.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Nej till svenskt deltagande i kriget i Irak
Uttalande från seminariet 26 mars 2015 på ABF Stockholm
Seminarium mot svensk militär inblandning i Irak
”Kampen om det oljerika och strategiskt belägna Irak"
6 maj 2015 kom UD:s svar som publiceras direkt efter vårt uttalande till utrikesminister Margot Wallström

Till utrikesminister Margot Wallström

Under 2014 dödades minst 17 000 civila och fler än 25 000 sårades i Irak.. Under 2014 blev ytterligare 2,1 miljoner irakier flyktingar i sitt eget land, däribland mer än 900 000 som har sökt skydd i den kurdiska regionen i Irak. Det uppskattas att minst 75 000 människoliv har gått till spillo i Irak under 2014. Nästan 2000 har dött av flygbombningsattacker under de senaste 6 månaderna. Samtidigt har bara en bråkdel av de resurser som behövs av UNHCR och WHO för deras arbete under 2015 kunnat samlas in. I detta katastrofala läge diskuteras att använda svenska resurser för militära ändamål i Irak! Det är de humanitära insatserna som måste prioriteras.

Sverige har en ärofull tradition av att delta i av FN sanktionerade fredsbevarande uppdrag. Man har både kunnat hålla isär krigförande parter och göra insatser som underlättar för de civila som drabbas av striderna. Men detta är inte ett FN-uppdrag. Det är en del av en USA-ledd koalition av främst NATO-länder att stoppa den brutala framfarten av IS-terroristerna i Irak och grannlandet Syrien. Att denna utveckling möjliggjorts av USA:s olagliga invasion 2003 och upplösning av Iraks nationella armé förbigås av total tystnad. IS begår bestialiska brott! Men det gör även de olika milisgrupperna och de irakiska trupperna som delta i striderna och som försöker att återta territorium. Stora befolkningsgrupper, huvudsakligen sunniter men även andra etniska och religiösa minoriter, hotas av angrepp från alla kombattanter. Det är en illusion att tro att Sverige genom att militärt träna en av parterna, kan göra en insats för freden. Det kan bara uppfattas som att Sverige är en part i kriget. Detta kan få allvarliga konsekvenser både för svenska soldater och för Sveriges säkerhet. En sådan strategi bör bestämt avvisas. Om man dessutom menar allvar med att ungdomar från Sverige inte ska åka iväg för att delta i utländska konflikter så skickar det helt fel signaler.

IrakSolidaritet anser att Sverige istället bör verka på två fronter. För det första bör alla diplomatiska kanaler användas för att övertyga de olika makthavarna i Irak att bara en nationell försoning utan religiösa eller etniska grunder kan i längden försvara Iraks oberoende och suveränitet. De flesta bedömare är överens om att bara irakierna själva kan försvara landets enhet och suveränitet mot terroristerna. Bara total respekt för de mänskliga rättigheterna och inkluderande av alla irakier i den nödvändiga försoningsprocessen kan leda bort från fortsatt kaos och visa en väg framåt. Det är samma krav som de civila demonstranterna förde fram i sina protester som började i Anbarprovins redan 2012. Detta fick då stöd av de olika legitima motståndsgrupper som hade bekämpat den illegala ockupationen. Den politik som förs av regeringen i Bagdad idag kan inte vara grunden för en nationell försoning. Den andra inriktningen av Sveriges Irakpolitik bör vara en kraftig satsning på humanitärt bistånd främst till UNHCR och WHO. Det är inte mer vapen, soldater eller militärteknik som behövs. Det är den politiska viljan både i Irak och i västvärlden att göra upp med konsekvenserna av den brottsliga invasionen som saknas. Här kan Sveriges röst höras och bli ett verkligt stöd åt Iraks krigsdrabbade folk.

Skrota planerna för svenska soldater till Irak!

För IrakSolidaritet 150326
Mike Powers

info@iraksolidaritet.se

Pressmeddelande
Publicerat på Jinges blogg

Journalisten Sören Sommelius skriver mot svensk militär insats i Irak på sin blogg.

Debattartikel på SVT Opinion 10 april 2015

Läs mer
om hela seminariet

150330

6 maj 2015 kom UD:s svar
Svaret  tillför inte diskussionen något nytt och Michael Nordberg, departementssekreterare, som svarar för Utrikesdepartementets ministerkansli, hänvisar till debattartikel i Dagens Nyheter 9 april 2015. Länk till DN-artikeln finns i UD:s svar.

To: mikepowers9@hotmail.com
Subject: SV: Om kriget i Irak UF2015/20705/UD/MK
Date: Wed, 6 May 2015 10:09:55 +0000

Hej Mike,

Tack för ert mail och era synpunkter till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara. Departementet och statsråden mottar varje år stora volymer av brev och mail och jag beklagar att ni fått vänta på ett svar.

Som du säkert känner till presenterade regeringen nyligen en proposition till riksdagen om att skicka 35 personer för att delta i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av den internationella koalitionen mot ISIL. Det befäster Sveriges starka engagemang i regionen och kompletterar det omfattande humanitära stödet som Sverige redan ger till dem som tvingats på flykt från sina hem i Syrien och Irak.  I samband med att regeringen lade fram förslaget så skrev Utrikesminister Margot Wallström tillsammans med Försvarsminister Peter Hultqvist en debattartikel som kan vara av intresse för dig. Jag har bifogat en länk nedan till artikeln.

http://www.regeringen.se/sb/d/19232/a/257069 

Regeringen har under en längre tid undersökt möjligheterna för en svensk insats, vilket lett fram till propositionen. Beslutet att lägga fram propositionen är grundat på en förfrågan från Irak om assistans för att stoppa ISIL:s framfart. Som du säkert vet så har ju Sverige även sedan tidigare ett stort engagemang för Irak, bl.a genom ett långvarigt utvecklingssamarbete.

Tack för ert engagemang.

Med vänliga hälsningar

Michael Nordenberg

Departementssekreterare

Utrikesdepartementet
150508

Senast ändrad: 2015-05-09
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .