.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
Senast ändrat
2015-09-09
2015-09-01
2015-09-01
2015-08-28
utdrag
2015-08-28
2015-08-28
Joe Biden, Obamas vice-president, på blixtbesök Bagdad 090915Han är djupt impopulär i Irak. Hans delnings-och splittringspolitik upprör irakierna. I Bagdad sammanträder han med USAs ÖB i Irak general Odierno, USAs nye ambassadör Christopher Hill och gröna zonens utrikesminister Zebari. Granateld träffade samma dag gröna zonen, nära USAs befästa mastodontambassad
2015-08-28
Utförsäljningen av Iraks oljaLasse Karlssons artikel, "Fortsatta motsättningar och oklarheter kring Iraks olja", kommer längre ner på denna sida.Utförsäljningen av Iraks olja”Stoppa dessa kontrakt som gynnar de multinationella bolagen och förpassar den irakiska oljepolitiken tillbaka till 20-talet”, säger den irakiske oljeexperten Issam Al-Chalabi som talade i Sverige november 2008 på inbjudan av IrakSolidaritet.”Vi hotas av ekonomisk ockupation”, säger Jaber Khalifa Jaber, chef för parlamentets olje-och gasutskott.De bolag som fick lämna Irak när oljan nationaliserades 1972, bjuds nu åter in av den irakiska klientregimen.
2015-08-28
 
2015-08-26
utdrag
2015-08-26
USA:s ambassadör i Irak Christopher Hill kräver att Irak öppnar fler oljefält för investerare.Mer än en tredjedel av Iraks totala oljereserver ska bjudas ut till de internationella bolagen i december.
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
.

IrakSolidaritet 2008
OBS! Det finns två sidor som täcker situationen i Irak och IrakSolidaritets verksamhet 2008.
2008
2008


Nytt nummer: Brännpunkt Irak 2
Omslag av Torsten Jurell, intervju med Thage G. Peterson, SSU:s ordförande vill att tystnaden om Irak bryts, artiklar om situationen i Irak och motståndet.
Läs och beställ Brännpunkt Irak 2


Läs och beställ IrakSolidaritets tidning Brännpunkt Irak 1
för mer information >>
Läs och beställ Fallujabroschyren
Fallujas civila organisationer beskriver förödelsen i Falluja direkt efter USA:s andra stora angrepp på staden i november 2004.
för mer information>>
Avvisa Rice - inte flyktingarna!
Sverige bör inte hålla konferens om Irak, skriver Sverker Åström i DN den 16 april.

I resolutionen (FN:s Säkerhetsråds resolution 1770) sägs inte ett ord om att den katastrofala situationen som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupationen av Irak i mars 2003.
Läs artikeln
Man borde som ett minimum ha begärt diskussion i utrikesnämnden eller interpellerat i riksdagen. Så har inte skett och ej heller regeringen har mig veterligen tagit upp denna principiellt viktiga fråga i nämnden. Denna underlåtenhet strider uppenbarligen mot regeringsformen och borde föranleda anmälan till KU.
Sverker Åström i Göteborgsposten 18 maj
Carl Tham fördömer konferensen. Lyssna på Obs 22 april.
Pierre Schori i SvD 080521
Läs
hela artikeln om Irakkonferensen i Stockholm

The Transnational Foundation for Peace and future Research kritiserar konferensen och kräver att USA lämnar Irak.
TFF:s brev till Bildt, Reinfeldt, Ban Ki-moon och al Maliki.

FN:s tidigare rättschef Hans Correll uttalade i radions Konflikt 17 maj att "FN:s Säkerhetsråds legitimitet kan undergrävas" till följd av den rättslöshet som kännetecknar USA:s "globala krig mot terrorismen". Den "rättsligt moraliska kompassen" har gått förlorad när det viktiga regelverket frå andra världskriget inte tillämpas

Condoleezza Rice kommer till Sverige för att delta i konferensen den 29 maj. Sverige ska stå värd för en FN- och Irakledd konferens inom ramen för International Compact with Iraq. Konferensen hänvisar till Säkerhetsrådets resolution 1770 som i grunden är folkrättsstridig och innebär ett accepterande och fortsatt legalisering av ockupationen. Förutom Condoleezza Rice kommer Iraks marionett-premiärminister Nuri al Maliki och FN:s generalsekreterare BanKi-Moon.

UD:s officiella hemsida för Irak-konferensen
Condoleezza Rice representerar Bushadministrationen som varje dag begår krigsförbrytelser i Irak. Mer än en miljon människor är döda, USA:s urskillningslösa bombningar och stora offensiver som intensifierats under 2008 dödar många civila och ödelägger landet. Många sjukhus och ambulanser har bombats och sjukhus intagits av amerikansk militär i strid med internationella konventioner. Fångar torteras.
Iraks mångtusenåriga kulturarv plundras och förstörs. El och vatten fungerar bara några timmar eller inte alls. Hela städer och hela kvarter i Bagdad har muromgärdas och blivit stora fängelser. Nästan 5 miljoner är flyktingar i och utanför Irak. USA:s ockupation innebär humanitär katastrof för det irakiska folket.
Den absoluta majoriteten av Iraks folk är emot ockupationen och anser att det är den som skapar säkerhetsproblemen i landet. De irakier som kommer till konferensen kommer att handplockas av USA:s marionettpremiärminister Nouri Al Maliki bland den lilla minoritet som enligt internationella undersökningar stöder ockupationen. Inga representanter för den irakiska folkmajorieteten som är emot ockupationen eller motståndsrörelsen kommer att bjudas in.

I december 2008 upphör FN:s Säkerhetsråds mandat till den USA-ledda ockupationsstyrkan efter att ha förlängts årsvis.
Detta FN-mandat håller sig inte inom FN-stadgans konstitutionella ramar. En ockupationsmakt överlämnar inte suveränitet till en av ockupationsmakten handplockad irakisk marionettregim som begär stöd av ockupationsmakten. Detta spel för att ge sken av legalitet åt den ockupation som följde det angreppskrig FN folkrättsligt fördömt, kan inte försvaras folkrättsligt och har skett under starka amerikanska påtryckningar. Detta är ett missbruk av folkrätten.
Advokat Rolf Andersson: Är Irak inte längre ockuperat?

USA tänker inte lämna det geopolitiskt och strategiskt viktiga Irak som "flyter på olja,"
USA har upprättat permanenta baser, en ambassad av gigantiska mått och undertecknar ett bilateralt ramavtal om långsiktig "long-term relationshiop" med Iraks marionettregering om ekonomiskt och militärt samarbete. Ockupationen fortsätter såväl politiskt, ekonomiskt som militärt. Sanningen är den att den irakiska marionettregimen omedelbart skulle falla om de amerikanska styrkorna lämnade landet. Den amerikanska kongressens revisionskontor GAO konstaterar i en rapport att denna regering är "icke-fungerande".
läs mer >>
läs mer >>
Säkerhetsrådets resolution 1770 är besvärande för världssamfundet och folkrätten. Resolutionen utmålar regeringen i det ockuperade Irak som "oberoende, suverän och dessutom demokratiskt vald". Resolutionen understryker vikten av ICI och därmed vikten av att inlemma Irak i den globala ekonominïn. Ökad roll för FN och det internationella samfundet framhävs. USA har stora militära svårigheter i både Irak och Afghanistan. Den amerikanska armén är enligt militära källor hårt ansträngd såväl fysiskt som mentalt. USA:s önskan om större internationellt engagemang handlar om fördelning av bördan för ockupationen av Irak och avlastning för USA.
Redan Carter förklarade att Persiska Gulfen är vital för USA:s intressen och att USA skulle använda alla medel även militära för att ha tillgång till energikällorna.

Iraks marionettregering har undertecknat den oljelag USA föreskrivit. Hitintills har parlamentet trots intensiva påtryckningar från USA, från oljebolagen, EU och andra vägrat skriva på. Det irakiska folkets majoritet är starka motståndare till denna lag som öppnar landet för bolagens plundring och exploatering. Endast till namnet kommer den irakiska staten ha kvar kontrollen av oljan. Den kurdiska delen av Irak har redan och i strid med centralregeringen skrivit avtal med utländska bolag.
Till saken hör att Iraks mycket välutbildadade tekniker, civilingenjörer och arbetare snabbt återställde stor del av oljeproduktion, el och vatten efter Gulfkriget trots FN-sanktionernas förödande konsekvenser och importförbud för reservdelar. De är arbetslösa, döda eller har flytt. Bolagen importerar arbetskraft.
Exxons verkställande direktör kräver att Irak antar oljelagen.

Den av USA och marionettregimen påbjudna politiska processen och nationell försoningen kräver att olje-och gaslagen antas. Financial Times hyllar vad som kallas "national reconciliation package" som ska innehålla en lag som reglerar landets olje-och gasindustri. Oljelagen är även ett "benchmark" för politisk framgång för USA och den icke-fungerande irakiska regimen.

Den politiska processen föreskriver provinsval i oktober vilket föranledde en stor irakisk-amerikansk offensiv mot oljestaden Basra nyligen för att söka kontroll över oljeinstallationerna i god tid inför valet.
Oil giants are poised into move into Basra

Val enligt religiös och etnisk indelning har påtvingats det sekulära Irak av ockupationsmakten i den s.k. Transition Administration Law (TAL). Sekterism är ett kolonialt verktyg för att söndra och härska.
Det finns ingen politisk process i Irak. Bakom propagandan och flosklerna runt konferensen och dess ramverk döljer sig ren och skär imperialism.
Iraks olja nationaliserades 1973 och inkomsterna byggde upp Mellanösterns bästa sjukvård och utbildning. Låt oss inse att det var ett vägande skäl till att Saddam Hussein skulle bort. Det handlar inte om demokrati eller mänskliga rättigheter. Världen är full av diktatorer som har USA:s stöd.
An equitable Sharing of Resources?
Professor Michael Schwartz: US eyes still on the Iraqi prize

Amerikanska oljeexperter och geologer anser att Mellanöstern är den enda regionen i världen med ett överskott av olja att möta världens ökade efterfrågan. Det gäller därför att kontrollera kranen" (professor Michael Schwartz).
Om bl.a. kampen om marknaderna och ökad konfliktrisk
Professor Michael Klare: The end of the World as you know it

Den irakiske oljeministern träffade topprepresentanter för EU och NATO under sitt besök i Bryssel i februari i år och Al Maliki träffade i april EU-kommissionens ordförande José-Manuel Barroso och andra EU och NATO-toppar.
Ett energi och säkerhetsavtal ska tecknas mellan EU och Irak.
EU är i högsta grad med på plundringståget.
EU hungry for Iraq gas and oil, UPI 080208

Ett antal bolag, bland dem flera europeiska, har kvalificerat sig för den irakiska oljan.
Läs listan frå det irakiska "oljeministeriet".

Den irakiska regeringen har accepterat EU-kommissionens förslag att skriva om Iraks elektricitetslag och etablera ett modernt elektricitetsramverk.
Vi förstår nog alla att det handlar om privatisering och avreglering och följer mönstret från IMF och Världsbanken. Bolagen får feta kontrakt, kan föra ut hela vinsten, behöver inte anställa irakier etc. Allt enligt prokonsul Bremers beslut nr. 39.
Det pågår inget uppbygge av landet. USA bygger fängelsemurar runt städer och baser.
Det som dominerar är förstörelsen. Den ger stora pengar.
Krigsindustrin lever på krig. Den blomstrar, växer och ger fabulösa profiter till det militärindustriella komplexet.

Krigets privatisering och dess konsekvenser diskuteras sällan eller aldrig. 200.000 privat kontraktsanställda (anställda av bl.a Pentagon och den amerikanska regeringen) tjänstgör som stödtrupper för USA-alliansen i Irak. En stor del av dessa är säkerhetsvakter från hela världen:
Legoknekar. De står i kö för de välbetalda kontrakten. De deltar i strid, de torterar och förhör i fängelser, de skjuter ner civila på öppen gata, men går ändå fria (Blackwater). Siffror på döda rapporteras inte. Enligt Bremerbeslut 17 är dessa och de amerikanska och övriga ockupationstrupper immunitet. De kan inte straffas i Irak.

Folkrättsliga och andra konsekvenser av en privatisering som gör de privat kontraktsanställda till den största kontingenten soldater utöver amerikansk trupp diskuteras inte.
Om USA dribblar bort opinionen med ett tillbakadragande av några tusen soldater, sägs inte ett ord om den växande privata.
6000 ugandiska säkerhetsvakter tjänar USA i Irak. Även svenska säkerhetsvakter står i kö för snabba pengar.
De kontraktstsanställda och bolagen har ett egenintresse av fortsatt ockupation.
Professor: Ismael Hossein-Zadeh: Krigsprofitörernas blomstrande affärer

Inget svenskt stöd till ockupationen! Ingen vapenexport till USA:s angreppskrig!
Tony Johansson i Skånska Dagbladet
Erik Wijk och Åsa Linderborg: Sverige ut ur Irak!

Det legitima nationella motståndet i Irak nämns inte ens. Det har folkrättsligt stöd och stöd från en majoritet av det irakiska folket enligt internationella undersökningar. Konferensens ramverk och propagandan talar bara om Al Qaida och terrorister. Terroristerna kom till Irak med ockupationen. Alla vet nu att Iraks regering vare sig hade massförstörelsevapen eller kontakter med Al Qaida.
Det finns ingen tänkbar lösning för ett fritt och självständigt Irak utan medverkan av det nationella motståndet.

En del av grannländerna står USA mycket nära och/eller har egna intressen i Irak.
Ett fritt och självständigt Irak behöver goda relationer med grannländer som inte blandar sig i Iraks interna angelägenheter.
Den s.k Baker-Hamiltonrapporten är ett typexempel på "lösning" som inte är någon lösning utan innebär fortsatt kontroll av Irak och Mellanöstern.

Bristen på debatt, desinformationen, snedvridningen av fakta , tystnaden om de viktiga frågorna i vår tid borde göra oss mörkrädda.


Det är dags för Sverige, Europa, FN och världen att vakna. Ska våra länder bara sluta upp kring ockupationen! Var finns hedern? varför går vi inte i spetsen och fördömer de krigsförbrytelser USA begår? Var finns tillämpningen av rättsprinciper och var finns respekten för FN-stadgan och folkrätten?

Avvisa Condoleezza Rice - inte flyktingarna!
Irakkonferensen är en skammens konferens och strider mot folkrätten.

Motmanifestationen på Sergls torg 29 maj kl.18.00
Talare:
Rose Gentle, Military families against the War, mamma till dödad brittisk Iraksoldat
Mariam Osman Sherifay, socialdemokratisk kommunpolitiker
Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap
Mehmet Kaplan, Miljöpartiet
Jens Holm, EU-parlamentariker, Vänsterpartiet
Musik: Dror Feiler, Teater Tribunalen
USA UT UR IRAK
Flygblad svenska
Flygblad engelska


Filmdag på Zita om Irak 3 maj
Mediadebatter om Irakkriget är alltför sällsynta. I samband med premiären på Brian de Palmas film "Redacted" om amerikanska soldater vid en checkpoint i Samarra som våldtar en 15-årig flicka och dödar henne och andra familjemedlemmar, hölls en mediadebatt på Zita.
Journalisten Urban Hamid och filmaren Folke Rydén diskuterade filmen och rapporteringen om kriget. Debatten fastnade i en del mindre väsentliga frågor som om amerikanska soldater verkligen brukar vara så packade och högaa som i filmen. Att USA-alliansens angrepp på Irak folkrättsligt fördömts, att deras soldater och legoknektar inte har något där att göra, var frånvarande frågeställningar i debatten på podiet.
Medias bristfälliga rapportering förklarades med att det är så farligt i Irak att tidningarna inte vågar sända reportrar dit.
Med hjälp av publikens frågor och inlägg, trängde verkligheten ändå fram och när det gäller media konstaterades att journalister måste söka fakta om vad som händer vare sig de kan resa till Irak eller ej. Det är deras skyldighet. Borde vara.

Varför rapporterar inte media om USA:s ökade bombanfall mot civila områden, varför rapporterar inte media om de folkrättsstridiga murar som USA låtit bygga runt 12 kvarter i Bagdad och runt hela städer? Varför rapporterar inte pressen om det stora pågående angreppet på den historiska staden Mosul och andra stora offensiver som dagligen driver nya människoskaror i flykt. Två krigsförbrytare: Condolezza Rice och Nouri al Maliki kommer till Stockholm den 29 maj. Carl Tham och Sverker Åström ifrågasätter Irakkonferensen. Hitintills pågår ingen debatt i media. Är undfallenheten mot supermakten USA så stor!

IrakSolidaritet visade dokumentären "Irak: kvinnornas historia". Irakiska kvinnor har filmat sina medsystrars liv under ockupation. Publiken grips av närheten till människorna i filmen och upprörs över den totala förstörelse USA:s bombningar åstadkommer. Media rapporterar inte om USA:s medvetna och systematiska förstörelse av Iraks infrastruktur.


Motståndet växer i Irak mot USA:s krav på ett 50-tal permanenta baser, kontroll över Iraks luftrum, immunitet för amerikansk trupp och de 200.000 privat kontraktsanställda (bl.a. 10.000-tals legoknektar) och mot USA:s krav på att kunna utföra militära operationer och arrestera folk efter eget gottfinnande.
Hemliga planer avslöjas
läs mer och tidigare artiklar


Fred, stabilitet och demokrati i Irak
Till folken och regeringarna i världen
Uttalande från International Anti-Occupation Network (IAON)
080501


Systematisk tortyr
13 april talade professorn och läkaren vid University of Minnesota Steven Miles om USA:s systematiska tortyr av irakiska fångar. Den sker i ständig samverkan med medicinsk personal.
Den amerikanska regeringen har fullständigt åsidosatt de internationella konventionerna mot tortyr.
"Läkareden förrådd" (Oath Betrayed) heter den bok professor Miles presenterade på ett möte arrangerat av Svenska Amnesty och Svenska Läkaresällskapet.
Följ professor Miles föreläsning på video och power point.


5 år av ockupation
95 bidrag från hela världen i solidaritet med Iraks folk
Harold Pinter, Eduardo Galeano, Dahr Jamail, Haifa Zangana, Eman Khammas och Hana Al Bayati med fler. Från Sverige skriver Henning Mankell. BRussells Tribunal är initiativtagare.
Det är bara att använda, publicera, högläsa, välja och sprida.
läs mer>>
PDF>>


Iraks kulturarv måste räddas
Ljusvakor för att minnas plundringen av Bagdads Nationalmuseum och påminna världen att Iraks kulturarv måste räddas hålls världen runt den 10-12 april. Även på några platser i Sverige.
Läs upprop
AB 080415


Stoppa utvisningarna till Afghanistan och Irak!
Läs mer om manifestationen den 26 mars


Demonstrationen i Stockholm 15 mars
Innan avmarsch från Norra Bantorget i hällande regn, talade den lilla irakiska flickan Ayat Suliman som brännskadats av USA:s klusterbomber. Hennes 4 bröder och en kusin har blivit ockupationens offer. Runt 900 personer deltog i demonstrationen och ung. 1200 lyssnade på Sergels torg där tidigare försvarsministern och talmannen Thage G. Peterson var huvudtalare. Martin Schybbie som talade för IrakSolidaritet fick starka applåder för sitt engagerade tal.
5 års ockupation har kostat drygt en miljon irakier livet och en femtedel av befolkningen är på flykt, men i media har rapporterna om demonstrationer varit ytterst sparsamma.
Martin Schibbyes tal
Sveriges Radios hemsida


Bomboffensiven över Irak fortsätter
Den historiska staden Mosul hotas av angrepp
Delar av Bagdad har bombats
IrakSolidaritet uppmanar regering och riksdag, opposition, fackliga organisationer, föreningar och enskilda att protestera.
080205
läs uttalande>>
Föreningen för muslimska lärda fördömer de militära operationerna mot Mosul
080216

"Vi har inget annat val än att bekämpa ockupationen"
Dahr Jamail, oberoende journalist, skriver om USA:s bombningar av irakiska byar
USA erkänner civila offer
USA förbereder stort anfall mot staden Mosul

Läs International Anti-Occupation Networks internationella uttalande mot
det förestående angreppet. Vi måste agera! Mosul får inte bli ännu ett Falluja!
080205
Operation Eagle Harvest 11 drabbar östra Mosul. Koalitionsstyrkorna ska "rensa området från upprorsmän" enligt egen uppgift. Civilbefolkningen uppger att hus förstörs, människor dödas och folk förs bort.
Motståndet mot ockupationen är starkt i Mosul.
080212
Aktion för att rädda Mosul
"Pacifying Mosul"
Journalisten Felicity Arbuthnot skriver om USAs attack på Mosul.
080216


Stor amerikansk bomboffensiv över Irak
Stora områden både norr och söder om Bagdad bombas i de kombinerade offensiverna Phantom Phoenix och Iron Harvest.
Jakten på påstådda Al Qaida-element drabbar Iraks civilbefolkning. Kvinnor och barn flyr.
9 amerikanska soldater har dödats på 2 dagar.
080111

läs mer>>
Ständig ökning av USA:s flygstridskrafter
Flyganfall har femdubblats under 2007 jämfört med 2006.
Mer om uppbygget av USA:s flygstridskrafter


Attacker på USA-alliansens soldater ökar i Bagdad. 5 soldater dödades 5 februari. IED (vägbomber) är främsta orsaken
läs mer>>


"Jag gissar att alla oljebolag i världen som vet att Irak är välsignat med fantastiska gudabenådade naturtillgångar är intresserade av Irak".
Bushadministrationen och oljebolagen vill att Iraks parlament antar den "oljelag" de dikterat.
Vice VD för Exxon Corporate Daniel Nelson vid världens största årliga energikonferens CERAWeek.
080216
läs mer>>


Terroristjakt på svenska - ett seminarium om rättsövergrepp - den 2 februari blev mycket lyckat
läs mer>>


10 år till i Irak
I en intervju med NBC News ombads Bush ge sina synpunkter på de uttalanden senator John McCain nyligen gjorde.Det är ok för mig med amerikansk militär närvaro i Irak i 100 år, sade McCain.Det är en lång tid svarade Bush, men tillade att det kunde mycket väl röra sig om lång tid på inbjudan av regeringen i Bagdad. När Bush tillfrågades om det kunde röra sig om 10 år, svarade han: det kan det absolut. (Reuters, Jerusalem).
080113

Och USA bygger permanenta baser

läs mer>>

081018


Fem år av ockupation
Läs Global Policy Forums sammanfattning av fyra års ockupation.
War and Occupation in Iraq


Försämringen av irakiska kvinnors rättigheter och livsvillkor under ockupationen
Dr. Souad N. Al-Azzawi, irakisk forskare och biträdande professor i miljöteknik och dessutom specialist på effekterna av utarmat uran, har genomfört en undersökning om den fruktansvärda försämring av kvinnornas levnadsvillkor som sker under USA-alliansens ockupation.
Rapporten och fler artiklar
071227


Alla irakiska krigsfångar (POW) som hålls fängslade av ockupationsmakten i fängelset vid Bagdads internationella flygplats riskerar att överlämnas till den irakiska marionettregimen.

Irakiska Diplomaters Förening slår larm och vädjar till Internationella Röda Korset, FN, internationella och humanitära organisationer att försvara fångarnas rättigheter enligt internationell lag. Deras liv är i fara.

läs uttalande>>
080129


All kritik mot ockupationen ska tystas
På en och samma vecka i december 2007 mördades minst fem professorer i Irak. I Baquba, Bagdad, Diyala, Kirkuk och Mosul.

När den omtyckte komikern Rasem Al Jumaily, 65 år, skämtade om korruptionen i en irakisk TV-show, mördades han och TV-direktören Adnan Al Janaby.
Dia Zamily bloggade utomlands om Irak. Elva familjemedlemmar, kvinnor, barn och föräldrar mördades i Irak.
Skriv på den internationella appellen för Iraks akademiker och intellektuella!
071229


Jag heter Bagdad. Tina Arena sjunger


Ingen rättvis fred under ockupation
I ett gemensamt uttalande från Anti-Occupation Network drog BRussells Tribunal, Den spanska kampanjen mot ockupationen och för Iraks oberoende och Föreningen IrakSolidaritet i Stockholm tillbaka sitt deltagande på "Madrid Forum for a Just Peace in the Middle East".
läs mer>>


Falluja
Den 24 november talade Ahmed al-Samraie, vice ordförande i Monitoring Net of Human Rights in Iraq, om USA:s andra stora anfall på staden Falluja. Tusentals civila dödades och 70% avstaden ödelades. Under anfallet använde USA kemiska vapen som vit fosfor. Publiken fick ta del av bildmaterial på de många barn som nu föds med fruktansvärda fosterskador.
Ahmed talade om den rapport som bl.a. MHRI lagt fram i samarbete med allmänna sjukhuset i Falluja.
Läs rapporten


Journalisten och författarinnan Eman Ahmed Khammas talade om läget i Irak och det framgångsrika motståndet den 31 oktober på ABF i Stockholm
läs mer>>
Befriade, lurade och bestulna. Journalisten Mustafa Can intervjuar Eman Ahmed Khammas i Aftonbladet
läs mer>>


Den 29 oktober visades The Women´s Story på Orionbion i Stockholm. Visningen var ett samarbete mellan Orionbion och IrakSolidaritet
Dokumentärfilmen skakade om publiken.
Den kända journalisten och författarinnan Eman Ahmed Khammas inledde.Vi kan ordna fler visningar. Skriv till: info@iraksolidaritet.se

läs mer om filmen>>


Jan Hjärpe i Farsta
Faran med det s.k. kriget mot terrorismen
läs mer>>


Amerikansk militär meddelade den 21 oktober att uppskattningsvis "49 kriminella" dödats i amerikanska raider mot stadsdelen Sadr-city i Bagdad
Många barn bland de döda.
läs mer och se foton


Protester i Bagdad mot USA:s murbyggen
USA försöker kontrollera befolkningen genom att bygga murar runt hela kvarter i Bagdad.
Hela städer i Irak har muromgärdats.
läs mer>>
se även>>


"Slaget om Bagdad"
"The surge" (upptrappningen av USA:s ockupation fortsätter).
Ayub Nuri, irakisk journalist, berättar för CNN att livet i Bagdad är 100 gånger värre än för ett år sedan.
9 kvinnor och 6 barn dödade av amerikanska bomber.
Fler civila dödade av säkerhetsfirma.
läs mer>>


Det nationella irakiska motståndet är framgångsrikt
I dokumentärfilmen Meeting resistance skildrar några av de som kämpar för att befria Irak från USA-alliansens ockupation.
Se några sekvenser ur filmen
USA måste lämna Irak. Skriv på uppropet "Vägen Ut".


It is the death of history
Robert Fisk skriver i The Independent om förstörelsen och plundringen av Iraks mångtusenåriga kultur. Detta är ett brott mot mänskligheten, vårt kollektiva minne och vår historia.
läs mer>>
Mer om förstörelsen av Iraks kulturarv


1,2 miljoner döda i Irak
I oktober förra året publicerade den välrenommerade brittiska, medicinska tidskriften The Lancet" en undersökning gjord av John Hopkins University i USA. I undersökningen beräknas offren för USA-alliansens ockupation till 650.000. Den oberoende organisationen Just Foreign Policy har gjort en uppföljning av Lancetrapporten.
läs mer>>
Det kända brittiska opinionsinstitutet ORB (Opinion Research Business) kommer till samma resultat i sin statistik.
läs mer>>
Det går inte att förtiga det folkmord som ockupationen innebär
"Officiella siffror och uppskattningar i media har missat 70-95% av alla döda".
läs mer>>


Stay in course
Överbefälhavare David Petraeus och ambassadör Ryan Crocker har rapporterat till den amerikanska kongressen och Bush har talat till folket.
läs mer>>


Statsminister Reinfeldt har presenterat regeringsförklaringen
Han talar om "en aktiv utrikespolitk" utan att med ett ord nämna Irak. Samarbetet med EU och den globala kampen mot terrorism dominerar.
läs mer>>


Uttalande med anledning av Migrationsverkets beslut att irakiska flyktingar ska kunna sändas tillbaka till södra och mellersta Irak
Uttalande >>
070712


Den humanitära katastrofen för Iraks 4,5 miljoner flyktingar förvärras dag för dag
55% av Iraks 4,5 miljoner flyktingar är barn under 12 år, sade chefen för Röda halvmånen i Irak, Said Hakki, till Europakommissionen på Världsflyktingdagen den 20 juni.
Said Hakkis tal >>
Tidigare artiklar >> (bläddra ner till "Flyktingkatastrof")
070712

Flyktingar till Syrien måste ha visum
Internflyktingarnas redan katastrofala humanitära situation förvärras
läs mer>>
070923


Varför USA har förlorat
USA kan inte bryta ner detta folks vilja att leva fria och oberoende i sitt eget land samt härska över sina egna tillgångar som alla andra folk i världen. De borde ha frågat engelsmännen.
Hana Al Bayati från BRussells Tribunals verkställande kommitté och Abdul Ilah Al Bayati, politisk analytiker bosatt i Frankrike, skriver i den egyptiska tidningen Al Ahram.


Operation Arrowhead Ripper stärker motståndet
Den våldsamma amerikanska offensiven mot provinshuvudstaden Baquba i Diyalaprovinsen skördar många civila offer. Enligt den officiella retoriken ska Diyalaprovinsen befrias från Al Qaeda. Enligt de intervjuade i området vill USA förgöra det nationella motståndet.
läs mer >>


IrakSolidaritets uttalande i samband med 40-årsdagen av Israels ockupation av palestinska områden
070606
Uttalande >>


Ockupationsmakten bygger höga murar runt Adamiyakvarteret i Bagdad
"Slaget om Bagdad" fortsätter.
Sedan början av april bygger ockupationsmakten tillsammans med irakisk trupp en fem km lång och hög mur runt Adamiyakvarteret, Bagdads äldsta och historiska stadsdel. Befolkningen är till stor del sunnimuslimsk.

Människor både i och utanför Adamiya protesterar. Murar ska resas runt 10-30 stadsdelar i Bagdad. Motståndet mot ockupationen är kompakt i dessa kvarter.

USA:s senaste Security Plan har havererat liksom de tidigare försöken att säkra Bagdad. Numan-sjukhuset, det enda som bedriver sjukvård i detta område, har intagits av amerikansk och irakisk militär. Såväl personal som patienter tvingades lämna sjukhuset och patienter arresterades.
Den 29 april stängde trupperna sjukhusområdet med järnkedjor. El och vatten har stängts av i hela kvarteret.
Murbygget strider mot folkrätten. Ockupation av sjukhus strider mot folkrätten. Avstängning av el och vatten strider mot folkrätten.
IrakSolidaritet uppmanar enskilda och organisationer till protest.
070505
läs mer >>


Stöd Iraks akademiker och intellektuella
En mordkampanj på landets akademiker och intellektuella pågår i Irak. Hundratals har mördats och tusentals flyr landet.
Därför vädjar nu föreningen IrakSolidaritet till dig att skriva under BRussellstribunalens appell till försvar för internationell människorätt. Några av de som redan har skrivit under är Harold Pinter, José Saramago, John M. Coetzee, Dario Fo, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pilger och Michael Parenti.
I Sverige stöds appellen av bland andra Jan Hjärpe, Ronny Ambjörnsson, Mattias Gardell, Ulf Bjereld, Erik Wijk, Stefan Svallfors, Jan Öberg och Olle Josephson.
061125


Vägen ut (The Way Out)
April, maj och juni har varit de dödligaste månaderna för USA sedan 2003.
Inga "surge", "crackdowns", stora attacker och offensiver kan dölja hur dåligt det går för USA i Irak, men ockupationsmakten säger sig ändå ha för avsikt att stanna. Permanenta baser stora som städer har färdigställts och i olika uttalanden hävdar Bushadministrationen nödvändigheten av en lång närvaro i Irak.
"Historiskt sett tror jag "counter-insurgency operations" har pågått i minst 9-10 år", säger överbefälhavare Petraeus till Fox News.
President Bush och andra amerikanska officiella representanter tar Sydkorea som exempel på lång närvaro i ett annat land ( Yahoo News 070617).

Det finns bara en väg ut ur kriget för USA och det är förhandlingar med motståndsrörelsen.
Antikrigsrörelsen har en stor uppgift att påvisa nödvändigheten av sådana förhandlingar och trycka på i alla sammanhang för att tvinga USA till förhandlingsbordet. Som i Vietnam måste USA förhandla med folkets representanter.
Därför har föreningen IrakSolidaritet i Stockholm tillsammans med International Anti-Occupation Network ställt sig bakom uttalande Vägen ut (The Way Out).

Du kan stödja uttalandet med din namnunderskrift på BRussells Tribunal: www.brussellstribunal.org
061114


Namninsamlingen och protesterna fortsätter
Skriv på mot avrättningarna!
Protester mot avrättningarna strömmar in. BRussells Tribunal redovisar de omfattande aktionerna. I DN den 2 mars säger Hoshyar Zebari, marionettregimens utrikesminister att han tar med sig hem de svenska protesterna mot avrättningarna.

Avrättningarna har uppskjutits på grund av överklagan, men kvinnorna och alla de andra dödsdömda är i stor fara.
070404
läs mer >>


Stoppa avrättningarna av tre irakiska kvinnor!
De har dömts till döden genom hängning! Avrättningarna är planerade till den 3 mars.
Föreningen IrakSolidaritet uppmanar enskilda och organisationer att protestera och att ansluta sig till följande uttalande.
Stoppa avrättningarna av tre irakiska kvinnor!
Skriv på appellen!

Högsta irakiska brottmålsdomstolen har dömt tre kvinnor till döden genom hängning. Deras brott rubriceras som "offences against the public welfare". Eligt uppgifter från det Irakiska Advokatsamfundet (Iraqi Lawyers Union) är kvinnorna:
Wassan Talib (31 år)
Zainab Fadhil (25 år)
Liqa Omar Muhammad (26 år)

Ingen av kvinnorna har fått rådgöra med advokat i denna skenrättegång. De förnekar inblandning i de brott de anklagas för.

Liqa Omar Muhammad har fött en dotter i fängelset, en flicka som nu är ett år gammal och Wassan Talib är mamma till en treårig flicka. De tre kvinnorna och barnen befinner sig i Kadhimiyafängelset i Bagdad.
Bagdad är en belägrad stad under attack av 110.000 amerikanska och irakiska soldater. Detta slag om Bagdad har pågått hela sommaren, hösten och vintern. Civilbefolkningen lever i ett helvete. Människor flyr landet och närmare 2 miljonerär internflyktingar. De har ofta vare sig vatten eller el. Det finns inga fungerande institutioner. Iraks hela infrastruktur har krossats.

Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation. Domen mot de unga kvinnorna är illegal och omoralisk.
Kvinnorna anklagas för deltagande i motståndet mot den brutala och folkrättsvidriga ockupationen. De nekar till alla anklagelser och måste friges. Så länge de hålls kvar i fängelse ska de åtnjuta alla de rättigheter som folkrätten ger dem som krigsfångar.

Svenska och internationella protester hitintills räddat kvinnorna. Protesterna fortsätter.
Läs mer och skriv under uttalandet mot avrättningarna!

Amnesty International beräknar att minst 65 personer avrättades under 2006. Fler både kvinnor och män väntar på avrättning. Vi kräver att dessa dödsdomar upphävs!

Bildreportage från fängelset där kvinnorna finns
070217

Upphäv dödsdomarna av de tre irakiska kvinnorna!
Frige kvinnorna!
Stockholm den 17 februari 2007

Uttalandet kommer att skickas till Iraks ambassad i
Stockholm allteftersom underskrifter kommer in.
Enskilda och organisationer som har undertecknat
Vi kommer även att sända protester till olika FN- kommittér och andra lämpliga internationella organisationer som kan utöva påtryckningar för att rädda kvinnorna.

Det är brådskande. (relevanta organisationer att skicka protester till kommer att stå här inom kort!)
Skriv till:info@iraksolidaritet.se för att underteckna uttalandet. Samt skicka gärna kopia på egna uttalanden till samma adress.
Föreningen IrakSolidaritet har även anslutit sig till ett uttalande från BRussells Tribunal. Organisationer och individer kan ansluta sig till det uttalandet. Se: www.brussellstribunal.org "Hanging The Womb of Iraq".


Våldtäkter i Iraks fängelser och fångläger
Den unga kvinnan Sabrine Al Janabi är på allas läppar. Hon anklagade öppet i Al Jazeera irakiska säkerhetsstyrkor för våldtäkt.
Både kvinnor och män våldtas systematiskt. UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq) har rapporterat om 80 dokumenterade fall av våldtäkt mot kvinnor.
Det är ett mycket svårt och stort steg att träda fram och tala om våldtäkt. Eftersom rättsystemet i det ockuperade Irak dessutom är en fars kan de våldtagna inte få någon rättvisa eller upprättelse.
läs mer >>

070304


Mer om kvinnornas situation
Direktlänkar till artiklar om kvinnors situation i Irak.
Mitt Irak är i spillror - Yusra Moshtat (SvD 23 juni 2006)
The height of humiliation - Haifa Zangana (Al Ahram 28 juni 2006)
Stor upprördhet över de nära förestående avrättningarna av irakiska kvinnor - Dahr Jamail, Ali Al-Fadhily (Electroniciraq.net)
070225


Slaget om Bagdad fortsätter
110.000 amerikanska och irakiska soldater deltar i slaget.
Den irakiska marionettregimens premiärminister al Maliki införde undantagstillstånd i Bagdad den 13 februari.
Human Rights Watch skriver 2 mars att "de nya undantagslagarna hotar grundläggande rättigheter".
läs mer >>
070304


Privatisering av kriget
6 m a r s 2 0 0 7 - I r a k S o l i da r i t e t
Storbritannien drar tillbaka sina trupper i Irak. Det läser vi i svensk press. Men vad händer istället?
Brittiska "ministrar förhandlar om kontrakt på många miljoner pund med privata säkerhetsfirmor för att täcka några av de hål som uppstår när de brittiska trupperna lämnar."
Läs mer om "Legoknektarna som ska fylla gapet efter trupperna."
Läs om Pentagons och den amerikanska regeringens 100.000 kontraktsanställda
. Då är �sub-contractors� inte medräknade.
De kontraktsanställda deltar i både mord och tortyr och dödar civila. Läs om mord på civila.


USA:s oljelag för Irak har antagits
1 m a r s 2 0 0 7 - I r a k S o l i d ar i t e t
USA har författat den nya oljelag som påtvingas Irak och som nu antagits av marionettkabinettet i Bagdad.

Innebörden är privatisering, kontrakt på 30 år och rätten för de utländska bolagen att föra ut 100% av vinsten. Enligt den nya lagen fördelas vissa vinster mellan regionerna. Lagen är ännu ett av ockupationens verktyg för splittring och söndring av staten Irak.
Inkomsterna från Iraks nationaliserade olja betalade gratis sjukvård och utbildning. Vinsterna hamnar nu hos bolagen. Saddam Hussein skulle bort för att USA skulle komma åt oljan. Mänskliga rättigheter och "demokrati" har blivit svepskälet för intervention och kontroll av olja -och andra tillgångar.
läs mer >>


Flyktingkatastrof
Irak förblöder efter 4 års ockupation. Stora delar av befolkningen drivs på flykt. Världen måste vakna.
Vi bevittnar den största långsiktiga befolkningsförflyttningen i Mellanöstern sedan palestinier tvingades iväg som följd av bildandet av staten Israel 1948 skriver Andrew Harper i en artikel i nr. 27 av FMR (Forced Migration Review).
läs mer >> (scrolla ner till mitten av sidan)
070212


USA:s krigsförbrytelser i Irak
I oktober publicerade 10 konsumentorganisationer ett dokument om USA:s krigsförbrytelse i Irak. "Irakkrigets våldsamhet och det kaos som drabbat Irak kan direkt spåras till den illegala invasionen, ockupationen och illegalitet i de krigsmetoder och vapen som används för att upprätthålla ockupationen."

"USA:s krigsförbrytelser i Irak och mekanismer för ansvar dokumenterar dessa kränkningar och uppmanar oss alla att begära utredningar och åtal av politiska och civila ledare för brott mot internationell lag."
Dokumentet är nu även översatt till arabiska. Här finns pressmeddelande med länkar till rapporten (på engelska och arabiska).
070202


USA måste ut ur Irak, omedelbart och villkorslöst!
USA måste förhandla med de irakiska internationella motståndets organisationer.I artikeln som skrevs i början av december understryks att USA inte tänker lämna Irak frivilligt. Idag med facit i hand vet vi att 20.000 fler amerikanska soldater är på väg till det som vi benämner "slaget om Bagdad".
All heder till Västerbottens-Kuriren som publicerar artikeln och främjar debatt. Rubriksättningen är tidningens egen.
De stora tidningarna och några till har under december fått artikeln. De har antingen tackat nej eller underlåtit att svara.
060115


Sverker Åström skriver i DN den 3 januari 2007
Det är inte orimligt att söka skapa en opinion som kräver ett totalt och omedelbart tillbakadragande av alla amerikanska trupper.
Det framhåller Sverker Åström i sin artikel. Han anger bl.a. oljan som skäl till en fortsatt (amerikansk) kontroll för en oöverblickbar framtid. Vapenexport ska avbrytas och "det är helt otänkbart att Reinfeldt besöker Bush i Vita huset.
060131


Om Bakerrapporten
För 35 år sedan läckte den förre marinofficeren Daniel Ellsberg de.sk. Pentagonpappren som grundligt avslöjade USA:s lögner om Vietnamkriget.
Hans modiga handlande stärkte antikrigsrörelsen i USA och därmed kampen för att USA skulle dra tillbaka sina trupper från Vietnam.
I Stockholm har han nyligen mottagit Right Livelihoodpriset. På ett ABF-möte den 7 december sammanfattade han sin syn på Bakerrapporten: Bakerrapporten är bara ett sätt för USA att stanna kvar i Irak med färre förluster för amerikanerna. Det är även ett sätt att lugna opinionen.
USA kommer inte att lämna ifrån sig Iraks olja, ansåg Ellsberg och han uppmanade nya wwhistleblowers att stiga fram och avslöja dagens amerikanska lögner.
En alltmer krigstrött hemmaopinion bidrog till demokraternas seger i kongressvalet nyligen. Den hyser förhoppningar om att USA ska dra tillbaka sina trupper från Irak. Denna opinion kommer inte känna igen sig i Bakerrapportens förslag. Läs artikeln om Bakerrapporten.
061210


Kriget om oljan
Ett 40-sidigt dokument utarbetat av USA har läckt till Independ-
ent on Sunday (IoS). Det är ett lagförslag till den irakiska regeringen att underteckna production sharing agreementkontrakt (PSA) med utländska bolag för att utveckla sina stora oljereserver.
Dessa kontrakt med en stor oljeproducent i Mellanöstern garanterar investerarna väldiga profiter under de närmaste 30 åren.
Iraks oljereserver är de tredje största i världen. I kapitlet Skatteregler slår lagförslaget fast att de utländska bolagen kan föra ut profiten ur landet utan restriktioner och att de inte behöver betala någon skatt när de gör så.

Krig och ockupation gynnar Halliburton, vars tidigare chef hette Dick Cheney, Kellog, Brown&Root, Shell, Exxon och alla de andra bolagen. Såväl Iraks nya konstitution som den s.k. Bakerrapporten underlättar och befrämjar denna plundring. Innan ockupationen användes inkomsterna av Iraks 1975 nationaliserade olja till bl.a. en välutvecklad utbildning och sjukvård.
Läs även mer om "Krigsprofitörernas blomstrande affärer" och "Varför USA inte lämnar Irak".
070128


Haifa Street - slaget om Bagdad fortsätter
Amerikanska soldater, F-15 stridsplan och Apacheattackhelikoptrar understödde den irakiska marionettregimens soldater och milis i attacker för att inta kvarteren runt Haifa Street mitt i Bagdads centrum och mycket nära gröna zoneen.
Bagdad ska intas och motståndsrörelsen krossas. Kvarter för kvarter.

Bush har nyligen beslutat skicka 21.000 fler amerikanska soldater till Irak. De flesta till Bagdad. För en tid sedan attackerades även Adamiyastadsdelen med många civila dödsoffer som följd.

Eftikhar Hashem Alhusainy skriver om striderna på Haifa Street.
070115


Slaget om Bagdad
Mångmiljonstaden Bagdad ska betvingas och motståndsrörelsen krossas. De multinationella styrkornas befälhavare i Irak Peter Chiarelli sade för en tid sedan atr om vi förlorar Baghdad, förlorar vi Irak.
Redan i september 2006 skickades stora truppförstärkningar till Bagdad och våldet i staden bara eskalerar. Nu talar Bush om nya truppförstärkningar. Varje försök att återerövra staden och kontrollera den innebär massakrer på civila.

Läs om "Deras nästa massaker" från BRussells Tribunal.
Läs även Nyhetsbulletin nr.1 om skyttegravar runt hela Bagdad
061005


Vägen ut ("The Way Out")
Det finns bara en väg ut ur kriget för USA och det är förhandlingar med motståndsrörelsen.
Antikrigsrörelsen har en stor uppgift att påvisa nödvändigheten av sådana förhandlingar och trycka på i alla sammanhang för att tvinga USA till förhandlingsbordet. Som i Vietnam måste USA förhandla med med folkets representanter.

Därför har föreningen IrakSolidaritet i Stockholm tillsammans med International Anti-Occupation Network ställt sig bakom uttalandet Vägen ut (The Way Out).
061114


"De måste ge sig iväg och det snart"
Den irakiska författarinnan och journalisten Haifa Zangana skriver i den egyptiska tidningen Al Ahram "att ockupations-
trupperna inte har någon annanstans att ta vägen än hem."
De måste förhandla med motståndsrörelsen.
070202


Det är rätt att göra motstånd
IrakSolidaritets styrelse uttalar sig om motståndet i Irak.
Se även Motståndet ökar i södra Irak och andra artiklar om motståndet.
061102


Iraq - Vietnam-same history now and then?
Talk with Daniel Ellsberg - Right Livelyhood-award winner.

I december på ABF i Stockholm framträdde Daniel Ellsberg - årets Right Livelyhoodspristagare. I panelen förutom Ellsberg deltog Lars Drake , docent i nationalekonomi samt Martin Schibbye , journaliststudent och aktiv i IrakSolidaritet.
Martin Schibbyes tal kan läsas här.
061207


Genmäle beträffande slakt på civila
IrakSolidaritets genmäle
i Flamman den 7 januari 2007.Senast ändrad: 2015-08-02
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .