www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Mänskliga rättigheter, Genève, 120510
www.iraksolidaritet.se

Utred brotten mot mänskliga rättigheter i Irak!
FN:s råd för mänskliga rättigheter höll sin 19e ordinarie session i Genève 27 februari – 23 mars 2012
Ett stort och betydelsefullt förberedelsearbete återspeglas i nedanstående resolutioner.

FN:s råd för mänskliga rättigheter höll sin 19e ordinarie session i Genève 27 februari – 23 mars 2012
Ett stort och betydelsefullt förberedelsearbete återspeglas i nedanstående resolutioner som berör brott mot mänskliga rättigheter i Irak och undertecknats av mer än 200 internationella organisationer. Resolutionerna har antagits av människorättsrådet för vidare behandling.

Resolutionerna vittnar om de grova brott mot Iraks folk som begåtts av ockupationsmakten och de lokala regeringarna och begås fortfarande. Såväl Sverige som världssamfundet måste reagera kraftfullare och kräva att skyldiga till krigsbrott ställs inför rätta. Folkrätten måste upprätthållas även i Irak.
BRussells Tribunal och International Anti-Occupation Network (IAON) där föreningen IrakSolidaritet ingår har gjort ett mycket värdefullt arbete.

I resolutionerna finns konkreta skildringar av situationen och förfärande statistik. Det är skakande läsning.

De NGOer som undertecknat dessa dokument uppmanar FN och i främsta hand FN:s människorättsråd att

- Säkerställa att alla brott mot mänskliga rättigheter under sanktionerna, angreppet på Irak och ockupationen ska undersökas av en oberoende internationell kommitté.

- Alla åtgärder måste vidtas för att få slut på det pågående tillståndet av straffrihet i Irak och särskilt med avseende på de ockuperande makternas skuld och ansvar.

- FN måste tillsätta en speciell rapportör för människorättssituationen i Irak.

- Begära att högkommissionären lägger fram en detaljerad rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Irak i enlighet med UNAMIs och det civila samhällets rapporter.

Utöver dessa krav specificeras krav gällande brott som Iraks barn utsatts och utsätts för, kvinnorna, avrättningar, utomrättsliga avrättningar, tortyr med mera.

Här följer resolutionerna:
Human Rights situation in Iraq according to UNAMI 2011 report

The Plight of Iraqi Academics

The destruction of Iraq´s education system

The situation of Iraqi children

Children of Iraq and armed conflicts

Detention and rule of law in Iraq

Violation of women rights in Iraq

Enforced or involuntary disappearences in Iraq

Iraqi children health situation

Death penalty and extrajudicial summary or arbitrary executions in Iraq

Högnivåsegmenet
Filmade uttalanden
Haifa Zangana, irakisk författare, människorättsaktivist och en av grundarna till Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq, föredrar uttalandet ”Human Rights, Accountability and Impunity”.

Beatrijs Kentane, BRussells Tribunal, föredrar uttalande om ”Våld mot och handel med barn”.

Dessa uttalanden finns i text på engelska här.

Det är vår förhoppning att människorättsorganisationer, fackliga, kulturella, politiska och andra organisationer och enskilda stöder det pågående arbetet och gör en insats för de krav som ställs i resolutionerna.

IrakSolidaritet har påbörjat ett arbete med uppmaningar till rikdsdagspartierna att agera för att brott mot mänskliga rättigheter i Irak undersöks och de skyldiga ställs inför rätta.
”Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak!
Detta brev sändes i september 2011 och bygger vidare på uppmaningar som ställdes till riksdagen före riksdagsvalet 2010. Till detta finns ett omfattande bakgrundsmaterial.

Förövarna ska inte komma undan!

Senast ändrad: 2012-05-11
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se