.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-08-01
utdrag
2015-08-01
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-30
2015-07-30
utdrag
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur fortsätter
Andra sessionen äger rum 7-11 maj 2012.

Krigsbrottskommissionen i Kuala Lumpur har avslutat krigsförbrytardomstolens session 7-11 maj med en fällande dom som förklarar Bush, Cheney, Rumsfeld och deras medarbetare skyldiga till tortyr och krigsbrott.
Domstolen uppmanar till ”största möjliga internationella publicitet” åt domen.

Läs sammanfattningar på svenska av dokument från krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpar
120515

Anklagade för tortyr och andra krigsbrott står USA:s tidigare president George W. Bush och hans medarbetare nämligen Dick Cheney, USA:s tidigare vicepresident, Donald Rumsfeld, tidigare försvarsminister, Alberto Gonzales, presidents Bushs personliga juridiska rådgivare, David Addington, vicepresidentens chefsjurist William Haynes II, försvarsministerns juridiske rådgivare, Jay Baybee, vice statsåklagare och John Choon Yoo, tidigare vice statsåklagare. Anklagelsen lyder som följer:
De anklagade personerna hade begått tortyrbrott och krigsbrott i den bemärkelsen att de anklagade avsiktligt deltagit i formuleringen av exekutiva beslut och direktiv att utesluta tillämpningen av alla internationella konventioner och avtal nämligen the Convention against Torture 1984, Geneva Convention III 1949, Universal Declaration of Human Rights and the United Nations Charter in relation to the war launched by the U.S. and others in Afghanistan (in 2001) and in Iraq (in March 2003); Additionally, and/or on the basis and in furtherance thereof, the Accused persons authorised, or connived in, the commission of acts of torture and cruel, degrading and inhuman treatment against victims in violation of international law, treaties and conventions including the Convention against Torture 1984 and the Geneva Conventions, including Geneva Convention III 1949.

Här finns hela
pressmeddelandet från Criminalize War om andra sessionen av Krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur.


Läs om första sessionen av krigsförbrytartribunalen i Kuala Lumpur som ägde rum 19-22 november 2011.
120428

Senast ändrad: 2012-05-15
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .