.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
ANTIKRIGSOPINION
VAD GÖR SVERIGE?
MEDIA & DESINFO
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Vägen ut

Uttalande av BRussells Tribunal och International Anti-Occupation Network

14 november 2006

De amerikanskledda styrkorna måste inleda förhandlingar med den irakiska motståndsrörelsen om ett omedelbart tillbakadragande


Det amerikanska folket måste ställa sina ledare till svars för brottet angreppskrig


I valen till kongressen som ägde rum i november 2006 uttryckte det amerikanska folket sin tydliga förkastelsedom över Bushadministrationens krig i Irak. Fortfarande krävs en bred opinionsrörelse för att tvinga USA:s ledning att följa sitt eget folks vilja, för att inte tala om det irakiska folkets vilja.

USA:s militära ledning medger att invasionen och den efterföljande ockupationen av Irak har skapat "kaos". Den logiska slutsatsen är att det är själva den amerikanska närvaron som är ansvarig för kaoset, grundad som den är på ett brottsligt överfall och flerfaldiga brott mot mänskligheten. För att få till stånd stabilitet skall USA omedelbart dra sig tillbaka.

Den amerikanska statsledningen framhärdar emellertid i att att USA måste stanna i Irak för att "stabiliteten" skall uppnås. De medel de anger för att nå dit är att skapa en irakisk lydarmé med amerikansk utbildning för att bekämpa motståndsrörelsen och att locka in andra främmande makter för att hjälpa till att göra slut på motståndet.

Detta medför ett underblåsande både av inbördeskrig och ytterligare utländsk intervention i ett försök att ta ifrån det irakiska folket dess suveräna rätt att självt besluta om sin egen framtid.

Under tiden ödeläggs Irak. Infrastrukturen har förstörts. Människor dör eller flyr utomlands i hundratusental. Det är livsviktigt att få ett slut pådetta oerhörda brott och återlämna Irak till dess eget folk.

I det syftet begär vi att världsopinionen ställer två krav:


Förhandla med motståndsrörelsen!

USA:s invasion stred helt klart mot folkrätten. Däremot erkänner folkrätten det berättigade i väpnat motstånd mot invasion av utländsk makt och ockupation. Dessa principer upphävs inte av det faktum att USA med sitt inflytande världen över lyckades övertala FN:s säkerhetsråd att erkänna den amerikanska närvaron som något den irakiska regeringen hade begärt,en regering som i själva verket inte är annat än en av Washington installerad lydregim.

Det väpnade motståndet uttrycker den berättigade viljan hos en överväldigande majoritet av det irakiska folket att befria sitt land från utländsk ockupation. Det folkliga nationella motståndet är den enda legitima och verkningsfulla kraft i Irak som kan försvara folkets suveränitet och skapa en framtid för ett befriat Irak.

Istället för att förhandla med grannstaterna i hopp om att de skall kunna tvinga in motståndet under utländsk kontroll borde USA i stället förhandla direkt med motståndsrörelsen.


Bestraffa de ansvariga för brotten!

Vi stöder alla det amerikanska folkets försök att grundligt undersöka hur hela dess ledning, uppifrån och ned, spunnit en väv av lögner och villospår för att få en förevändning för sitt brottsliga överfall påIrak. Vi tror att sådana undersökningar skulle kunna frambringa fullttillräckliga skäl för att ställa både president George W. Bush och vicepresident Dick Cheney inför riksrätt.

Ett sådant avståndstagande från en brottslig statsledning skulle kunna bli ett första steg mot full försoning med det plågade irakiska folket. En väg skulle öppnas mot ett fredsavtal som också innefattade återuppbyggandet av ett land sönderslitet av krig.

Vi är medvetna om att dessa krav, trots resultaten från det amerikanskavalet nyligen, endast kan uppfyllas genom att världsopinionen mobiliseras med full styrka och fredsrörelsen, särskilt i USA, återigen väcks.Originaltext från http://brusselstribunal.org/WayOut.htm

Översättning 30/11 2006 Gösta Ask

.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .