.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.



PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur har avslutat krigsförbrytardomstolens session 7-11 maj med en fällande dom som förklarar Bush, Cheney, Rumsfeld och deras medarbetare skyldiga till tortyr och krigsbrott.
Domstolen uppmanar till ”största möjliga internationella publicitet” åt domen.

Krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur avslutades 11 maj med en dom som förklarar Bush , Cheney, Rumsfeld och deras medarbetare skyldiga till tortyr och krigsbrott.
Domstolen som bestod av fem personer fattade ett enhälligt beslut.
Mer om anklagelsen.

Initiativtagaren till krigstribunalerna i Kuala Lumpur, Malaysias tidigare premiärminister Mahathir Mohamad uppmanar världen att uppmärksamma detta och åklaga de skyldiga.
De är mördare och det som sker har ingenting med civilisation att göra. Som det är nu ”kommer mäktiga länder undan med mord”.
De har dömts som krigsförbrytare, skyldiga till tortyr, grym, omänsklig och nedbrytande behandling. De har dömts i sin frånvaro.
Domen må vara symbolisk, men vilar på grundligt undersökta fakta och vittnesmål om krigsbrott och har skett med juridisk expertis.
Ett antal vittnen har redovisat den tortyr och den omänskliga behandling de fått genomlida och som begåtts av amerikanska soldater och kontraktsanställda i Irak och Afghanistan.
Längre ner på denna sida har några vittnesmål sammanfattas på svenska. Det finns även en sammanfattning av Bie Kentanes tal om de irakiska barnens fruktansvärda situation.

Åklagarsidan visade tydligt hur beslutsfattarna på högsta nivå: Bush, Cheney. Rumsfeld med flera tillsammans med jurister och CIA agerade i samförstånd. Tortyr blev en vedertagen metod och allmänt förekommande.
Enligt åklagarsidan visar vittnesmålen hur ”brutal, barbarisk, grym och avhumaniserande tortyr” fortgått mot offren under lång tid för att åstadkomma största möjliga smärta och lidande.

Det är domstolens mening att offren för krigsbrott ska kompenseras. Skadestånd ska betalas av de 8 dömda och deras regering. Eftersom denna domstol inte kan genomföra att så sker, hoppas den att offren ska kunna finna någon stat eller juridisk institution som kan genomdriva att detta lagbeslut får laga kraft.

I domen beskrivs brottet på följande sätt:
De anklagade har uppsåtligt deltagit i formulerandet av exekutiva beslut och direktiv som utesluter tillämpningen av internationella konventioner och lagar.”
I texten uppräknas de lagar de anklagade brutit mot.
Bush, huvudanklagad, hade som överbefälhavare såväl auktoritet, ledning och kontroll över den verkställande makten.
Ta del av hela domen här.

Fullständiga vittnesmål, uttalanden och annat relevant material, kommer nu i enlighet med Nürnbergstadgan att sändas till chefsåklagaren vid ICC (Internationella brottmålsdomstolen), till FN och Säkerhetsrådet.

Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur begär även att Bushs, Cheneys, Rumsfelds, Gonzales, Yoos, Bybees, Addingtons och Haynes namn ska tas med i Kommissionens register över krigsförbrytare för offentlig publicering.
Det är domstolens mening att offren ska erhålla skadestånd för brotten begångna mot dem. Då brotten faller under internationell jurisdiktion, bör andra länder försöka finna möjligheter att starta processer mot de dömda.
Domstolen är medveten om att domen är symbolisk.
Domstolen uppmanar Krigsbrottskommissionen att ”ge största möjliga internationella publicitet”åt domen. Andra nationer har ansvar att starta åtal om någan av de anklagade kommer under deras jurisdiktion.

”Det här är det första fällande domen någonsin av dessa människor någonstans i världen”, sade krigsbrottsexperten professor Francic Boyle , som undervisar i folkrätt vid Illinois College of Law i USA och som var medlem i åtalarteamet.
Han hoppades att Bush och hans medhjälpare skulle drabbas av fler rättegångar av detta slag runt om i världen.
Boyle refererar till Nürnbergstadgan som bildade mönster för rättegången i KLoch när han tillfrågas om tribunalens trovärdighet, citerar han: ” Ledare, organisatörer, de som uppmuntrar, är medskyldiga och deltar i att formulera eller utföra en gemensam plan eller sammansvärjning för att begå krigsbrott, är ansvariga för alla handlingar utförda av de personer som utför en sådan plan”.

Ta del av pressmeddelanden som sammanfattar varje dags föredragningar.

Krigstribunalen i Kuala Lumpur började sin hearing mot USA:s tidigare presidenr Gerge W. Bush och 7 av hans medhjälpare 7 maj.
De står anklagade för ”tortyr och krigsbrott”.
F.d. federale domaren Tan Sri Lamin Mohd Yunus ledde tribunalens kvorum. I domstolen deltog även Tunku Sofiah Jewa, Alfred Lambremont Webre, Professor Salleh Buang och Mohd Saari Yusuf.
Tribunalen beslöt att rättegången mot de anklagade skulle fortskrida efter att ha fastställt att för krigsbrott gäller universell domsrätt.
Detta hade tidigare bestridits av Jason Kay i egenskap av ”amicus curae” (vän till domstolen) som utsett honom att tala för de anklagade.
Åklagarsidan under ledning av professor Gurdial Singh Nijar hävdade att rättegången upprätthöll såväl malaysisk som internationell rätt.

Professor Gurdial Singh Nijar bekräftade att ”tortyr” är ett internationellt krigsbrott.
Professor Francis Boyle, USA, anförde att anklagelserna mot de anklagade var relevanta och att USA efter 11/9 torterat folk världen runt och att det i högsta grad drabbat muslimer, asiater, araber och ”färgade”.

Vittnen gripna i Irak och Afghanistan berättade om fruktansvärd tortyr
Två av vittnesmålen har sammanfattats på svenska.
Abbas Abid, chefsingenjör vid ministeriet för vetenskap och teknik i Bagdad och nu bosatt i Bagdad, hävdade att han torterades när han hölls i al-Jadiriyafängelset.
Han greps 28 augusti 2005 av mer än 15 amerikanska och irakiska soldater när de gjorde en räd mot hans brors hus.
I fängelset utsattes han och andra för elchocker. Torterarna hängde vikter i hans penis och tvingade honom att dricka urindrivande vätskor samtidigt som han hade gummiband åtdragna om sin penis så att han inte skulle kunna kissa.
Abbas tilläts av säkerhetsskäl att täcka sitt ansikte.
5 oktober 2006 fördes han inför domstol, men frisläpptes då inga bevis mot honom fanns.
”Jag blev tvungen att betala 10.000 dollar till myndigheterna för fängelset som lyder under justitiedepartementet.

8 maj redogjorde änkan Jameelah Abbas Hameedi som varit fackligt ansvarig för fackföreningar inom kooperationen för den tortyr hon utsattes för på fängelsena Abu Ghraib, Kirkuks och Bagdads flygplatser.
Amerikansk militär bröt sig in i hennes hem i Kirkuk och tvingade hela hennes familj, den 22-åriga dottern, 17-årige sonen, en 25-årig brorsson och en kvinnlig gäst, 23 år gammal att rada upp sig.
Hon beättade att ” De sade till oss att vi gav pengar till motståndsrörelsen och att de ville ha dessa pengar. De sökte genom hela huset och hittade bara 150 dinarer”.
Hon drogs i håret ut ur huset i vinterregnet i nattkläder och hårt bakbundna händer. De förstörde alla hennes tillhörigheter i huset och påstod att bilbatteriet de hittade, användes för att spränga bomber.
Hon fördes till Kirkuks militära flygplats, fick huva över huvudet, sparkades som ett djur, utslängd ur terrängbilen, släpad på asfalten och fick senare stå mot en vägg.
Hon tillfrågades om sitt förhållande till Baathpartiet och anklagades för att tillhöra motståndet och bidra till finansieringen. Hon fick höra att om hon inte samarbetade, skulle hon råka ut för något hon aldrig sett eller hört tidigare.

I helikoptern som hon och flickorna fraktades i, användes de som mänskliga sköldar, något som professor Francis Boyle underströk, och fick sitta vid öppna fönster i kylan. Soldaterna påstod att de måste kunna skjuta tillbaka om motståndsrörelsen besköt helikoptern.


Jameelah berättar vidare om hur hon blir slagen, förnedrad, inte får mat och vistas i ett litet rum utan fönster med dottern och väninnan. De fick inte använda toalett.

Hon blev tillsagd att bekänna, annars skulle dottern våldtas.
Hon slängdes från vägg till vägg i ett rum med 2 foton av Saddam Hussein med utskurna ögon. Amerikanerna hade sagt till henne att han var djävulen själv.

Hon fick sitta naken i ett svart rum medan de hällde isvatten på hennes händer. Hon slogs blodig. Hennes sår togs inte om hand.
Hennes torterare sade att hennes dotter hade skjutits ihjäl för att hon skulle bekänna. Hennes dotter hade i sin tur fått höra att mamman var ihjälskjuten.
Hon torterades i samma rum som brorssonen.
En dag släpptes en del pressfolk in på Abu Ghraib och insåg att där även fanns kvinnor, något som förnekades. Jameelah släpptes fri 22 juni 2004 efter 6 månader på Abu Ghraib, 20 dagar i fängelserna vid Kirkuks och Bagdads flygplatser.
”De har ingen mänsklighet”, säger hon om torterarna och ”detta är bara en droppe i havet av allt lidande”.
Hon lider fortfarande svårt av skadorna från tortyren.
Läs fler vittnesmål i den engelskspråkiga texten.

Följande dialogmöten hölls parallellt med tribunalen för att ge ordet till gäster med speciella kunskaper och erfarenheter i relevanta frågor.
Bie Kentane, BRussells Tribunal, om Iraks barn: "Var det värt priset"
Bie Kentane, BRussells Tribunal, lade fram fakta om de många barn som dödats, lemlästats, blivit sjuka, missbildade, fattiga, föräldralösa och utan bostad eller rent vatten på grund av ockupationens härjningar.
Såväl sanktionerna som angreppet på Irak och ockupationen har gjort barnen till ”offer för girighet, maktlystnad och olja”.
Ockupationsmakten bär det fulla ansvaret och har inte fullgjort sina skyldighter gentemot
Barnkonventionen och internationell rätt rörande skydd av barnen.

Barnen utgör enligt Iraq Body Count 39% av de dödade i attacker från ockupationen eller andra attacker mellan 2003 och 2011. Just Foreign Policy hävdar att 1.455.590 människor dött mellan 2003 och 2011.
Bie beskriver hur bombningar av Iraks hela infrastruktur förstört barnens hela miljö och omgivning, förstörelsen av industriell och militär infrastruktur har spridit giftiga ämnen i vatten, luft och jord. USA har använt uranvapen. Cancer- och missbildningar hos nyfödda ökar dramatiskt.
Iraks barn skadas och dödas i förfärande omfattning av landminor, klusterbomber som inte detonerat. USA har ett direkt ansvar att bekosta rensning av marken från dessa vapen.
Mellan 1991 och 2007 steg antalet skadade från icke detonerade klusterbomber från 5.500 till
80.000. 45,7% är barn och ungdomar mellan 15 och 29 år och 23, 9 % var barn under 14 års ålder. Både UNICEF och UNDP anser att detta är en underskattning.

Ockupationen har medfört en katastrof för hälsovården. 75% av Iraks läkare och vårdpersonal har lämnat landet. Bristen på rent vatten, bidrar till alla sorters sjukdomar hos barnen.
Utbildningssystemet har förstörts och barnens skolgång, framför allt flickornas skolgång påverkas negativt. Rätten till utbildning upprätthålls på inget sätt.
Den påbjudna sekteristiska politiken drabbar även skolor och universitet. Skolor attackeras på sekteristisk grund. Flickor går ofta inte alls i skolan eller blir « drop-outs »

Det råder kronisk brist på material i skolorna som oftast befinner sig i uselt skick. Barn får inte stöd vare sig de är sjuka, hemlösa eller föräldralösa.
Drogmissbruk, barnprostitution och trafficking ökar, men ingenstans finns ansvaret.
Mentala problem och posttramatisk stress är allmännt förekommande bland barnen. De har fråntagits allt som liknar en normal barndom. De har skräckupplevelser från kriget som de inte kan bearbeta utan hjälp och stöd.
Artikeln innehåller mycket värdefull information och statistik.

Historik

Kuala Lumpurs krigsbrottskommission (KLWCC), ”kommissionen” har upprättats för att
undersöka fall av krigsbrott som försummats av etablerade institutioner som ICC. Kommissionen söker att påverka världsopinionen om olagligheten med de krig och ockupationer som stora västmakter företagit.
Förövarna av krigsbrott ska hållas ansvariga för sina handlingar i synnerhet som relevanta internationella organ inte gör det.
Kommissionen
Dess funktion är att ta emot klagomål från offer för konflikter beträffande:
- Brott mot freden
- Brott mot mänskligheten
- Folkmordsbrott
- Krigsbrott

Malaysias tidigare premiärminister och initiativtagare till krigsförbrytartribunalen Dr Mahathir Mohamad ställde frågan: ”Varför är det så att mordet på en man anser som en kriminell handling, medan dödandet av hundratusentals oskyldiga människor begångna under krig, inte betrakatas så?”

Följ pressmeddelanden dag för dag från Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur

Du kan även följa relevanta artiklar, domslut med mera på BRussells Tribunals hemsida

Läs om första sessionen av krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur som ägde rum 19-22 november 2011
120515

Senast ändrad: 2012-05-15
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .