.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Svenska kommittén
för världstribunalen
om Irak upplöst

Vid årsmöte 2006-02-27 med Svenska kommittén för världstribunalen om Irak beslöts:

Att bidra med 5.500 kronor till resekostnader till Sverige för Muhamad Tareq, chefen för Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja, för att han tillsammans med dr. Entisar Ariabi kan informera om massförstörelsen av städer i Irak vid ett antal möten som planeras i Sverige i april.

Årsmöte beslöt dessutom att upplösa kommitteén. Man tackade alla som har gett stöd till den svenska sessionen och slutsessionen i Istanbul. Verksamhetsberättelsen slog fast
"att just denna uppgift har slutförts innebär naturligtvis inte att solidaritetsarbetet med Iraks folk upphör, bara att det tar sig andra former. Och inte bara i solidaritetsorganisationer utan i alla sammanhang där vi arbetar politiskt".

Rapportbrochyren om den svenska sessionen kan beställas av bland andra IrakSolidaritet i Stockholm eller Folket i Bild. Informationen om slutsessionen i Istanbul finns på världstribunalens hemsida: www.worldtribunal.org

Mike Powers
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .