www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> KRIGSBROTT >> Utbildnigens sammanbrott, 100516
www.iraksolidaritet.se

USA:s förstörelse av den irakiska utbildningen
Tre väldokumenterade rapporter

”Att förstöra utbildningsinstitutioner eller att använda dem för militära ändamål är en krigsförbrytelse”, så lyder en av rubrikerna på en undersökning som publicerades av BRussells Tribunal den 23 mars 2010. Ytterligare en rapport om utplåningen av Iraks utbildningssystem offentliggjordes den 14 september förra året. Författare till båda rapporterna är Dirk Adriaensens. Han har också bidragit med essän ”Killing the Intellectual Class” i boken ”Cultural Cleansing in Iraq (Kulturell Rensning i Irak)”. En recension av boken finns i senaste numret av Brännpunkt Irak. Läs den boken!

”Utbildningssystemet i Irak, före 1991 (d.v.s. före sanktionerna, min anm.) var en av de bästa i regionen med 100 % inskrivning i grundskolan och hög läskunnighet, både för män och kvinnor. Den högre utbildningen, speciellt på vetenskapliga och tekniska institutioner, var av internationell standard, ledd av högt kvalificerad personal” (UNESCO:s faktablad 28 mars 2003).

Iraks utbildningssystem var ett mål för USA:s militära handlingar, därför att utbildningen är ryggraden i varje stat, konstaterar en av rapporterna. Paul Bremer, som var chef för ockupationsmyndigheten efter invasionen 2003, påbörjade och genomförde den rensning som gick ut på att bryta ryggraden av och utplåna staten Irak. Massmord på och fördrivning av Iraks hela intellektuella medelklass kallades för ”avbaathifiering” med Paul Bremers vokabulär.

Den 27 april 2005 konstaterade FN-organet ”United Nations University International Leadership Institute” att ”84 % av Iraks institutioner för högre utbildning har bränts, plundrats eller förstörts”.

UNESCO skriver i en rapport från i år att bara i en av Iraks provinser, i Diyala, har de multinationella styrkorna tillsammans med irakisk polis och militär ockuperat 70 skolbyggnader och använder dem för militära ändamål. Listan över krigsförbrytelser kan göras lång.

Arkiven över diploma och examen vid högre utbildningsinstitutioner har beslagtagits av USA:s marionettregim under ledning av premiärminister Al Maliki. I ett fall som beskrivs attackerade paramilitära kommandostyrkor i irakiska polisuniformer Ministeriet för Högre Utbildning och Forskning i Bagdad och kidnappade ett 100-tal ledande tjänstemän och ett 50-tal besökare. En del av dessa torterades och mördades. Ingen undersökning av dessa brott har beordrats av Maliki-regimen. Han avfärdade det hela som ”en dispyt mellan miliser”. Tjänstemännen ansvarade bl.a. för utfärdandet av diploma.

Dokumenten förfalskas och säljs sedan till inflytelserika politiker eller tjänstemän. Bedrägeri och korruption är mycket omfattande i det ockuperade Irak. Malikis regim, understödd av USA, har nu utplånat 50 år av utbildning och tusentals år av civilisation enligt dessa väldokumenterade rapporter från Brussells Tribunal.

Mike Powers, ordförande i IrakSolidaritet, skrev en artikel om sammanbrottet av den irakiska utbildningen i förra numret av Brännpunkt Irak, nr 3, som innehåller en hel del fakta och statistik, som ett bra komplement till rapporterna från Brussells Tribunal. Den beskriver också mer ingående hur de irakiska skolbarnen har drabbats hårt genom förstörelsen av skolväsendet.
Arne Hjorth

Läs dessa tre väldokumenterade rapporter:

”Att förstöra utbildningsinstitutioner eller att använda dem för militära ändamål är en krigsförbrytelse”

Irak: Massivt bedrägeri och korruption i den högre utbildningen

Mike Powers : Sammanbrott för den irakiska utbildningen

Fler artiklar om korruption

Senast ändrad: 2010-12-16
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se