www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> OM FALLUJA >> Falluja 2003-2004
www.iraksolidaritet.se

Tortyr i Falluja

Conservation Center of Environmental & Reserves - Falluja

Öppet brev till Manfred Nowak, speciell rapportör om tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller straff för Kommissionen för mänskliga rättigheter

 

Om tortyren i Irak

19 oktober 2006

Irak – Bagdad

När vi hade äran att möta Manfred Nowak, speciell rapportör om tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandlingeller straff för Kommissionen för mänskliga rättigheter, fick vi också motta hans senaste rapport till Generalförsamlingen 14 augusti 2006. Vi noterade att den specielle rapportören väntar på en uppmaning från denirakiska regeringen att besöka Irak och att undersöka alla påståenden han fått om tortyr och grym behandling i Irak. Det förvånar oss att där inte fanns någon antydan om att de amerikanska och brittiska baserna inte är knutna till de irakiska myndigheterna och att den därför borde innehålla en uppmaning till de amerikanska och brittiska regeringarna att tillåta att den specielle rapportörens undersökningslag får besöka dessa fängelser och baser så snart som möjligt. Vi bifogar här några av vittnesmålen som vi framlade för den specielle rapportörennär vi träffade honom i Amman.

Vårt center (CCERF), i samarbete med Monitoring net of humanrights in Iraq (MHRI), lägger här fram den rapport om de brott och övergrepp som genomförts av de amerikanska styrkorna mot civila personer i Falluja 2003-2004. Att rapporten om den första militära operationen är så försenad beror på att vi misslyckades när vi som offrens representant försökte ta upp frågan rättsligt om vad de fått utstå i övergrepp och brott av de amerikanska soldaterna. Dessa mål avvisades av de amerikanska domstolarna. Vårt nätverk(MHRI) bevarar dessa akter och offrens vittnesmål och är redo att lägga fram dem för varje undersökning i framtiden.

 

Muhamad T. Al-Daraji
Ordförande för Conservation Center of Environmental & Reserves – Fallujah (CCER-F)
Direktör för Monitoring Net of Human Rights in Iraq (MHRI)

Därpå följer tolv punkter med edsvurna vittnesmål från det första angreppet mot Falluja under maj 2003-juni 2004. Läs hela dokumentet på engelska via länken nedan.


Ladda ner
Fallujah torture 2003-2004 finally.pdf
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se