.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
IMPERALISM
OLJA OCH EKONOMI
IRAKS GRANNAR
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

USA:s ambassadör i Irak kräver att Irak öppnar fler oljefält

USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.
”Marknadsekonomi ger ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och försvagar terroristernas nätverk,”påstår han.
Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.

Gällande oljelag, den som USA och bolagen med stöd av marionettregimen i gröna zonen vill byta ut, tillåter inte utförsäljning av landets nationaliserade olja.

USA och oljebolagen har länge försökt genomdriva en ny olje- och gaslag som skulle ge plundringen och utförsäljningen av oljan ett ”legalt ramverk”. Motståndet är mycket starkt i Irak och har hindrat ockupationsmakten att få igenom lagen i det irakiska parlamentet.
Påståendet att Irak inte har en oljelag är falskt. Den oljelag som tog sin form i början av 70-talet gäller fortfarande. Eventuella kontrakt med utländska bolag kräver godkännade av parlamentet.
De kontrakt den kurdiska regionala regeringen skriver med utländska bolag strider mot rådande oljelag.

Målsättningen att inlemma Irak i ett marknadssystem där USA dominerar uttrycks bl.a. i USAs Greater Middle East projekt, men även i Stockholmskonferensen som hölls 29 maj 2008 med krigsförbrytare som Condolezza Rice och Al Maliki som gäster: öppna Irak för den ”globala marknaden” är budskapet. Det är bara att studera ”ramverket” kring konferensen, ”The International Compact with Iraq”.

USAs beroende av importerad (stulen, plundrad) olja kommer inte att minska under den närmaste framtiden.
Vi har ännu inte hört Obama säga att han tar avstånd från användande av militärt våld för att få tillgång till Mellanösterns oljekällor (Carterdoktrinen).
Och arbetstillfällena som ambassadören antyder? I stora delar av Irak råder 60-70% arbetslöshet. Importerad arbetskraft byggde USAs monumentala jättebas och ambassad. Privat kontraktsanställda från hela världen tjänstgör i Irak. De betjänar ockupationen som legoknektar, säkerhetsvakter, kockar och chaufförer med mer.

Hill oroar sig för parlamentsvalet i januari. Ockupationens olika irakiska fraktioner slåss med alla medel om inflytande. Regeringsbildningen kan ta månader.
Dessutom ska den omröstning om SOFA-pakten (Säkerhetspakten) som skulle ägt rum i juli ske i samband med valen om den nu blir av. SOFA-pakten genomdrevs i parlamentet efter löften om att folket skulle kunna avvisa den i en omröstning i juli.
Iraks spökoljeminister Al Shahristani hävdar att marionettregeringen kan underteckna kontrakten med de internationella bolagen och att dessa skulle vara giltiga och legala i ”avsaknad av en oljelag”. Ockupationen, bolagen och marionettregimen förnekar rådande oljelag eftersom den är ett hinder för utförsäljningen av oljan och påbjuder att eventuella kontrakt ska föreläggas parlamentet för godkännande.

Senast ändrad: 2015-08-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .