.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VAD HÄNDER I IRAK?
KRIGSBROTT
MOTST.RÖRELSEN
USAs ETABL I IRAK
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Värre än Hiroshima
Falluja efter USA:s två stora angrepp på staden 2004

Fallujas lidande
Hiroshima, Nagasaki, Falluja
USA:s massförstörelsevapen i Falluja
Artikeln sammanfattar den pågående forskningen.
Du kan stödja forskningen genom att ge ett bidrag till
Fallujainsamlingen pg: 11673-1
100801

”Situationen i Falluja är skrämmande och hemsk, det är farligare och värre än Hiroshima”.
Det säger strålningsexperten professor Chris Busby som utfört en undersökning i Falluja som bekräftar skrämmande höga ökningar av missbildningar hos nyfödda, genetiska defekter och sjukdomar.
Dr Busby och de andra specialisterna har hindrats och hotats när de försökt sammanställa information om situationen i Falluja. Staden är avspärrad av murar sedan USA:s två stora angrepp 2004 då utarmat uran och vit fosfor användes mot befolkningen.
Irakiska läkare som med hjälp av irakiska och internationella forskare försöker sammanställa
siffror på ökningen av missbildningar och sjukdomar och sammanställa de eventuella sambanden med de vapen USA använt mot civilbefolkningen, hindras i sitt arbete.
Fallujas läkare vågar inte ställa upp i Aljazeeraintervjun med Chris Busby (se nedan).

Professor Busby har personligen utsatts för hot och de 20 blodprov han har tillgång till, är enbart 2 laboratorier villiga att undersöka mot höga kostnader. Laboratorier han tidigare samarbetat med, säger nej när de får höra att blodproverna kommer ifrån Irak.
Vare sig USA eller den irakiska regimen tillåter att en seriös undersökning äger rum i staden.

Missbildningarna hos barnen är så många och så hemska att kvinnor uppmanas att inte föda barn. Föräldrarna anklagar USA och de vapen som användes mot Falluja 2004 för familjernas svåra hälsoproblem
IrakSolidaritet driver frågan att oberoende självständiga undersökningar måste komma till stånd för att utreda de samband som kan finnas mellan de vapen USA använde och genetiska defekter, missbildningar och sjukdomar hos befolkningen.

Bland våra frågor till partierna i valrörelsen och svaren från de rödgröna partierna, tas frågan upp. De rödgröna partierna ställer sig positiva till att frågan om sambanden mellan de av USA använda vapnen och sjukdomarna utreds. Vi hoppas på handling. Pengar behövs för att Dr Busby och andra forskare ska kunna slutföra sina undersökningar.
Se fråga 3 med referensmaterial och svar

Professor Busby intervjuas
av Al Jazeera (arabiska)

Cancer, spädbarnsdödlighet, proportionen mellan nyfödda flickor och pojkar i Falluja, Irak 2005-2009
Dr. Chris Busbys, Malak Hamdans och Entisar Ariabis fullständiga rapport publiceras här.

I januari/februari 2010 organiserade författarna till rapporten en forskningsresa till Falluja. 711 hushåll i Falluja besöktes och 4.843 människor berörs av enkäten om missbildningar hos nyfödda, cancer och spädbarsnsdödlighet.
Den irakiska regimen har på olika sätt motarbetat forskning i dessa frågor och försökt skrämma invånarna genom att i irakisk TV påstå att ”terrorister” går hem till folks hus med en enkät och att de som svarar, riskerade att arresteras.

Press release
Genetic damage and health in Fallujah Iraq worse than Hiroshima


Results of a population-based epidemiological study organized by Malak Hamdan and Chris Busby are published tomorrow in the International Journal of Environmental Studies and Public Health (IJERPH) based in Basle, Switzerland. They show increases in cancer, leukemia and infant mortality and perturbations of the normal human population birth sex ratio significantly greater than those reported for the survivors of the A-Bombs at Hiroshima and Nagasaki in 1945.

Results of a survey in Jan/Feb 2010 of 711 houses and more than 4000 individuals in Fallujah show that in the five years following the 2004 attacks by USA-led forces there has been a 4-fold increase in all cancer. Interestingly, the spectrum of cancer is similar to that in the Hiroshima survivors who were exposed to ionizing radiation from the bomb and uranium in the fallout. By comparing the sample population rates to the cancer rates in Egypt and Jordan, researchers found  there has been a 38-fold increase in leukemia (20 cases) almost a  10-fold increase in female breast cancer (12 cases) and significant increases in lymphoma and brain tumours in adults.

Based on 16 cases in the 5-year period, the 12-fold increases in childhood cancer in those aged 0-14 were particularly marked. The cancer and leukemia increases were all in younger people than would normally be expected. Infant mortality was found to be 80 per 1000 births which compares with a value of 19 in Egypt, 17 in Jordan and 9.7 in Kuwait. An important result is that the sex-ratio, which in normal populations is always 1050 boys born per 1000 girls was seriously reduced in the group born immediately after 2005, one year after the conflict: in this group the sex ratio was 860.

Birth sex ratio is a well known indicator of genetic damage, the reduction in boy births being due to the fact that girls have a redundant X-chromosome and can therefore afford to lose one though genetic damage; boys do not. Sex ratio was similarly reduced in the Hiroshima survivors children. “This is an extraordinary and alarming result” said Dr Busby, who is visiting Professor in the University of Ulster and Scientific Director of Green Audit, an independent environmental research organization. He added: “To produce an effect like this, some very major mutagenic exposure must have occurred in 2004 when the attacks happened. We need urgently to find out what the agent was. Although many suspect Uranium, we cannot be certain without further research and independent analysis of samples from the area.”  Malak Hamdan, who organized the project said: “ I am so glad that we have been able to obtain proper scientific confirmation of all the anecdotal evidence of cancer and congenital birth defects. Maybe now the international community will wake up”.

Contact: Chris Busby (France) +44 7989 428833

Malak Hamdan (London) +44 7903 153163

Richard Bramhall: +44 1597 825771
Chris Busby, Malak Hamdan and Entesar Ariabi  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009 Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 1-x; doi:10.3390/ijerph707000x

Kontakt;
info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Läs fler artiklar och se videos

Senast ändrad: 2010-08-01
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .