www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VÅR VERKSAMHET >> Margot Wallström, brev om tortyren, 150121
www.iraksolidaritet.se

Brev till utrikesminister Margot Wallström
Stoppa tortyren!
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ
Vad tänker regeringen göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas till ansvar?

Följande brev sändes till utrikesmininister Margot Wallström 22 januari 2015
Utrikesminister Margot Wallström svarade på vårt brev 27 mars 2015.
I texten följer först vårt brev och sedan Margot Wallströms svar.

Utrikesminister Margot Wallström


Nyligen har senatens underrättelseutskott i USA publicerat en sammanfattning av CIA:s tortyrprogram. Publiceringen hade länge fördröjts. Den väcker återigen de rättmätiga folkrättsliga kraven att ansvariga för brott mot folkrätten ska ställas till ansvar.
De exempel på tortyr som beskrivs i rapporten är mer än tillräckligt för fällande domar. Ändå utgör de bara en del av den tortyr som människor utsattes för i Irak, i Afghanistan och på andra ställen. Abu Ghraib är bara toppen på isberget.

Stoppa tortyren!

Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ

Den uppmaningen riktar två före detta biträdande FN-generalsekreterare och FN:s humanitära samordnare Hans von Sponeck och Denis Halliday och de uppmanar USA:s regering att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.


Föreningen IrakSolidaritet ställer nu frågan till dig och Sveriges regering: Vad tänker ni göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas inför rätta, rättvisa skipas och folkrätten upprätthållas?

Kommer Sveriges regering att i FN och andra internationella sammanhang aktivt verka för att så sker?

Uppropet
Den 9 december 2014 släppte den amerikanska senaten sin rapport om CIA:s tortyr. Undersökningen bekräftade vad som har varit känt i hela världen i många år: att USA:s CIA och av USA outsourcade nationella myndigheter i Europa, i Mellanöstern och på andra håll har varit inblandade i en mängd olika former av tortyr.

Övertygande bevis har framkommit, särskilt sedan början av kriget i Afghanistan 2001, genom utredningar av Europaparlamentet och nationella rättsliga myndigheter, samt två större rapporter som den schweiziske senatorn Dick Marty lämnade under 2006 och 2007 till Europarådet, om hemliga CIA-fängelser i Europa, i Mellanöstern och på andra håll.

Den amerikanska senatsrapporten klargör att grym, förnedrande och omänsklig behandling av fångar från CIA och dess samarbetspartners har genomförts kontinuerligt. Sådan behandling kan inte motiveras på något sätt, även om USA:s regerings reservationer vid undertecknandet av FN:s tortyrkonvention 1994 beaktas.

CIA-personal och andra har uppsåtligen medverkat i genomförande av exekutiva order och direktiv och därigenom brutit mot FN:s tortyrkonvention och Genèvekonventionen III. Därigenom har de begått allvarliga brott för vilka de måste ställas till svars.

FN:s särskilda representant för terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter, Ben Emmerson QC, har påmint om att "tortyr är ett brott med universell jurisdiktion".

FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raad al-Hussein, har sagt att det är "kristallklart" enligt internationell rätt att USA, som ratificerat FN:s konvention mot tortyr 1994, nu är skyldigt att utkräva ansvar. Han tillade vidare: "Om de beordrat, underlättat eller begått tortyr, erkänt som ett allvarligt internationellt brott, kan de inte bara ges straffrihet på grund av politisk opportunism".

USA:s president Obama måste vara medveten om att underlåtenhet att ställa förövarna till svars är en seger för straffrihet och kommer att ha långtgående konsekvenser för den globala säkerheten.

Vi, undertecknare från alla delar av världen, uppmanar därför USA:s regering och dess justitieminister att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.

Stockholm 150121
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande
150121

Här följer utrikesminister Margot Wallströms svar
För att se svaret måste du öppna följande pdf från regeringskansliet.
Vi tackar Margot Wallström för hennes svar i denna viktiga folkrättsfråga och anser att det är rätt att regeringen tar upp de frågor brevet väcker i FN och andra internationella sammanhang. Vi saknar dock konkreta exempel som skulle kunna belysa regeringens insatser.
150414


Skriv på uppropet mot tortyren!

Text på svenska
Uppropet på engelska och länkar till arabiska ochmånga andra språk

Pressmeddelande

Föreningen har tidigare riktat frågor och uppmaningar till regering och riksdag som vi länkar till här:
"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"
150123

Senast ändrad: 2015-04-16
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se