.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-08-04
2015-08-04
2015-08-02
utdrag
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Blodets och våldets logik

Journalisten Andreas Malm, tjänstledig från tidningen Arbetaren, skriver i Dagens Nyheter 1 april 2006 en recension av tre Irakböcker. Han gör ingen skillnad mellan terror och motståndskamp i Irak men han förordar att ockupationen ska upphöra.
De recenserade böckerna är:
Loretta Napoleoni: Uppror i Irak
Al-Zarqavis heliga krig
Övers: Stefan Lindgren
Leopard

Zaki Chehab: Inside the Resistance
The Iraqi inasurgency and the future of the Middle East
I.B. Tauris/Nation Books

In Their Own Words
- Reading the Iraqi Insurgency
International Crisis Group

Andreas Malm berättar om hur den kristne amerikanske fredsarbetaren Tom Fox hittats mördad efter att tillsammans med tre andra ickevåldsaktivister i Christian Peacemaker Team, CPT, ha suttit fången hos milisen "Rättfärdighetens svärd". De tre frigavs nyligen.Se uttalande.>>

Napoleonis bok tycks Malm polemisera mot och säger att "i sin fixering vid att bekämpa en 'myt' går Napoleoni baklänges in i verkligheten". Vad Malm menar därmed förklaras inte, inte heller hans ifrågasättande av hennes tes att det stora hotet från Al-Zarqavi är en av USA påhittad figur.

I sin recension diskuterar Malm aldrig några skillnader mellan motstånd och terrorism, säger bara att "tillfällena har försuttits".

Det framgår klart i hans förhållandevis omfattande recension att ansvaret för hela situationen i Irak vilar hos USA, även hur USA manipulerar för att öka riskerna för inbördeskrig mellan shia- och sunnimuslimer. Han accepterar inte resonemanget att ett snabbt tillbakadragande av USA skulle öka dessa risker och att USA därför måste stanna tills vidare.

Läs hela recensionen via länk nedan.
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .