www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> VAD HÄNDER I IRAK? >> Fallujas missbildade barn, 111019
www.iraksolidaritet.se

Missbildningar hos nyfödda orsakade av USAs uranvapen
Ny studie om de sjuka barnen i Falluja

”Uran och andra föroreningar i de missbildade barnens föräldrars hår i Falluja, Irak”
Den nya studien visar att ett nytt uranvapen använts. Världen måste kräva sanningen om de vapen som använts och stödja oberoende, internationella undersökningar.
Barnen i Falluja och andra förgiftade platser kommer att drabbas i generation efter generation. USA måste betala krigsskadestånd!

Artikel kommer
111019
Beror de missbildade barnen i Falluja på USA:s användande av uranvapen?
Se reportaget som innehåller intervju med forskaren och strålningsexperten Chris Busby.
111027
Den lilla bebin föddes 11 oktober 2011 på allmänna sjukhuset i Falluja.
Barnläkaren Samira Alfayadh vittnar om 12 barn födda med missbildningar 9, 10 och 11 oktober. Missbildningar hos nyfödda, cancer, barnadödlighet och neurologiska sjukdomar har ökat lavinartat efter USA:s 2 angrepp på staden 2004 med uranvapen, vit fosfor och andra kemiska vapen. Den statistik och de studier läkarna försöker upprätthålla på sjukhuset, sker med stora svårigheter. Hälsovårdsministeriets talesman Macol Shahid anklagar läkarna för att överdriva antalet barn med missbildningar.

Fallujas barn offras
Se det franska Canalplusreportaget!

Vart femte barn föds med missbildningar i Falluja efter USA:s angrepp på staden 2004. Den kvinnliga läkaren uppmanar stadens kvinnor att inte föda barn.

Uranvapen, vit fosfor och andra kemiska vapen användes mot civilbefolkningen.
STÖD FALLUJA-insamlingen till stöd för oberoende forskning: pg 11673-1
111018
Seminarium 19 novwmber
läs mer

Senast ändrad: 2011-12-04
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se