www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Uttalanden
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritets Uttalanden

Sidan är under omarbetning.

[rubrik till uttalandet och appell. Därefter länk.]

Uttalande om bildande av IrakSolidaritet (pressmeddelnadet) mars 2005

Uttalande 1 om förstörelsen av städer september 2005

Uttalande 2 om förstörelsen av städer september 2006 + Göran Perssons svar.

Uttalande till stöd för Iraks akademiker och intellektuella 2006

Uttalande till stöd för dödsdömda irakiska kvinnor februari 2007

Svar från Mona Sahlin på uttalande om de dödsdömda kvinnorna mars 2007

Appell från protestmöte mot avrättningarna februari 2007

Uttalande i samband med Isrels attack mot Libanon sommaren 2006

tre uttalanden om stödet till motståndet Våren 2006

Artikel undertecknad av 6-7 olika kommittér och publicerad i VästerbottensKuriren (VK) Januari 2007

m fl.

www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se