www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> FÖRENINGEN >> Dr Omar Al-Kabisys tal
www.iraksolidaritet.se

Vad händer i Irak?

Seminarium med dr Omar Al-Kubaisy 31 augusti 2010
Dr Omar Al-Kubaisy, framstående irakisk hjärtspecialist och verksam mot ockupationen
talade på IrakSolidariets möte 31 augusti 2010 i Stockholm.
Vi är mycket glada att vi på kort tid fick till stånd detta möte om USA:s förstörelse av Iraks hälsovård, USA:s förstörelse av hela det irakiska samhället och om Irak idag.
Samma dag sade president Obama i sitt tal att Irakkriget nu är avslutat. Han vann presidentvalet med löfte om att avsluta kriget. Desinformationen har varit överväldigande.
Här finns en serie artiklar om USA:s fortsatta avsikter att kontrollera Irak med sina rika oljetillgångar och strategiska läge.

Dr Al-Kubaisy har deltagit i den stora kardiologkongressen och där överlämnat en appell till ESC (European Society of Caridology) med vädjan om medicinsk hjälp till Iraks hjärtsjuka.
Appellen har undertecknats av deltagande irakiska läkare.

Före ockupationen hade Irak 34.000 verksamma läkare. 20.000 av dem, har av ockupationen tvingats i flykt. Många har mördats.

I skriften ”Irak efter 7 års ockupation”, kan vi ta del av ”fakta och siffror” som visar den dramatiskt ökande humanitära katastrofen i Irak. Skriften är utgiven 2010 av Ikram Center for Human Rights. Det är förfärande siffror och fakta som inte kommer fram i en värld som föredrar ”att vända bort blicken på grund av sina olika intressen kopplade till ockupationsstyrkorna med USA i spetsen”.

Ta del av Dr Al-Kubaisys filmade tal, filmad frågestund, referat på svenska och brev till ESC (European Societyof Cardiology).
100902

Dr Omar Al-Kubaisys tal 31 augusti 2010
Vad händer i Irak?

Frågor ställda av publiken till dr Al-Kubaisy i samband med mötet

Iraq & Depleted Uranium. Dr. Omar Al-Kubaisy. Stockholm 20100831
"Depleted Uranium". The study "Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah 2005-2009", published in July 2010 in the International Journal of Environmental Studies and Public Health (IJERPH), shows the terrifying facts about the disease and genetic defects

Iraq. What Happens with the Christians. Dr. Omar Al-Kubaisy
"Iraq. What Happens with the christians, the natives, the originals". Dr. Omar Al-Kubaisy answers at a discussion in Stockholm 20100831

Iraq. Drug abuse, female oppression and media coverage. Dr. Omar Al-Kubaisy
"What about drug abuse, female oppression and media coverage of the Iraqi war and occupation?
Dr. Omar Al-Kubaisy, active against the occupation,
shared his views to a conference in Stockholm arranged by Iraq Solidarity Association.

Iraq.Youth, freedom, democracy. Dr Omar Al-Kubaisy
"What about a lost generation, democracy, freedom during the Iraqi war and occupation? Dr. Omar Al-Kubaisy, active against the occupation, shared his views to a conference in Stockholm arranged by Iraq
Solidarity Association.

Iraq, Afghanistan, Iran & smuggling. Dr. Omar Al-Kubaisy

"Dr. Omar Al-Kubaisy, active against the occupation,
shared his views on smuggling of narcotics, Afghanistan and Iran, to a conference in Stockholm arranged by Iraq Solidarity Association.

Iraq, it is a democratic regime that is needed? Dr Omar Al-Kubaisy

Intervjuer

Bitte Hammargren intervjuar dr Omar Al-Kubaisy
i SvD

Henrik Persson, kulturvetare, och redaktör för tidskriften Fjärde världen skriver från mötet med dr Omar Al-Kubaisy
100902

Senast ändrad: 2010-12-05
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se