.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-08-04
2015-08-02
utdrag
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-31
utdrag
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

"USA farligare nu än
under Vietnamkriget"

STorg_060318.jpg

Foto: Eva Wernlid, 060318.
Sköld Peter Matthis var en av talarna vid samlingen på Sergels torg för Irakdemonstrationen 18 mars 2006. Han är ordförande för arrangören Nätverket mot krig och en av initiativtagarna för föreningen IrakSolidaritet. Han har kallats "den förste Vietnamdemonstranten". Här är hans tal.
Natten mellan 19 och 20 mars för tre år sedan startade USA bomböverfallet mot Bagdad, Basra och Mosul i Irak. Och detta trots FN:s förbud och trots de enorma världsomfattande protesterna före.

Ett kort bra krig skulle vara bra för världsekonomin var det många som menade och USA var i behov av att stärka sin dominans i det oljerika Västasien. Och 9 april 2003 intog de USA-brittiska invasionsstyrkorna Bagdad.

Nu har det gått tre år av militär ockupation, några val har hållits, varvid det senaste för drygt fyra månader sedan. I Svenska Dagbladet kunde man idag läsa att det nyvalda parlamentet hittills haft ett möte - som varade i 20 minuter och där man inte kunde utse någon talman. I Washington inser de nu att de hade fel när det gällde massförstörelsevapen och de hade fel när det gällde ett kort bra krig och de hade fel när det gällde att "snart ska vi minska våra egna truppinsatser".

Nya styrkor från Kuwait och Afghanistan har flyttats till Irak och just nu pågår den största offensiven sedan april 2003.

Vi som demonstrerar är inte antiamerikanska eller antiengelska! Tvärtom, vi stöder antikrigsrörelsen i USA och Storbritannien och fredsrörelsen i dessa länder vill ha stöd från oss i Sverige!

Istället för att skaka hand med herrarna Bush och Blair och skicka svensk vapenhjälp till dessa länder borde Göran Persson skaka hand med fredsrörelsens representanter - Christine och Peter Briarly från Military Families Against the War som vi får träffa här om en stund. Annars har han ingen rätt att säga att han arbetar för fred.

Allt fler förstår att Irakkriget idag har blivit ett nytt Vietnamkrig. Men det finns en avgörande skillnad som gör jämförelsen skev. Under det 20 år långa Vietnamkriget fanns Sovjet och Kina som bromsande motkrafter mot USA:s krigspolitik. Atombomber mot Vietnam diskuterades i Washington men av rädsla för Sovjet och Kina kom de inte till användning.

Idag är USA ännu farligare än då. - de har monopolställning vad gäller global militärmakt. Men folkopinionen i världens länder kan de inte styra. Idag är opinionen mot USA:s krigspolitik mer omfattande än tidigare och den är viktigare än någonsin. Antikrigsopinionen i världen är idag den enda säkra motkraften mot krigsherrarna i USA.

USA ut ur Irak!
Inget stöd åt USA:s krigspolitik!
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .