.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Förakt för folkrätten hotar världsfreden
Två erfarna norska jurister, Fredrik S Heffermehl och Ståle Eskeland, har i dagarna var för sig besökt Stockholm och presenterat sina böcker.

Två erfarna norska jurister har i dagarna var för sig besökt Stockholm och presenterat sina böcker – båda tunga inlägg i debatten om krigspolitiken och vår tid, och båda med betydelse också för Irakfrågan. Båda böckerna har bemötts med öronbedövande tystnad i Norge.
Mötet med Ståle Eskeland 3 oktober 2011 på ABF Stockholm var ett samarrangemang mellan Afghanistansolidaritet, IrakSolidaritet, FIB/K, Kvinnor för fred och ABF.

Fredrik S Heffermehl, norsk jurist, journalist och författare och internationell fredsaktivist, har skrivit boken ”Nobels Fredspris – Visionen som försvann”, som översatts till flera språk och nyligen utkommit på svenska (Leopard förlag). Det är en starkt engagerad och samtidigt mycket saklig bok om hur förvaltningen av Nobels fredspris successivt övertagits av ett skikt av politiker som är direkt fientligt mot Alfred Nobels strävanden. Genom ingående studier, bland annat av motiveringen för valen av prismottagare – däribland USA:s president Obama – och deras egna tal vid mottagandet av priset, visar författaren hur respekten för testatorns sista vilja minskat efter andra världskriget (det vill säga under kalla kriget) för att under de senaste tio åren helt ha upphört och vänts till sin motsats.

Ståle Eskeland, professor i straffrätt vid Oslo universitet, har gett ut boken”De mest alvorlige forbrytelser” som belyser folkrättens bestämmelser om aggressionsförbrytelser, folkmord, förbrytelser mot mänskligheten, krigsförbrytelser, terror, tortyr och bruk av massförstörelsevapen, däribland atomvapen.

Invasionen av Irak var ett brott mot folkrätten, idag är det nästan ingen som hävdar något annat, konstaterade han vid ett möte i Stockholm 2 oktober i samband med Afghanistanveckan. Mötet var ett samarrangemang med Afghanistansolidaritet, IrakSolidaritet, FIB/K och Kvinnor för fred-

USA och Storbritannien påstod att Saddam Hussein höll på att utveckla atomvapen. Det visade sig osant, men även om det varit sant skulle detta inte ha varit ett skäl för att gå i krig. I så fall skulle alla länder som har kärnvapen – USA, Ryssland, Kina, Israel, Indien, Pakistan och andra – också vara legitima angreppsmål. Själva tankegången är absurd, menade han.

Han fick också frågan hur man ur folkrättslig synpunkt ska se på att FN:s säkerhetsråd accepterar att ockupationsmakten USA ”överlämnar suveräniteten” till en marionettregim som de själva tillsatt och håller under armarna.

– Krig har sin egen dynamik. När angrepp har inträffat, måste säkerhetsrådet, FN och världssamfundet förhålla sig till det faktum att krig pågår. De måste försöka lösa situationen. Varje resolution måste bedömas för sig. Men säkerhetsrådet är också bundet av FN-stadgan och måste agera inom dess ramar, som de själva tolkar den. Makten spelar större roll än rätten, men min uppgift som professor i straffrätt är att värna rättssäkerheten. Det är viktigt även i internationella sammanhang, sade han.

Ståle Eskelands bok belyser hur folkrätten urholkas i krigspolitikens (de västliga stormakternas) intresse, och hur detta hotar hela det regelverk som skapades då FN bildades (och som Sverige tidigare försvarat; men inte nu längre).

”FN-stadgan tillkom på ruinerna av två världskrig i syfte att förhindra framtida krig. Idag är världen på väg att utvecklas till anarki. Rättens funktion är att begränsa handlingsfriheten. Den måste gälla för alla, även för regeringar och politiska ledare. Om ledarna inte respekterar den, så ruttnar den på rot”, säger han.

Boken är en noggrann studie av folkrättens grunddokument och särskilt de folkrättsliga aspekterna på tre angreppskrig: Natos bombkrig mot Jugoslavien i samband med Kosovokonflikten 1999, invasionen av Afghanistan 2001 och invasionen av Irak 2003.

Det stora folkliga motståndet mot invasionen av Irak, med breda demonstrationer, tvingade den norska (och svenska) regeringen att inte offentligt stödja angreppet, men invasionsstyrkorna fick hjälp med avancerad mobil radarutrustning utvecklad av norsk försvarsindustri. Det var klar medverkan till krigsförbrytelse.

Den norska industrikoncernen Aker Kværner utför underhållsarbete på fånglägret Guantanamo och därmed är medskyldigt till tortyr – tveklöst straffbart enligt norsk straffrätt. Riksadvokaten lade emellertid ned det åtal som väckts mot bolaget.

Tidigare samma dag deltog Ståle Eskeland i en offentlig paneldebatt på Utrikespolitiska Institutet om folkrätten. De övriga paneldeltagarnas (däribland den svenske folkrättsprofessorn Ove Bring) inlägg bekräftade hans resonemang. Ingen var intresserad av att diskutera FN-stadgan och det faktum att det är såväl brottsligt som straffbart att starta krig. I stället inriktades diskussionen på folkrättens regler för svenska militärers val av bombmål i Libyen och huruvida R2P (responsibility to protect – det nya kodordet för ”humanitär intervention” av Nato och EU) är aktuellt i Syrien.

Christer Lundgren

Kommentar: Liksom Norge, exporterar Sverige avancerade vapensystem till ockupationsmakten USA och utbildar bl.a. irakiska poliser: "Inget svenskt stöd till ockupationen", är en av våra paroller.
111006

Senast ändrad: 2011-10-14
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .