.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Irak tio år efter ockupationen

– viktig skrift från IrakSolidaritet
nr. 7 i serien Brännpunkt Irak

I en utförlig skrift dokumenterar IrakSolidaritet vad tio års ockupation inneburit för Iraks folk, för regionen och för

världen och rapporterar om motståndet, däribland den breda rörelse av massprotester som sedan 25 december 2012 pågår oavbrutet i Irak. I skriften medverkar kända irakiska, amerikanska, svenska och andra skribenter med direktskrivna bidrag.

Skriften kostar endast 40 kronor.
Föreningen betalar portot.
Skicka din beställning till info@iraksolidaritet.se
Alla tidigare nummer av tidningen kostar 20 kronor/ex. + porto.
Alla nummer av tidningen kan ses som PDF och beställas här

För tio år sedan angreps, invaderades och ockuperades Irak av USA – trots stora protester och demonstrationer världen över och i flagrant nonchalans mot folkrätten. FN hade vägrat sanktionera det krig mot Irak som USA planerade.


Mer kraftfulla fortsatta protester skulle ha begränsat krigets ödeläggelse av Irak, säger den kände amerikanske författaren och samhällsdebattören Noam Chomsky i en intervju och den amerikanske författaren Nicolas J S Davies drar paralleller mellan situationen i Irak och kampen för rättvisa i Argentina efter övergreppen under 1970- och 1980-talet. Hans von Sponeck, tidigare biträdande generalsekreterare och FN:s humanitära samordnare för Irak, uttrucker sin förhoppning att en stark svensk röst återigen kommer att höras i en uppmaning till mänsklighet i Irak och annorstädes.

Irakiska perspektiv
Irak, Mesopotamien – landet mellan floderna – är civilisationens vagga. Landet och dess folk skapade mycket av det vi använder idag på alla livets områden: det första skriftspråket, det första skolsystemet, jordbruk, lagar, mytologi, religion, städer och konst. Dr. Hashim Al-Tawil, professor i konsthistoria vid Henry Ford Community College, USA, som besöker Sverige i mars 2013, beskriver plundringen och kränkningen av Iraks kultur.

I skriften medverkar flera framstående irakier. Issam Chalabi, internationellt känd olje- och gasexpert och tidigare oljeminister i Irak, summerar utvecklingen på oljeområdet sedan ockupationen 2003. Mundher al-Adhami, forskare vid Kings College, London, och författare, beskriver det folkliga väpnade motståndet mot utländska trupper av lokala grupper i byar, städer och bostadsområden, som inleddes omedelbart efter USA:s ockupation 2003. Sabah Al-Mukhtar, ordförande för Arabiska juristförbundet i Storbritannien, summerar sina personliga upplevelser av de tio åren sedan ockupationen. Souad Naji Al-Azzawi, fd professor i miljöteknologi vid Bagdads universitet, skriver om USA:s avsiktliga raserande av Iraks elförsörjning, som har fått allvarliga konsekvenser för befolkningen särskilt efter ockupationen 2003. Två internerade irakier, som har intervjuats av Eman Ahmed Khammas, journalist och författare, speciellt för denna skrift, belyser konkret vad rättslösheten och övergreppen under ockupationen innebär för enskilda människor.


Den kraftiga ökningen av missbildningar av barn, cancer och av spädbarnsdödlighet belyses i en artikel av Sköld Peter Matthis, läkare och medlem i IrakSolidaritets styrelse, och Anders Romelsjö, professor vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Vinnare och förlorare
Irakierna har aldrig i modern tid fått en ordentlig möjlighet att styra sig själva. De har mer än de flesta fått känna på de hårda nävarna från imperialism och inblandning från yttre makt, skriver Mathias Cederholm, forskare och lärareLunds universitet, som aktivt följt och skrivit om utvecklingen i Irak, och här belyser Iraks moderna historia i ett längre perspektiv.
Folket i USA får betala ett högt pris för 2000-talets krig i Irak och Afghanistan som främst storkapitalet berikat sig på, skriver Ulf Bjerén, ordf FiB/K Blekinge, medlem i IrakSolidaritets styrelse.

Solidaritetsarbetet
Den 15 februari 2003 anordnades jättelika demonstrationer runt om i världen mot USA:s planer på att invadera Irak. I Stockholm anordnade Nätverket mot krig en demonstration under huvudparollen ”NEJ till krig mot Irak”. Jan Lönn, ordförande i Nätverket mot krig 2002-2003, beskriver arbetet med att organisera denna breda manifestation.

Ett dokument från solidaritetsarbetet är det upprop för Världstribunalen om Irak som publicerades 2004, då kriget i Irak har varat i mer än ett år. Världstribunalen om Irak hölls i Istanbul och föregicks av förberedande sessioner på uppemot 30 platser, däribland stora städer som Rom och Barcelona och även Stockholm.

BRussells Tribunal var den drivande kraften bakom Världstribunalen om Irak, föregångaren till den högt värderade tribunalen om krigsförbrytelser i Kuala Lumpur. Det vi vill är utkrävt ansvar och rättvisa för Irak. Detta är vi skyldiga Iraks folk, skriver Dirk Adriaensens, samordnare i SOS Iraq och medlem av BRussells Tribunals verkställande kommitté. Vi bör aldrig acceptera att historien skall skrivas om av invaderande makter som olagligen ockuperat ett suveränt land, en illegal invasion och ockupation.

Sigyn Meder från IrakSolidaritet berättar om det svenska och internationella solidaritetsarbetet med Irak under de senaste tio åren och i skriftens inledande ledarartikel skildrar IrakSolidaritets ordförande Mike Powers tio års kamp för frihet, oberoende, enhet och fred, som sammanfattas i parollerna ”Solidaritet med Iraks folk!” ”Ett fritt, enat och självständigt Irak!” ”Krigsförbrytare ska ställas inför rätta!”

IRAK 10 år efter ockupationen är nr 7 av den årliga skriften Brännpunkt Irak, som ges ut av föreningen IrakSolidaritet i Stockholm. Pris: 40 kr.
Föreningen betalar portot
Skicka din beställning till info@iraksolidaritet.se

Tag gärna fler ex. till bokbord, vänner och bekanta. Hjälp oss att sprida information och bilda opinion!
Har du frågor, undrar du över något, skriv till: info@iraksolidaritet.se
130311

Senast ändrad: 2013-08-20
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .