.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Brev till utrikesminister Margot Wallström
Stoppa tortyren!
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ
Vad tänker regeringen göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas till ansvar?

Följande brev sändes till utrikesmininister Margot Wallström 22 januari 2015
Utrikesminister Margot Wallström svarade på vårt brev 27 mars 2015.
I texten följer först vårt brev och sedan Margot Wallströms svar.

Utrikesminister Margot Wallström


Nyligen har senatens underrättelseutskott i USA publicerat en sammanfattning av CIA:s tortyrprogram. Publiceringen hade länge fördröjts. Den väcker återigen de rättmätiga folkrättsliga kraven att ansvariga för brott mot folkrätten ska ställas till ansvar.
De exempel på tortyr som beskrivs i rapporten är mer än tillräckligt för fällande domar. Ändå utgör de bara en del av den tortyr som människor utsattes för i Irak, i Afghanistan och på andra ställen. Abu Ghraib är bara toppen på isberget.

Stoppa tortyren!

Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ

Den uppmaningen riktar två före detta biträdande FN-generalsekreterare och FN:s humanitära samordnare Hans von Sponeck och Denis Halliday och de uppmanar USA:s regering att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.


Föreningen IrakSolidaritet ställer nu frågan till dig och Sveriges regering: Vad tänker ni göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas inför rätta, rättvisa skipas och folkrätten upprätthållas?

Kommer Sveriges regering att i FN och andra internationella sammanhang aktivt verka för att så sker?

Uppropet
Den 9 december 2014 släppte den amerikanska senaten sin rapport om CIA:s tortyr. Undersökningen bekräftade vad som har varit känt i hela världen i många år: att USA:s CIA och av USA outsourcade nationella myndigheter i Europa, i Mellanöstern och på andra håll har varit inblandade i en mängd olika former av tortyr.

Övertygande bevis har framkommit, särskilt sedan början av kriget i Afghanistan 2001, genom utredningar av Europaparlamentet och nationella rättsliga myndigheter, samt två större rapporter som den schweiziske senatorn Dick Marty lämnade under 2006 och 2007 till Europarådet, om hemliga CIA-fängelser i Europa, i Mellanöstern och på andra håll.

Den amerikanska senatsrapporten klargör att grym, förnedrande och omänsklig behandling av fångar från CIA och dess samarbetspartners har genomförts kontinuerligt. Sådan behandling kan inte motiveras på något sätt, även om USA:s regerings reservationer vid undertecknandet av FN:s tortyrkonvention 1994 beaktas.

CIA-personal och andra har uppsåtligen medverkat i genomförande av exekutiva order och direktiv och därigenom brutit mot FN:s tortyrkonvention och Genèvekonventionen III. Därigenom har de begått allvarliga brott för vilka de måste ställas till svars.

FN:s särskilda representant för terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter, Ben Emmerson QC, har påmint om att "tortyr är ett brott med universell jurisdiktion".

FN:s höge kommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raad al-Hussein, har sagt att det är "kristallklart" enligt internationell rätt att USA, som ratificerat FN:s konvention mot tortyr 1994, nu är skyldigt att utkräva ansvar. Han tillade vidare: "Om de beordrat, underlättat eller begått tortyr, erkänt som ett allvarligt internationellt brott, kan de inte bara ges straffrihet på grund av politisk opportunism".

USA:s president Obama måste vara medveten om att underlåtenhet att ställa förövarna till svars är en seger för straffrihet och kommer att ha långtgående konsekvenser för den globala säkerheten.

Vi, undertecknare från alla delar av världen, uppmanar därför USA:s regering och dess justitieminister att brådskande starta en rättslig process i enlighet med principerna om jämlikhet inför lagen. Om de inte gör det, kommer andra internationella organ, såsom Internationella brottmålsdomstolen, att ha skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att rättvisa skipas.

Stockholm 150121
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande
150121

Här följer utrikesminister Margot Wallströms svar
För att se svaret måste du öppna följande pdf från regeringskansliet.
Vi tackar Margot Wallström för hennes svar i denna viktiga folkrättsfråga och anser att det är rätt att regeringen tar upp de frågor brevet väcker i FN och andra internationella sammanhang. Vi saknar dock konkreta exempel som skulle kunna belysa regeringens insatser.
150414


Skriv på uppropet mot tortyren!

Text på svenska
Uppropet på engelska och länkar till arabiska ochmånga andra språk

Pressmeddelande

Föreningen har tidigare riktat frågor och uppmaningar till regering och riksdag som vi länkar till här:
"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"
150123

Senast ändrad: 2015-04-16
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .