.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-02
2015-08-01
utdrag
2015-08-01
Irakkonferens 29 majAvvisa Rice - inte flyktingarna!"Sverige bör inte hålla konferens om Irak", skriver Sverker Åström i DN den 16 april."I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003".
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
utdrag
2015-07-31
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

SVT har nyligen visat BBC-dokumentären ”Antikens världar”
Första delen handlade till stor del om Irak

För föreningen IrakSolidaritet är det glädjande att SVT visar dokument om den första civilisationen i det land som nu är Irak och ger den svenska allmänheten en möjlighet att se Irak som ett gammalt kulturland.

Därför är vi också upprörda och kritiska. Vi undrar hur det är möjligt att SVT utan kommentar låter BBC lägga ut texten om orsakerna till den medvetna kulturförstörelsen och plundringen av Iraks kulturskatter,
Brittiska BBC påstår: ”Idag kämpar irakierna för att återställa den gamla ordning som diktaturen, regimens fall och inbördeskriget brutit sönder”. Inte ett ord om Irakkriget.

Storbritannien var USA:s trogna koalitionspartner vid det folkrättsstridiga angreppet mot Irak.
Såväl SVT som BBC känner till att USA-alliansen bombade Irak sönder och samman såväl under Gulfkrig, sanktioner som under och efter anfallskriget 2003.
Angriparna har deltagit i både förstörelse och plundring. Väl känt är hur Donny Georg, dåvarande chef för Nationalmuséet i Bagdad, vädjade till den amerikanske befälhavaren att skydda museet, vilket han vägrade.

Helikopterplattor har byggts på Babylons murar och tanksen har kört över  många arkeologiska utgrävningsplatser.
Irakierna idag lider under något som även CNN nyligen i ett reportage om repressionen i Irak, kallar polisstat. Den kulturförstörelse som ockupationsmakten är ansvarig för, har inte mött motstånd från de lokala politikerna. Irakier som kämpar för att återupprätta vad som återupprättas kan, har inget stöd i den banditregim USA installerat i gröna zonen.

När får vi se ett reportage som visar USA:s och Storbritanniens del i förstörelsen och deras ansvar enligt internationell rätt att skydda det ockuperade landets kultur? Det som skett är ett brott mot mänskligheten.

Jag vill personligen rekommendera er att läsa boken ”Kriget mot Iraks kultur”.
Den har nyligen givits ut på svenska av Alhambra Förlag.
Vänliga hälsningar
Sigyn Meder/ Föreningen IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet-se

läs mer om förstörelsen av Iraks kulturarv

Senast ändrad: 2012-07-03
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .