.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Oklarheter inför riksdagsbeslut om svensk militär insats i Irak

Föreningen IrakSolidaritet har begärt hos UD att få ut dokument om den planerade svenska militära insatsen i Irak. Föreningen uppmärksammar också en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp för 'utbildning och övning' utomlands, även om syftet inte kan kallas 'fredsfrämjande' eller ens 'fredsframtvingande'.

– Det är oklart vem som begärt en svensk militär insats i Irak och vilka uppgifter en sådan styrka ska ha. Riksdagen och allmänheten måste få möjlighet att ta del av hela beslutsunderlaget innan beslut fattas om svenskt deltagande i Irak, säger IrakSolidaritets ordförande Sigyn Meder.

– Vi noterar samtidigt att en aktuell utredning går ett steg längre och föreslår ”att bemyndigandet för regeringen att sända trupp utomlands för utbildning och övning inte begränsas till enbart fredsfrämjande verksamhet. Bemyndigandet bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar”. Detta är djupt odemokratiskt och mycket oroande för framtiden.

Läget i Irak

Situationen i Irak är mycket oroande och oklar. IS begår oerhörda övergrepp, men det gör också andra stridande grupperingar. Utländsk inblandning med oklara syften försvårar situationen. Den svenska regeringen föreslår att en svensk väpnad styrka på upp till 120 personer under 2015 ska skickas till norra Irak ”på inbjudan av den irakiska regeringen”.

Föreningen IrakSolidaritet har begärt klargöranden och bland annat ställt följande frågor:

  • Finns det någon begäran till Sverige från den irakiska regeringen om en militär insats?
  • Finns det någon begäran till Sverige från koalitionen eller någon deltagare i koalitionen eller någon annan part?
  • Finns det idag någon bilateral överenskommelse mellan Iraks regering och Sverige om styrkornas uppgifter?
  • Finns det någon överenskommelse med annan part om den svenska väpnade styrkans uppgifter?

UD har svarat att man ”kommer att återkomma med ett besked […] så snart handläggningen av ärendet är avslutad”.

– Efter vad vi förstår, innebär detta att besked dröjer tills riksdagen fattat beslut i frågan. Detta är inte acceptabelt och strider sannolikt mot offentlighetsprincipen, säger Sigyn Meder.

Propositionen

Enligt propositionen (2014/15:104) är den planerade svenska militära insatsen ett stöd till ”den militära multinationella insatsen som genomförs i Irak och Syrien [...] under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida”. Denna insats sägs bland annat bestå av ”militär rådgivning och utbildning av irakiska försvarsstyrkor vilka utgörs av irakiska säkerhetsstyrkor och kurdiska så kallade peshmerga-förband”.

Utredningen

Utredningen SOU 2015:1 om att vidga regeringens bemyndigande att utan riksdagens godkännande sända trupp till utbildningsuppdrag utomlands till att även omfatta anfallsövningar finns på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/252795

Stockholm 150508
Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida:www.iraksolidaritet.se

Pressmeddelande

150512

Senast ändrad: 2015-05-13
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .