.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
FALLUJAINSAMLINGEN
OM FALLUJA
MORDEN PÅ IRAKS
INTELLEKTUELLA
- NAMNINSAMLING -
STOPPA AVRÄTTNINGEN
AV TRE IRAKISKA
KVINNOR
- NAMNINSAMLING -
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.
Stoppa avrättningarna av tre
Irakiska kvinnor!

1 7   f e b r u a r i   2 0 0 7

De har dömts till döden genom hägning!  Avrättningarna är planerade till den 3 mars.

Föreningen IrakSolidaritet uppmanar enskilda och organisationer att protestera och att ansluta sig till följande uttalande.

Stoppa avrättningarna av tre irakiska kvinnor!
Skriv på appellen!

Högsta irakiska brottmålsdomstolen har dömt tre kvinnor till döden genom hängning.
Deras brott rubriceras som ”offences against the public welfare.”Enligt uppgifter från det Irakiska Advokatsamfundet (Iraqi Lawyers Union) är kvinnorna:
Wassan Talib (31 år)
Zainab Fadhil (25 år)
Liqa Omar Muhammad (26 år)

Ingen av kvinnorna har fått  rådgöra med advokat i denna skenrättegång. De förnekar inblandning i de ”brott” de anklagas för.

Liqa Omar Muhammad har fött en dotter i fängelset, en flicka som nu är ett år gammal och Wassan Talib är mamma till en treårig flicka. De tre kvinnorna och barnen befinner sig i  Kadhimiyafängelset i Bagdad.
 

Bagdad är en belägrad stad under attack av 110.000 amerikanska och irakiska soldater.
Detta”slag om Bagdad” har pågått hela sommaren, hösten och vintern. Civilbefolkningen lever i ett helvete. Människor flyr landet och närmare 2 miljoner  är intern-
flyktingar.
De har ofta vare sig vatten eller el. Det finns inga fungerande institutioner. Iraks hela infrastruktur har krossats.

Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation. Domen mot de unga kvinnorna är illegal och omoralisk.
Kvinnorna anklagas för deltagande i motståndet mot den brutala och folkrättsvidriga ockupationen. De nekar till alla anklagelser och måste friges. Så länge de hålls kvar i fängelse ska de åtnjuta alla de rättigheter som folkrätten ger dem som krigsfångar. 

Amnesty International beräknar att minst 65 personer avrättades under 2006. Fler både kvinnor och män väntar på avrättning. Vi kräver att dessa dödsdomar upphävs! 

bildreportage från fängelset där kvinnorna finns

Upphäv dödsdomarna av de tre irakiska kvinnorna!
Frige kvinnorna!
Stockholm den 17 februari 2007 


Uttalandet kommer att skickas till Iraks ambassad i
Stockholm allteftersom underskrifter kommer in.
s
enskilda och organisationer som har undertecknat 

Vi kommer även att sända protester till olika FN- kommittéer och andra lämpliga internationella organisationer som kan utöva påtryckningar för att rädda kvinnorna.

Det är brådskande.
(relevanta organisationer att skicka protester till kommer att stå här inom kort!)
Skriv till:  info@iraksolidaritet.se för att underteckna uttalandet. Samt skicka gärna kopia på egna uttalanden till samma adress.

Föreningen IrakSolidaritet har även anslutit sig till ett uttalande från BRussells Tribunal. Organisationer och individer kan ansluta sig till det uttalandet. Se: www.brussellstribunal.org "Hanging The Womb of Iraq". 
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .