.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 150319
IS, Falluja, Mosul, Tikrit, regimens bombningar, USA-koalitionens bombningar, svenska soldater till Irak, shiamuslimska miliser med mera

I början av februari 2008 inledde IrakSolidaritet en kampanj för att uppmärksamma USA:s hotande flyganfall, "Lion´s Roar" moIraks andra stad, historiska Mosul, och det ökade antalet bombattacker och offensiver. Läs uttalandet från 5 februari 2008

Kalendarium
Seminarium 26 mars 2015
Kampen om det oljerika och strategiskt belägna Irak
Tid: Kl. 18:00
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41
Arr. ABF och IrakSolidaritet
Kom på seminariet och hjälp till att sprida!
Läs om seminariet:

Detta nyhetsbrev finns även mer lättläst på vår hemsida där vi kan integrera länkar i texten.

Fallujainsamlingen
Hedra Kersti Kinnerdal-Alwans minne!
Stöd Fallujainsamlingen!
Kerstis man och livskamrat sedan 35 år, Mohammed, vill hedra Kersti för allt hon betytt och hennes stora insatser för Iraks folk under ockupationen. Han uppmanar till stöd för Fallujainsamlingen!
Läs om Kersti och Mohammed! Ta del av föreningens utbetalningar från insamlingen under 2015.
Föreningen tackar för alla nya bidrag!

Uttalanden och brev med kommentarer
Stoppa tortyren!
Ansvar: JA – Straffrihet: NEJ
Föreningen sände 21 januari 2015 ett brev till utrikesminister Margot Wallström där vi ställer följande frågor till henne: Vad tänker ni göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas inför rätta, rättvisa skipas och folkrätten upprätthållas?
Kommer Sveriges regering att i FN och andra internationella sammanhang aktivt verka för att så sker?
Frågan aktualiserades av senatens tortyrrapport i slutet av 2014. Rapporten försvann från dagordningen i samma ögonblick som de fruktansvärda morden på medlemmar i Charlie Hebdos redaktion ägde rum. Ett avskyvärt brott ska inte dölja andra avskyvärda brott. Skyldiga till krigsbrott ska ställas till ansvar!

Det är ändå viktigt att understryka att New York Times i en ledare starkt pläderar för att Bush och Cheney ska ställas inför rätta för tortyr och The European Center for Constitutional and Human Rights i Berlin har lämnat in en åtalsansökan för de ansvariga för USA-administrationens tortyrprogram.
Och en federal domare i USA kräver att 100-tals eller 1000-tals opublicerade tortyrfoton publiceras och förklaras foto för foto.
Den federale domaren har beslutat att över 2000 foton ska släppas.

FN anser att IS angrepp på Yezidierna skulle kunna rubriceras som folkmord. Det är säkert en rimlig bedömning, men vi ställer oss också frågan när FN ska ta upp frågan om USA:s folkmord i Irak?

16-17 april 2014 genomfördes en Irakkommission i Bryssel.
Detta arbete var ett viktigt steg för att diskutera juridiska möjligheter att ställa de skyldiga till ansvar och om möjligt bryta den rådande omoraliska och brottsliga tystnaden om USA:s krigsbrott i Irak.
Mike Powers, Mathias Cederholm och Sigyn Meder deltog från IrakSolidaritets styrelse.
Det var ett mycket värdefullt möte.
Arne Hjorth har skrivit en viktig rapport

Kampanj för människorättsaktivisten Uday Al-Zaidi
Föreningen har deltagit i en internationell kampanj för frigivning av aktivisten Uday Al-Zaidi som arresterades 9 januari i staden al-Shatrah i södra Irak. Uday torterades och misshandlades, men frigavs efter denna kampanj. Han tvingades dock att lämna landet.
Iraks fängelser är fyllda av godtyckligt arresterade män och kvinnor och det finns många artiklar på vår hemsida om den totala rättslösheten i Irak.
Läs om kampanjen och om Uday al Zaidi

Information
IS fruktansvärda brott upprör en hel värld. De mördar och driver människor i flykt. Assyrier har åter kidnappats och Iraks mångtusenåriga kulturarv plundras och förstörs. IS berikar sig på både olja, plundrade kulturskatter, knarkhandel och trafficking.
Men världen får inte heller glömma USA:s förstörelse och plundring av Iraks rika kulturarv.

Vi får inte en helhetsbild av läget i Irak
Ingenstans kan vi läsa att Falluja allmänna sjukhus under de senaste 15 månaderna bombats och/eller raketbeskjutits minst 36 gånger av regeringen med stor förstörelse som följd, att anställda har dödats och en stor del av personalen flytt. Enligt folkrätten rubriceras detta som krigsbrott. Sjukhuset har även beskjutits med barrel bombs”.
Läkare utan gränser vittnar om bombade sjukhus och vårdkliniker. Såväl organisationens VC för internflyktingar som Tikrits allmänna sjukhus bombades.
HRW vittnar om dödade civila. Minst 31 flyktingar, varav 24 barn dödades
i en skola i september utanför Tikrit.
Internflyktingar vittnar för USA Today om hur de flyr regimens bombningar.


Vi får inte veta att de civila offren för regimens bombningar av bostadskvarter, skolor och moskéer, räknas i tusentals.

”Kriget mot terrorismen” skördar civila offer. Enligt dr. Ahmed Shami JassemFalluja undervisningssjukhus har under de 15 månaderna fram till den 17 mars 2399 döda förts till sjukhuset. Av dem var 184 kvinnor och 332 barn. 4080 skadade, varav 381 kvinnor och 484 barn fördes också till sjukhuset.
Många har på grund av avspärrningar och strider inte kunnat ta sig till sjukhuset. Inga offer i Ramadi och andra städer finns medräknade. Det finns ingen ”body count” för Anbar.
Dr. Samira Alani, ansvarig för de många nyfödda med missbildningar, efter USA:s angrepp på staden 2004 med såväl uranvapen som vit fosfor mot civilbefolkningen, har tvingats i flykt på grund av regimens bombningar.
Ingen tar nu hand om dessa barn, ingen statistik förs. Den starkt reducerade medicinska personalen ägnar all sin tid till akutfallen.
Det är djupt tragiskt

Vi vill dock gärna förmedla även en positiv nyhet. Ett mycket viktigt pris kommer att utdelas till den iranska forskaren och toxikologen Dr. Mozhgan Savabieasfahani i Stavanger i Norge. Ur borgmästare Christine Sagen Helgøs hand kommer hon 3 juni 2015 att motta Rachel Carsonpriset med anledning av Världsmiljödagen. Hennes forskning handlar om orsakerna till det ökande antalet missbildningar hos nyfödda, cancersjukdomar, hjärt-och andra problem.

Vi får inte heller veta att många civila dödas på grund av USA-koalitionens och regimens bombattacker som också driver människor i flykt. Vi får en bild av kliniskt precisa bomber som bara dödar IS-terrorister. Genom den ensidiga bilden som bara knapphändigt tar upp regeringsstyrkornas, regerings-och Irantrogna milisers terror, mord och fördrivning av människor, ökar allmänhetens stöd för bombningar i USA och enligt den senaste undersökningen stöder för första gången en majoritet, 57%, att USA sänder marktrupper till Irak.

Till detta Irak vill Sverige sända svenska militärer för att utbilda kurdiska peshmergas och i ett uttalande nyligen från regeringskansliet om Irak och Syrien, säger regeringen att ”Sverige stöder den USA-ledda militärinsatsen mot ISIL i norra Irak.” Det är inget FN-uppdrag, utan en NATO-aktion under USA:s ledning. Stöd till USA-koalitionen innebär direkt och indirekt stöd till den irakiska armén som är beroende av shiamiliser som till stor del står under iransk ledning.

Det råder humanitär katastrof i Irak. 2,2 miljoner människor är internflyktingar sedan 2014
Ytterligare minst en miljon människor är fortfarande flyktingar efter USA:s angrepp på landet och ockupationen. 11 januari 2015 meddelade FN att 16 spädbarn frusit ihjäl i flyktingläger i norra Irak och Bagdad. Enligt lokala människorättsorganisationer handlar det om långt fler barn som FN inte dokumenterat. I Haditha har 10 civilpersoner svultit ihjäl enligt enligt Sabah Karhout, chef för Anbars provinsråd. Av dem var 4 barn och 4 kvinnor. Karhout anklagar transportministeriet för att hindra mattransporter till Haditha. Liknande berättelser hörs från andra orter och i Baghdadi säger vittnen att människor äter gräs för att överleva.
18 februari meddelade FN att man kanske måste stänga 2 tredjedelar av sitt humanitära hjälparbete i Irak därför att man inte får in tillräckligt med pengar.
Även om president Obama i tal framför att det behövs politiska och diplomatiska lösningar, är det bombningar och krig som gäller. Den intensiva krigspropagandan är effektiv.

USA-koalitionen genomförde 1647 bombuppdrag mellan 8 augusti 2014 och 16 mars 2015
enligt officiella siffror. Många civila har dödats och stor förstörelse åstadkommits.

482 av dessa flygattacker har utförts av koalitionsmedlemmar.
CentCom anger numer medbombande länder som ”partner nation forces”.
Danmark, Nederländerna, Belgien och Australien vägrar att ange var de bombar i Irak och Storbritannien bara till viss del. USA har troligtvis inte angett alla sina bombuppdrag.
Storbritannien, Australien och Nederländerna är de ”partner nations” som utfört flest bombningar.
Enligt statistik från Iraq Body Count har 292 civilpersoner dödats av USA-koalitionen under denna period. IBC kräver 2 fristående källor för sin statistik som enligt irakiska vittnen är alldeles för låg. Irakiska sociala medier rapporterar långt fler civila döda och meddelar att fotografering och filmning av offren förhindras.
Här finns statistik och länkar.

Befolkningen i områden där Daesh (IS) tagit över lever nu under en fruktansvärd situation. Låt oss kortfattat ta upp Mosul. Mosul deltog i de fredliga demonstrationerna under 2013. Vid flera tillfällen slog regeringsstyrkor till och civila dödades. Den 8 mars dödades 3 personer när regeringsstyrkor sköt rakt in bland demonstranterna.
I Hawija genomförde regeringen en ren massaker med SWAT-styrkor och attackhelikoptrar. Över 50 människor dödades. Enligt UNICEF var 8 av dem barn. Detsamma i Falluja och på andra ställen. På samma sätt som den nationella proteströrelsen krossades i våld 2011, skulle denna rörelse för fri-och rättigheter, att oskyldiga skulle släppas ur fängelserna och mer delaktighet för de marginaliserade sunnimuslimerna och mot korruption, slås ner med våld.

När regeringen började bomba Falluja under årsskiftet 2013-2014, gjorde lokala klaner och militärråd uppror och tog till vapen.

Detta väpnade motstånd togs till viss del över av IS och i juni 2014 tog IS över i Mosul, en stad som då levdei skräck för armén, den lokale guvernören som fängslade och torterade folk och checkpoints med kontroller över hela staden. Kristnas och andras flykt från Mosul började direkt efter ockupationen.
De hopp om förändringar som en del sunnimuslimer och andra närde till en början, är borta, men helvetet består.
Dessa städer bombas varje dag. Redan för månader sedan, meddelade irakiska myndigheter att 40% av Anbars städer låg i ruiner. För andra gången. Under ockupationen bombade USA Falluja och andra städer till ruiner.

Mosul bombas nästan dagligen av USA-koalitionen. 5 mars dödades 16 civilpersoner av USA-koalitionens bombattacker. Av dem var 5 barn och 2 kvinnor.
IS tvingar människor att stanna i staden där det är ont om mat, vatten och mediciner. IS med sina moderna USA-vapen hindrar dem och människor tror att de ska tvingas vara mänskliga sköldar vid en offensiv. Läkare som tidigare skrivit generösa remisser till sjukhus utanför Mosul, kan inte längre göra det. Kontrollen är strikt. Om någon lämnar staden, blir tre släktingar gisslan med uttalade hot mot dem om någon inte kommer tillbaka. De stränga klädkoderna och regler som tvingar kvinnor att ha en manlig släkting med sig om de lämnar huset, väcker mycket vrede. En gammal kvinna skrek ut sin vrede: hon sålde cigaretter på gatan och sade att hennes manliga släktingar inte hade tid att passa henne. Hon hade tur som inte blev dödad. Hon tvingades lämna staden med eskort, tillsagd att inte komma tillbaka.
Många läkare och professorer har dödats av IS och sorgen över förlorade kulturskatter är stor.
Detta är återkommande även under ockupationen. Iraks välutbildade medelklass slås ut. USA lade medvetet Iraks utbildning i spillror. De välutbildade som kan skriva nya konstitutioner och behövs för att bygga upp ett fungerande samhälle, står ivägen för både USA och IS och är även ett hinder för Irans ökande inflytande.

I Mosul lever befolkningen i skräck för en motoffensiv mot IS. USA gick ut offentligt med denna offensiv och tränar bl.a på Tajibasen irakiska förband. USA-militärer och en del politiker uttalade att USA-marktrupper var nödvändiga i offensiven trots Obamas upprepade löften om att så inte skulle ske. Enligt vittnesuppgifter har USA varit inblandad i markstrider vid några tillfällen. I USA:s offentliggjorda vision beskrivs hur Mosul troligtvis skulle intas med gatustrider gata för gata. Samtidigt markerade USA att de irakiska trupperna trots tidigare lång USA-ledd militärträning för 23 miljarder dollar inte höll måttet. Skuggsoldater och annan armékorruption avslöjas gång på gång.
På vägen mellan Bagdad och Mosul, ligger Tikrit, där den pågående offensiven åtminstone tillfälligt stoppats.
Irakiska armén och åtminstone 20 000 milismän tillhöriga Badr-milisen, grundad i Iran på 80-talet, och andra regerings-och Irantrogna miliser tillsammans med iranska Al Quds-trupper under ledning av general Qassem Suleimani, förväntades inta Tikrit inom 72 timmar, skrev media för några dagar sedan. Endast ett mindre antal sunnimuslimer deltog. Tikrit, en övervägande sunnimuslimsk stad och Saddam Husseins hemstad av stort symboliskt värde att inta. Hans grav har jämnats med marken av shiamiliser som där rest sina flaggor. De 15 månader långa regeringsbombningarna har haft för avsikt att försvaga civilbefolkningen inför kommande offensiver.
Ännu har Tikrit inte ”befriats” som språkbruket lyder. Och frågan är om befrielse kan komma från en armé av miliser, anklagade för att begå samma brott som IS.
Få stopp på IS kommer inte att åstadkommas genom att begå nya vidrigheter och föreviga övergrepp”, säger Erin Evers, mellanösternexpert på Human Rights Watch.


Civilbefolkningens skräck inför de fritt härjande shiamiliserna, skapar samma skräck som de hyser inför IS. Befolkningen som flyr undan bomber och strider hindras att komma tillbaka, deras hus bränns eller intas av miliser. Spektakulära mord begås, även på hela familjer. Avhuggna huvuden sätts upp på pålar.
Vi kan notera att många moderata sunniledare och shejker som försvarar ett enat och oberoende Irak med en icke-sekteristisk regering och tillhört motståndet mot ockupationen har mördats. Det gäller även officerare ur den av USA upplösta irakiska nationella armén och medlemmar i det förbjudna Baathpartiet. Ett stort antal officerare hålls fångna av IS som är övervägande utrustade med USA-vapen. Vare sig de stulits från armén eller dumpats från USA-flyg ”av misstag” ett par gånger.
13 mars mördades shejk Qasim Sweidan Al-Janabi hans som Mohammed Al-Janabi och 9 livvakter av sekteristisk milis. Shejk Al-Janabi var en framträdande moderat sunniledare som bekämpade sekterism och verkade i ett religiöst blandat område söder om Bagdad. Hans son, 29 år gammal, var i Bagdad för att under några dagar hälsa på sin pappa. Han hade precis avslutat sin doktorsexamen i Glasgow. De stoppades vid en falsk checkpoint i södra Bagdad när de var på väg hem efter en begravning i Latifuiya, söder om Bagdad. De mördades kroppar dumpades vid en bro. Pappan var skjuten i huvudet och låg med bakbundna händer. Hans son var skjuten i bröstet. De flesta livvakterna var skjutna i huvudet.
Zaid al-Janabi, parlamentarikern, berättar att han släpptes med orden att Hadi al-Ameri, Badr-milisens chef hade beslutat att skona hans liv.

Staden Amerli ”befriades” från IS av miliser och peshmergas under ledning av Qassem Suleimani efter en lång belägring i augusti 2014. USA-koalitionen bombade.
HRW som talat med många vittnen beskriver hur husen i Amerli och dussintals närliggande byar brändes och plundrades och den övervägande shiamuslimska turkmenbefolkningen och sunnimuslimerna fördrevs.
Exemplen är otaliga och når ut mer och mer i internationella media.
I ABC publicerades ett långt reportage med foton, filmer och exempel.
HRW har publicerat många rapporter.
Dessa "Dirty Brigades" har tränats av USA och användes av USA under ockupationen.
I ett reportage som vid ett tillfälle visades på SVT om USA:s dödsskvadroner och tortyrcentra i Irak, finns de klara kopplingarna till USA.
I denna tidigare artikel på vår hemsida, kan du se reportget på engelska.

Vi återkommer till detta tema och andra i kommande artiklar

Nyligen dog shejk Hareth Al-Dhari, ordförande för AMSI (Association of Muslim Scholars) efter lång sjukdom. Han tillhörde en gammal antiimperialistisk familj, Hans farfar bekämpade britterna.
Familjen är högt respekterad i Irak.

I sitt brev till minne av Shejk al-Dhari, skriver shejk Bashir Al-Faidi (AMSI) följande som väl sammanfattar den pågående kamp som inte har något med IS att göra, men hotar såväl USA:s som Irans, Israels, Saudiarabiens och andras intressen i Irak. Deras intressen behöver terrorister. Det är förevändningen för att kunna ingripa i Irak. Låt oss inte glömma att al Qaeda kom med ockupanterna liksom de exilpolitiker av tvivelaktigt snitt och ofta fundamentalistik framtoning, som USA placerade vid köttgrytorna.
De är kvar. Al-Maliki är vicepresident som vägrar lämna premiärministerpalatset där han fortfarande bor och inrikesministern är hög chef inom ökända Badr-organisationen.

Så här skriver shejk Al-Faidi:
”Min respekterade bror, vår vördade shejk, var känd bland världens statsmän för sina 5 NEJ.
-NEJ till ockupationen av Irak
-NEJ till den politiska processen och dess konstitution som bygger på sekteristiska och etniska kvoter
-NEJ till delning av Irak
-NEJ till splittring av Iraks arabiska och muslimska identitet
-NEJ till övertagande av Iraks rikedomar

Under skydd av kriget mot terrorismen, pågår en medveten demografisk förvandling av Irak.
Såväl regimen som deras miliser fördriver sunnimuslimer runt Bagdad, men även i Diyala, Anbar, Basra och norra Irak.
Bomber och angrepp under dessa premisser har ingenting med verklig befrielse från IS att göra.
Hur ska den drabbade befolkningen kunna ta upp kampen mot IS om de bombas, mördas och angrips från alla håll.
Det irakiska folket har kämpat för befrielse mot utländsk inblandning. USA öppnade under sanktionerna alla gränser för främmande intressen att ta sig in i Irak. De svaga ockupationsregeringarna och nuvarande klientregim som både följer USA och Iran, lämnar ett stort vacuum för alla intressenter.
Vi ska inte glömma Isrel - USA:s gamla planer på ett ”Greater Middle East, balkaniserat och splittrat i sina religiösa och etniska beståndsdelar. Är det inte denna politik som nu genomförs och trots motsättningar på kort och lång sits, har USA och Iran gemensamma intressen att krossa den rörelse som vill verklig frihet och oberoende. Något som även innebär kontroll av de egna naturtillgångarna som sålts ut till 80%.

Motsättningar uppstod om offensiven mot Tikrit mellan USA, regimen och Iran,men de gemensamma intressena är stora.Tikritoffensiven skulle ske utan USA-koalitionens bombningar, men till sist bönade irakiska militärer och politiker om USA-flygangrepp. Motsättningar om politiken råder inom USA:s militär och administration. CentComchefen general Austin, militärchefen Dempsey, vice-president Biden åker i skytteltrafik till Irak.
Vi får följa utvecklingen.
Vi kan nog förvänta oss kortsiktiga segrar över IS, men långsiktigt? Regimens beroende av okontrollerade miliser bådar inte gott och kommer inte att leda till försoning. Det kan endast öka motsättningarna i Irak där folk levt sida vid sida i årtusenden. En majoritet av äktenskapen var blandade sunni-shia i det sekulära Irak där det var oartigt att fråga om man var sunni eller shia. USA införde sekterismen som politik.
Den svenska regereingen skulle kanske tänka efter lite bättre och inte ge efter för NATO-tryck. Gör som i Palestinafrågan och militäravtalet med Saudiarabien. För en självständig politik som hedrar folkrätten! Det innebär dessutom att USA-administrationen ska ställas till ansvar för krigsbrott!

I början av februari 2008 inledde IrakSolidaritet en kampanj för att uppmärksamma USA:s hotande flyganfall, "Lion´s Roar" mot Iraks andra stad, historiska Mosul och det ökade antalet bombattacker och offensiver.
Läs uttalandet från 5 februari 2008.
150321

Senast ändrad: 2015-07-29
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .