www.iraksolidaritet.se
www.iraksolidaritet.se
IrakSolidaritet >> IRAKS GRANNAR >> USAs infiltration i Iran
www.iraksolidaritet.se

USAs infiltration i Iran

USAs utrikesministerium har inrättat en speciell avdelning för att påverka den politiska situationen i Iran. Officiellt kallas det att främja demokratin i Iran.
Utrikesministeriet har fått ett begärt extraanslag på 580 miljoner kr. Nya kontor kommer att öppnas i Europa och i Dubai med farsitalande diplomater. Även i Washington ska mer personal arbeta mänskliga röttigheter och offentlig diplomati, enligt tidningen Washington Post 2 mars 2006.

Iran ingick tidigare i utrikesdepartementets Kontor för Arabiska Halvön. Bara ett fåtal länder är värda ett eget kontor, enligt en talesman.

Mer än 380 miljoner kronor ska användas till ett projekt för en TV-kanal som ska sända dygnet runt på farsi. Projektet leds av Elizabeth Cheney, hög tjänsteman i utrikesministeriet och äldsta dotter till vice-president Cheney. Hon vill ha direkt inflytande över den nya TV-kanalen och skilja den från det ordinarie organ som finns för USA-propaganda, som bl a alHurra, en arabiskspråkig TV-kanal.

Washington Posts artikel är inte fritt tillgänglig via länken nedan. Men den kan läsas på Information Clearing House.

"Det mindre begripliga"

6 mars 2006 satte Jan Myrdal uppmärksamheten på denna typ av frågor under rubriken Det mindre begripliga.

I många länder - inklusive Sverige - är det ett lagbrott att ta emot pengar från utländsk makt för att försöka påverka den inre politiska situationen. Så här skriver Myrdal:

I Förenta staterna anslås stora belopp till att understödja den politiska oppositionen i Iran. En stat som i och för sig har en valordning och ett valdeltagande som ter sig mer formaldemokratiskt korrekt än praxis i Förenta staterna.

I stater som Ukraina har mer eller mindre privata utländska kapitalkällor bidragit till så kallade oranga revolutioner. För närvarande tycks Vitryssland stå i tur.

Men jag ser inte i svenska tidningar, radio och TV någon mer principiell diskussion om detta. Dock tycks där finnas en upprördhet över att president Putin i Ryssland med hänvisning till detta nu vill kontrollera eventuell utländsk finansiering av den opinionsbildande verksamheten från så kallade Non-Governemental Organizations.

Jag undrar om vederbörande någonsin läst den svenska Brottsbalken. Eller är det så att de anser att det som gäller för oss i våra länder - och inte minst i Förenta staterna för övrigt - inte bör gälla i stater som inte tillhör Väst och dess villiga allierade?

13 § Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i högst två år. Lag (1981:1165).
www.iraksolidaritet.se
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se