www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Krigsförbrytartribunal i Kuala Lumpur, 120428
www.iraksolidaritet.se

Krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur fortsätter
Andra sessionen äger rum 7-11 maj 2012.

Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur har avslutat krigsförbrytardomstolens session 7-11 maj med en fällande dom som förklarar Bush, Cheney, Rumsfeld och deras medarbetare skyldiga till tortyr och krigsbrott.
Domstolen uppmanar till ”största möjliga internationella publicitet” åt domen.

Läs sammanfattningar på svenska av dokument från krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpar
120515

Anklagade för tortyr och andra krigsbrott står USA:s tidigare president George W. Bush och hans medarbetare nämligen Dick Cheney, USA:s tidigare vicepresident, Donald Rumsfeld, tidigare försvarsminister, Alberto Gonzales, presidents Bushs personliga juridiska rådgivare, David Addington, vicepresidentens chefsjurist William Haynes II, försvarsministerns juridiske rådgivare, Jay Baybee, vice statsåklagare och John Choon Yoo, tidigare vice statsåklagare. Anklagelsen lyder som följer:
De anklagade personerna hade begått tortyrbrott och krigsbrott i den bemärkelsen att de anklagade avsiktligt deltagit i formuleringen av exekutiva beslut och direktiv att utesluta tillämpningen av alla internationella konventioner och avtal nämligen the Convention against Torture 1984, Geneva Convention III 1949, Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Charter in relation to the war launched by the U.S. and others in Afghanistan (in 2001) and in Iraq (in March 2003); Additionally, and/or on the basis and in furtherance thereof, the Accused persons authorised, or connived in, the commission of acts of torture and cruel, degrading and inhuman treatment against victims in violation of international law, treaties and conventions including the Convention against Torture 1984 and the Geneva Conventions, including Geneva Convention III 1949.

Här finns hela
pressmeddelandet från Criminalize War om andra sessionen av Krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur.


Läs om första sessionen av krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur som ägde rum 19-22 november 2011.
120428

Senast ändrad: 2012-05-15
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se