknar såväl verklighetsförankring som sunt förnuft.

USA-Storbrittanien och dess allierade bär det yttersta ansvaret för den uppkomna flyktingkatastrofen och måste bära det största ansvaret för denna humanitära katastrof. USA och Storbritannien som tar emot skamligt få flyktingar måste ta emot fler och ekonomiskt kraftfullt understödja de humanitära flyktingorganisationernas arbete i Syrien och Jordanien. De irakiska flyktingbarnen måste få tillgång till skola och hälsovård.
Sverige uppmanar andra europeiska länder att ta ett större flyktingansvar, men det räcker inte. De som förorsakat flyktingkatastrofen ska betala. 

IrakSolidaritet kräver att Migrationsöverdomstolen fattar ett nytt beslut som grundar sig på det verkliga läget i Irak.
IrakSolidaritet kräver att irakier som flytt kriget i Irak inte ska skickas tillbaka till södra och mellersta Irak under rådande förhållanden.
IrakSolidaritet uppmanar den svenska regeringen att kräva att ockupationsmakterna USA och Storbrittanien tar sitt fulla ansvar för flyktingkatastrofen.
 

Ockupationen måste upphöra!

Stockholm 070712

Föreningen IrakSolidaritet

Senast ändrad: 2009-02-23
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .