.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.
VÅR VERKSAMHET
FÖRENINGEN
STUDIECIRKELN
KONTAKTA OSS
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

Obama och Irak
Är Irak på väg till frihet och demokrati?

Mathias Cederholm som är historiker vid Lunds universitet och forskar om Irak talade 22 april om både Bushs och Obamas Irakpolitik och läget i Irak för en intresserad publik i en fullsatt lokal på ABF i Stockholm.
Arr. IrakSolidaritet och ABF
Nyheter om Irak rapporterar om seminariet 22 april
Dagen innan hölls en debatt om Irak på Medelhavsmuséet. Representanter för riksdagspartierna S, FP,C, ,V och Sveriges Irakambassadör deltog.
Arr. Re-orient, Arenagruppen och Medelhavsmuséet.

USA-alliansens angreppskrig mot Irak stred mot folkrätten, det vet vi. Ockupationen fick sitt godkännade i och med det mandat som FNs Säkerhetsråd utfärdade. USA skulle överlämna ”suveräniteten” till en irakisk regering, en marionettregim vars existens var och är beroende av ockupationstrupperna. Det är inte förenligt med folkrätten och Mathias framhöll det farliga prejudikat detta kan innebär.
Obamas löften om tillbakadragande av USAs trupper omges av tvetydiga uttalanden om ”kvarvarande trupper” och nya baser byggs i Irak. Alla dörrar hålls öppna för fortsatt ockupation. FNs mandat avslutades 31 december 2008 och den mellan USA och gröna zonenregeringen undertecknade Säkerhetspakten trädde i kraft.
Enligt detta avtal ska USA lämna Irak under 2011. Naturligtvis kan säkerhetspakten förlängas.
Mathias talade bl.a om oljan som en huvudorsak till ockupationen, men även om Europas intresse av Iraks olja och gas. Detta knyter an till debatten på Medelhavsmuséet där alla partier utom V uttryckte Sveriges ekonomiska intressen i Irak
Vår hemsida har större artiklar om regionalvalen och säkerhetspakten, motståndet och mycket annat som Mathias talade om.

Media ger med få undantag en vilseledande bild av Irak som tenderar att bli en icke-fråga. Opinionen fås att tro att ockupationen är över och tystnad råder om USAs krigsförbrytelser. Irak är på väg mot demokrati och landet ligger öppet för Västs ekonomiska intressen.
Irakdebatt
Debatten på Medelhavsmuséet klargjorde de ekonomiska intressena som avgörande för legalisering av och goda förbindelser med marionettregimen i gröna zonen,
Såväl Sveriges Irakambassadör Niclas Trouvé som 3 av 5 riksdagspartier (M deltog inte) betraktar marionettregimen i Irak som legal och på väg mot demokrati. Det var inte tal om ockupation. De ekonomiska intressena var huvudinriktning i deras inlägg. Ambassadören uttryckte glädje över att kunna öppna den svenska ambassaden i det ockuperade Bagdad, där ingen diplomat kan röra sig utan militär eskort, och att svenska företags intressen för Irak bara ökar. Vi behöver deras olja och gas. Irak är bra för den svenska arbetslösheten. Vi får exportera.
De 3 partierna Fp, C och S ansåg att Irak var ”på väg mot något bättre”.
1,3 miljoner döda, flyktingkatastrofen och USAs krigsförbrytelser var icke-fakta.
Socialdemokraternas Kent Härstedt och det ska erkännas anklagade de borgerliga partierna för att de inte omedelbart fördömde angreppskriget som olagligt, men i synen på Irak idag och de stora ekonomiska möjligheter som öppnade sig för Sverige var de överens. Ingen ockupation pågår.
Vi kan påminna oss vår handelsministers besök i Irak förra året och hennes förtjusta kommentar: ”Irak är en guldgruva”.
Att kontrakt och avtal skrivna under ockupation saknar giltighet var inget som föresvävade de 3 partierna. Endast V tog upp detta faktum.
Förutom Kent Härstedt (S) deltog Fredrik Malm ((fp), Abir Al-Sahlani (C) och Kalle Larsson (V).
Mikael Olsson/P1s Konflikt ledde debatten.
Endast Kalle Larsson (V) talade om det ockuperade Irak och meddelade att V inte står bakom öppnandet av svensk ambassad i Bagdad. Medan Kalle Larsson ansåg att irakiska flyktingar ska få stanna i Sverige, ansåg Abir Al- Sahlani att det var en viktig uppgift för EU  när Sverige blir ordförandeland att se till att flyktingarna åker hem.
Legaliseringen av vår tids blodigaste ockupation är en ren skandal som vi måste uppmärksamma och protestera emot. Det strider mot folkrätten. FN ska inte utnyttjas och missbrukas!

Mer om motståndet.
Intervju med Dr Muthanna al Dhari, från AMSI:s press- och informationsavdelning, Muslimska lärdes förbund i Irak (AMSI), som blivit en röst för motståndet mot ockupationen,
Brännpunkt Irak 2, sid. 30
”Fred i Irak är en  möjlighet”. Läs Le Feyt-förklaringen! Du kan även stödja med din namnunderskrift.

Mer om Obama och Irak.
Obamas Irak: ”No change”
Den brittiska forskaren Sarah Meyer skriver
Obama måste lyssna på det irakiska folket

Senast ändrad: 2015-08-26
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .