.
|START |Vår verksamhet 
Studiecirkeln       
Kontakta oss      
|Falluja-
insamlingen
|Vad händer i Irak?
Krigsförbrytelser  
Motståndsrörelsen
|"Demokratin" 
Regimen i Irak
Folkrätt             
|Imperalism           
Olja och ekonomi
Iraks grannar      
|Antikrigsopinion 
Vad gör Sverige?
Media & desinfo.
|Vad händer i USA? 
I övriga världen?   
|
.
Föreningen IrakSolidaritet
Irak

. .
Utskriftbar version
.PRESSMEDDELANDEN
SITE-KARTA
ARKIVET


BRÄNNPUNKT IRAK
V å r   t i d n i n g
INNEHÅLL
LÄSVÄRT
.

Kontakta IrakSolidaritet
Styrelser och verksamhetsberättelser finns här

Nyhetsbrev


KalendariumFlygblad för spridning

Vill du veta mer om ockupationen och vad som verkligen händer i Irak?
Hör av dig till IrakSolidaritet. Vi kommer gärna och talar på ett möte med din organisation, fackförening eller parti.

Skriv till info@iraksolidaritet.se

IrakSolidaritet rekommenderar några oumbärliga böcker.

Denna information finns inte i media.
läs mer om böckerna här

Irak tio år efter ockupationenviktig skrift från IrakSolidaritet
nr. 7 i serien Brännpunkt Irak
I en utförlig skrift dokumenterar IrakSolidaritet vad tio års ockupation inneburit för Iraks folk, för regionen och för världen och rapporterar om motståndet, däribland den breda rörelse av massprotester som sedan 25 december 2012 pågår oavbrutet i Irak. I skriften medverkar kända irakiska, amerikanska, svenska och andra skribenter med direktskrivna bidrag.
Skriften kostar endast 40 kronor. Föreniningen betalar frakten.
läs mer om skriften och beställ här

Alla tidigare nummer av tidningen kostar 20 kronor/ex. + porto.
Alla nummer av tidningen kan ses som PDF och beställas här

Stöd Fallujainsamlingen

Stöd solidaritetsinsamlingen för Iraks folk! Revisorer för insamlingen: Tomas Bolme och Bo Stenström

Falluja är en symbol för USA:s massförstörelse och det irakiska folkets motstånd mot ockupationen. Föreningen IrakSolidaritets insamling går oavkortat till offren för USA:s ockupation.

Sätt in ditt bidrag på pg: 116 73-1
Insamlingsresultat :
29 maj 2015: 390 039 kronor

Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2015
15 mars sände föreningen 400 dollar för att
rädda lilla Azraq som flytt med sin familj från Falluja till Irakiska Kurdistan.
En hjärtspecialist, även han flykting från Falluja, säger att Azraks medfödda hjärtfel måste opereras.
Du kan läsa mer om Azrak och om Islah som förmedlar hjälpen.
10 februari 2015 översändes 3270 dollar till Malaekat Al-Rahman Social Organization för hjälp till nödlidande internflyktingar i Irak.
Du kan läsa mer och se foton.

Utbetalningar från Fallujainsamlingen under 2014

27 049 kronor för brådskande hjälp till familjer på flykt undan regeringsattacker på staden.
Hjälpen har förmedlats genom Geneva International Centre for Justice.
Vädjan om hjälp till Fallujainsamlingen!
2 224 kr i extra stöd till Irakkommissionens möte i Bryssel 16-17 april 2014.

Läs om Irakkommissionens viktiga arbete
Läs mer om alla tidigare utbetalningar från Fallujainsamlingen!
Varmt tack för alla bidrag!
Varenda krona når fram!
för mer information
Affisch för Fallujainsamlingen


Aktuellt - 2015 - 2014
Du hittar nya och aktuella artiklar längre ner på sidan. Kronologin är inte fullständig. Artiklar ordnas i möjligaste mån även i ämnesområden.
IrakSolidaritet 2013
IrakSolidaritet 2012
IrakSolidaritet 2011
IrakSolidaritet 2010
IrakSolidaritet 2009
IrakSolidaritet 2008
IrakSolidaritet 2007 + äldre


IrakSolidaritet på Facebook


Stoppa dödsstraffet i Irak!
Skriv på!

läs mer
10022


"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"
Till riksdagspartierna!

IrakSolidaritet har återigen riktat en uppmaning till riksdagspartierna att agera för att krigsbrott ska beivras och krigsförbrytare vilka de än är ska ställas inför rätta.
Folkrätten ska gälla även i Irak!
Ta del av vårt brev och de uppmaningar vi riktar till riksdagspartierna.
Pressmeddelande
110905
Frågor till riksdagspartierna om Irak
De frågor IrakSolidaritet ställde till partierna i valrörelsen 2010 innebär ett långsiktigt arbete.
Det är mestadels konkreta frågor som rör amerikanska krigsbrott.

Läs frågor, referensmaterial och svar från de rödgröna partierna.
Kan du göra en insats i din organisation eller bland dina vänner, kontakta oss.
100930


Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 150529

Flyktingar från Ramadi, maj 2015

Stoppa militär intervention i Irak under varje förevändning!
Stockholmsappellen från I.A.O.N.
Svenska militärer till Irak!
Uttalanden och debattartikel
Fallujainsamlingen
årsmöte
Det blir bara värre och värre i Irak
Om den aktuella situationen
läs hela nyhetsbrevet och aktuell artikel om läget i Irak
150529


Stoppa militär intervention i Irak under varje förevändning!
Stockholmsappellen från I.A.O.N.
Det internationella nätverket för solidaritet med Iraks folk, I.A.O.N. (International Anti-Occupation Network), där IrakSolidaritet ingår, höll sitt årliga möte i Stockholm helgen 22-24 maj för att diskutera läget i Irak och solidaritetsrörelsens uppgifter. IrakSolidaritet var värd för mötet, där aktivister och irakiska gäster från Belgien, Storbritannien, Schweiz, Spanien och Sverige deltog. Efter ingående och givande diskussioner antogs följande uttalande.
läs hela appellen
150526


Oklarheter inför riksdagsbeslut om svensk militär insats i Irak
"Föreniningen har begärt hos UD att få ut dokument om den planerade svenska militära insatsen i Irak. Föreningen uppmärksammar också en utredning som föreslår att regeringen i fortsättningen inte ska behöva begära riksdagens tillstånd för att sända svensk trupp för 'utbildning och övning' utomlands, även om syftet inte kan kallas 'fredsfrämjande' eller ens 'fredsframtvingande'."
Föreningen efterlyser debatt i dessa viktiga frågor.
läs hela uttalandet
150512


”Nej till svenskt deltagande i kriget i Irak”
Föreningen fick 6 maj svar från UD på det uttalande mot svenskt militärt deltagande på USA-koalitionens sida i Irakkriget som IrakSolidaritet sände till utrikesminister Margot Wallström 30 mars 2015.
I svaret hänvisar Michael Nordenberg, departementssekreterare på UD till den debattartikel utrikes-och försvarsministrarna skrev i DN 9 april 2015. I en debattartikel på SVT Opinion 10 april bemöts argumentationen i ministrarnas debattartikel.
läs både uttalande och svar
150507


Rapport från årsmötet 15 maj 2015
Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet 8 maj 2014 – 12 maj 2015

Du kan ta del av det gångna årets verksamhet här.
150512


1 maj
Nej till svenskt deltagande i Irakkriget!
Det måste bli debatt i denna viktiga fråga!
3 juni fattar riksdagen beslut om "Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak".
Föreningen delade som vanligt ut flygblad, sålde tidskriften ”Irak: 10 år efter ockupationen” och samlade pengar till Fallujainsamlingen. I år var flygbladet inriktat både på situationen i Irak och frågan om svensk militär till Irak.
läs mer och ta del av flygbladet
150506


Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 150415
Ska svenska militärer sändas till Irak?

Debatt behövs

Uttalande, debattartikel, information
läs mer
150416


En miljon döda, övervägande civila, i Irak
Ny undersökning bekräftar de höga dödstalen

Två miljoner har dött i USA:s krig i Afghanistan, Irak och Pakistan.
Kulturskribenten Sören Sommelius skriver om den 100-sidiga rapporten.
läs mer om rapporten
150415


"Sänd inte svenska militärer till Irak"
Debattartikel publicerad på SVT Opinion 10 april 2015

IS begår oerhörda övergrepp i Irak, men bidrar en svensk militär insats i Irak till ”ett inkluderande och sammanhållet Irak”, ett ”Irak som möjliggör inflytande för landets många grupperingar, både etniska och religiösa”, som Margot Wallström och Peter Hultqvist skriver på DN Debatt?
Läs hela debattartikeln och vårt tidigare uttalande mot svenskt militärt deltagande i Irakkriget. Uttalandet har sänts till utrikesminister Margot Wallström.
150412


Seminarium mot svensk militär inblandning i Irak
”Kampen om det oljerika och strategiskt belägna Irak"

Seminariet hölls i samarbete med ABF 26 mars 2015
Uttalande som sänds till utrikesminister Margot Wallström och det tal som hölls om situationen i Irak finns länkade.
Mötet höll en tyst minut till minne av Kersti Kinnerdal-Alwan. Du kan hedra hennes minne med ett bidrag till Fallujainsamlingen pg 11673-1

Läs mer om seminariet och ta del av uttalande och tal.
150329


Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 150319
IS, Falluja, Mosul, Tikrit, regimens bombningar, USA-koalitionens bombningar, svenska soldater till Irak, shiamuslimska miliser  med mera

I början av februari 2008 inledde IrakSolidaritet en kampanj för att uppmärksamma USA:s hotande flyganfall, "Lion´s Roar" mot Iraks andra stad, historiska Mosul, och det ökade antalet bombattacker och offensiver. Läs uttalandet från 5 februari 2008

läs hela nyhetsbrevet

150321


Brev till utrikesminister Margot Wallström
Stoppa tortyren!
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ
Vad tänker regeringen göra för att de ansvariga för tortyr ska ställas till ansvar?
läs mer
150121
Utrikesminister Margot Wallström svarade 27 mars 2015 på IrakSolidaritets brev till henne och regeringen
läs både Margot Wallströms svar och vårt brev här.
150414


Hedra Kersti Kinnerdal-Alwans minne
Stöd Fallujainsamlingen
Till stor sorg för familj, släkt, vänner och vänner till Iraks folk,avled Kersti tisdagen 17 februari 2015 på Södersjukhuset.

Kersti träffade sin irakiske man Mohammed Alwan för 35 år sedan. Hon följde med till Irak, lärde känna Mohammeds stora familj som drabbats mycket hårt av ockupationen och gjorde allt hon kunde för att stödja Iraks folk under de förödande sanktionerna och under ockupationen.
Kersti samlade mediciner i Sverige under sanktionerna och tog med till Saddam Undervisnings- och Barnsjukhus och ordnade manifestationer till stöd för det irakiska folket under ockupationen.
IrakSolidaritet framför sina kondoleanser till Kerstis man och livskamrat, Mohamed Alwan, som drabbats så hårt.
För att hedra Kerstis minne uppmanar Muhammed till stöd för Fallujainsamlingen.
läs mer om Kersti och Mohammed
150309

10 april 2015 hölls en fin minnesstund för Kersti
läs om minnesstunden och se foton
150529

Fallujainsamlingen

Utbetalningar under 2015

400 dollar sändes 15 mars 2015 till Föreningen Islah Reperation Project  för att rädda den lilla pojken Azraq. Han opererades 20 april 2015. Läs om operationen och se foton.

10 februari 2015 översändes 3270
dollar till Malaekat Al-Rahman Social Organization för hjälp till nödlidande internflyktingar i Irak.

läs fakta om dessa utbetalningar
150318
Vädjan om stöd för frigivning av Uday Al-Zaidi
Pressmeddelande 11 januari 2015
Den framstående människorättsförsvararen Uday al-Zaidi greps av irakiska säkerhetsstyrkor fredagen 9 januari kl 18.00 i staden al-Shatrah i södra Irak.
Uttalandet följs av artiklar på svenska om den stora proteströrelsen i Irak under 2011.
läs mer
150111
OBS!
Uday Al-Zaidi fri
Han frigavs 21 januari 2015 efter en internationell kampanj. Han utsattes för tortyr och är fortfarande i fara.
Direkt efter pressmeddelandet följer information om frigivningen.
läs mer
150122


De skyldiga går fortfarande fria
Rådande straffrihet är omoralisk och provocerande.

16-17 april 2014 genomfördes en viktig Irakkommission i Bryssel.
Detta arbete var ett viktigt steg för att diskutera juridiska möjligheter att ställa de skyldiga till ansvar och om möjligt bryta den rådande omoraliska och brottsliga tystnaden om Irak.
Mike Powers, Mathias Cederholm och Sigyn Meder deltog från IrakSolidaritets styrelse.
Vi som deltog är överens om konferensens stora värde. Många kända talare deltog och en stödkommitté bildades av väl renommerade personligheter.
Nu äntligen publicerar vi en omfattande sammanfattning av den viktiga rapporten från irakkommissionens arbete. Arne Hjorth sammanfattade. Det finns länkar till program, stödkommitté och rapporter.
läs mer
141230


Nyhetsbrev 141221
Upprop mot tortyren
Tortyrrapporten
Mer om USA:s upptrappning av Irakkriget
Om situationen för civilbefolkningen och flyktingkatastrofen
Skamligt att Tony Blair prisbelönats av Rädda Barnen
läs mer

141230


Stoppa tortyren
Ansvar: JA - Straffrihet: NEJ

Upprop initierat av två före detta biträdande FN- generalsekreterare, FN:s humanitära samordnare för Irak Hans von Sponeck och Denis Halliday.
Skriv på!
läs hela uppropet
och skriv gärna på!

141213

Senatens tortyrrapport
Stoppa tortyren!
Ställ de skyldiga till ansvar!
Ingen straffrihet för krigsbrott!
141217


USA:s tredje Irakkrig:
Kostnader och konsekvenser
Seminarium 27 november 2014, ABF Stockholm med
Haifa Zangana, irakisk författare och journalist samt
Jenny Wrangborg, poet
läs mer om seminariet som även filmades och sammanfattades på svenska. Ta del av länkar  och Haifa Zanganas program i Stockholm. Ta även del av foton.
141202


USA trappar upp sitt tredje Irakkrig

Dödade i Falluja av regimen med USAs hjälp, 140904.

Vi kommer att säkerställa det fria flödet av energi från regionen till världen”, sade president Obama till FN:s generalförsamling 24 september 2014 ”inbegripet militär makt” och angav därmed det verkliga skälet till USA:s tredje Irakkrig.
USA-koalitionens och regimens bomber löser inga problem och skapar inte fred. Tvärtom visar rapporter från Irak och Syrien att IS gynnas av bombningarna.
Civilbefolkningen flyr i 100 000-tals och många civila dödas av bomberna och striderna.

De 8 barnen på fotot dödades av den USA/NATO- tränade irakiska arméns bombningar av Falluja 14 september 2014.
läs mer

141009


Nyhetsbrev från IrakSolidaritet 141022
Seminarium
27 november kl. 18:00 på ABF Stockholm, Sveavägen 41
USA:s tredje Irakkrig: Kostnader och konsekvenser
USA trappar upp sitt tredje Irakkrig: artikel på svenska om det aktuella läget Irak
Irakiska läkare kallar användandet av DU (utarmat uran) för ”folkmord”
Den nya regimen
ISIS
Dödsmiliser
läs mer
141022


Stoppa USA:s bombning av Irak!
Uttalande från IrakSolidaritet 10 augusti 2014

USA bombar åter i Irak och hotar med ett ”långvarigt projekt”. Förevändningen är att hejda extremiströrelsen Islamiska staten (IS) och ”förhindra folkmord”. Erfarenheterna – från USA:s ockupation 2003-2011 och från ”humanitära interventioner” i andra länder – visar att detta i själva verket betyder fortsatt krig mot Iraks folk med förödande effekter för civilbefolkningen. Det verkliga syftet är att säkra amerikanska intressen och stärka den militära kontrollen över Irak.
uttalande på svenska
statement in English
140811
"USA:s bombningar i Irak är nödvändiga"
Replik  från Afram Yakoub, ordförande för Assyriska Riksförbundet i Sverige, i tidningen Arbetaren 140829
IrakSolidaritets svar till Afram Yakoub publicerades 140901
Ta del av brevväxlingen
140904


Sorg och vrede över fördrivningen av kristna, yezidier och andra grupper i Irak
Det är med stor vrede och sorg vi tar del av den fördrivning som äger rum av kristna från Mosul och Nineveslätten, av yezidier från sina byar, turkmener och andra gamla folkgrupper som shabak och mandéer.

Det är en stor sorg för det irakiska folket, vars olika etniska och religiösa grupper levt i god sämja långt innan Irak bildades som nation. Kristna och andra grupper har en mångtusenårig historia i det gamla tvåflodslandet.

Artikeln tar upp aspekter som sällan berörs i media. Hit hör bombningarna av Anbarprovinsen med städerna Falluja och Ramadi. En halv miljon har drivits på flykt från Anbarprovinsen på grunds av regimens bombningar med amerikanskt stöd.
läs mer
140811


Delning av Irak: mer våld fler flyktingar och etnisk rensning
Följande debattartikel är svaret på ett inlägg som förespråkar delning av Irak. Artikeln publicerades först på Jinges blogg, en av Sveriges 10 största bloggar.
Läs Sigyn Meders artikel och ta del av debatten
140811


Öppet brev till Europaparlamentets ledamöter
Med anledning av mötet om Irak i Europaparlamentet den 16 juli 2014

EU har moraliska och juridiska skyldigheter gentemot Irak efter att flera av dess medlemsstater ignorerade varningarna från antikrigsrösterna att inte angripa landet 2003.

Misslyckandet med att skydda Iraks vanliga medborgare, den avsiktliga skada som tillfogats vissa samhällen samt de grova brott mot mänskliga rättigheter som dagligen begås av den irakiska regeringens styrkor med total straffrihet har mötts med tystnad.
läs hela brevet
140718


4 juli 2014, USA:s nationaldag

Alla människors lika värde, alla folks lika rätt
Möte med tal, sång och musik på Stortorget i Stockholm
Om USA:s militära järngrepp runt världen, om Syrien och Mellanöstern, Om USA:s brott mot Afghanistan och Irak, om det viktigaste av allt: freden, om Kubas och Latinamerikas frigörelse från USA talade Agneta Norberg, Hans Öhrn, Claes Engelbrandt, Sigyn Meder, Pelle Sunvisson och Eva Björklund. Mötet inramades av vacker musik och sång med Pepe och Mari, Xavier Castro, några Wayramusiker och Jan Hammarlund med sin fina Afghanistansång och andra fina sånger. Sigyn Meder talade för IrakSolidaritet. Du kan följa länken till hennes tal.
läs mer
140706


Appell till världens antikrigsrörelser
från det internationella anti-ockupationsnätverket I.A.O.N.
STÅ UPP FÖR IRAK!

läs hela appellen
140628


Degerfors 2014
Fredssamtal för tredje året i följd ägde rum 16-17 maj
Mike Powers höll följande tal om Irak under årets viktiga fredssamtal
läs mer

140619


General Lloyd Austin, chef för US Central Command på besök i Bagdad
USA:s och Iraks militära samarbete ökar snabbt

General Lloyd Austin, ambassadör Beecroft och Al-Maliki

General Lloyd Austin, chef för US Central Command, träffade premiärminister al-Maliki i gröna zonen 10 maj 2014 och och gav sitt fulla stöd till ”kampen mot terrorismen”. Ett allt tätare irakiskt-amerikanskt militärt samarbete utvecklas. General Austin prisade dessutom al-Malikis ”plan för att befria Falluja” och lyckönskade till valet.
läs mer
140519


Angreppen på Anbarprovinsen är inne på femte månaden
Falluja allmänna sjukhus riskerar att stängas

Bombruiner maj 2014

Kollektiv bestraffning är krigsbrott
"Barrel bombs" mot civilbefolkningen
Den redan mycket svåra situationen förvärrades när regeringen i gryningen 9 maj gick till full offensiv mot Falluja från 4 håll. I media fortsätter tystnaden.
läs mer
140519


Parlamentsvalet i Irak 140430 (del 2)

Valaffischer

Tragisk fars
Vare sig demokratiskt eller transparent

”Segern är säker”, uttalade al-Maliki direkt efter att ha röstat i Bagdads tungt militariserade gröna zon i parlamentsvalet 30 april 2014. Och lade till: ”det är bara omfattningen av segern vi avvaktar”.
Al-Maliki slåss för en tredje period som premiärminister. Han förlorade i valet 2010, men fördes till makten med amerikansk hjälp. Trots parlamentets motstånd, genomdrev han rättsligt stöd för att kunna ställa upp i detta val.
Del 1 finns här

läs mer
140512


Rättvisa för Irak - ställ de skyldiga till ansvar!
8 maj på ABF Stockholm, informerade IrakSolidaritets deltagare på Irakkommissionens viktiga konferens i Bryssel 16-17 april 2014 om arbetet där.
Mathias Cederholm, historiker, inledde med att jämföra Irak under det brittiska imperiet och under USA:s ockupation. Mike Powers och Sigyn Meder redovisade sina intryck. Dokumentation kommer.
läs mer
140510


Årsmöte 8 maj 2014
Verksamhetsberättelse för föreningen IrakSolidaritet 14 maj 2013 – 8 maj 2014
läs mer om årsmötet
140506


1 maj
Föreningen delade ut flygblad, sålde tidningen och samlade pengar till Fallujainsamlingn på 1 majdemonstrationernas samlingsplatser
Flygblad
för spridning

läs mer


Parlamentsvalet i Irak 140430
Vare sig demokratiskt eller transparent

Valaffischer

Det gäller tidigare val under ockupation och det gäller nu när huvuddelen av de amerikanska stridande soldaterna lämnat landet. Det betyder inte att USA saknar inflytande i Irak.
328 parlamentsledamöter ska väljas som i sin tur utser president och premiärminister.

9045 kandidater slåss om dessa platser.
277 partier och koalitioner deltar
läs mer

140429


Falluja, Iraks Guernica
Fear not the Path of Truth
22 april visade föreningen och ABF Stockholm Ross Caputis dokumentärfilm om USA:s andra anagrepp på staden Falluja för 10 år sedan i november 2004. Ross, tidigare marinsoldat, deltog i angreppet, 18 år gammal. Nu söker han sanningen.
Filmaren Maj Wechselmann som var levande sköld i Bagdad kommenterade, dr. Samira Alani, ansvarig för de missbildade barnen på Falluja allmänna sjukhus, skickade en hälsning till mötet som även såg en filmad hälsning från Ross Caputi. Sigyn Meder inledde och irakiska vänner talade.
Dokumentationen kommer.
140425


Legalisera inte bortgifte av 9-åriga flickor!

Demonstration 8 mars 2014 mot lagförslaget

Legalisera inte våldtäkt och pedofili inom äktenskapet!
Ska 9-åriga flickor kunna giftas bort i Irak?
Det föreslår justitieminister Hassan al-Shammari i ett lagförslag som antagits av regeringen.
Detta lagförslag är en direkt följd av ockupationen.
Protestera! Partier, kvinnoorganisationer, MR-organisationer, kulturföreningar och enskilda, ta upp protester i riksdagen, i EU och FN-organisationer så att det hörs och märks!
Skicka protester till Iraks premiärminister Nouri al-Maliki!
läs mer
140408


Falluja, Iraks Guernica
Tranor för fred mot radioaktiva vapen

Tranor för fred på Farsta bibliotek

Konstnärinnorna i föreningen ADA vek tranor på Farsta bibliotek 8 april till förmån för Fallujainsamlingen
Föreningen riktade 18 februari en vädjan till stöd för Fallujainsamlingen med anledning av den katastrofalasituationen i Anbarprovinsen.
Läs denna vädjan
läs mer
140408


Nyhetsbrev 140405
16-17 april Irakkommission i Bryssel
22 april kl. 18:00 på ABF Stockholm
Falluja, Iraks Guernica
22 april kl. 18:00 på ABF Stockholm
8 maj kl. 19:00 presenteras rapport
från Irakkommissionens arbete i Bryssel
på ABF Stockholm
läs mer
141231


Nyhetsbrev 140330
Irakkommission i Bryssel 16-17 april
Regeringsattackerna mot Anbarprovinsen fortsätter
Gift inte bort 9-åriga flickor!
Parlamentsval 30 april
Jag är irakier - jag läser
Filmad hyllning till bokmarknadsgatan Mutanabbi

läs mer
140402


Shock and Awe

För 11 år sedan
USA-koalitionen inledde sitt folkrättsstridiga angreppskrig och ockupation av Irak. En hel värld demonstrerade mot kriget, men de maktfullkomliga makthavarna bryr sig föga om folkopinioner och de struntar i folkrätten. Olja, gas, strategiskt läge, geopolitiska intressen och kamp om världsherravälde, överordnas människors liv och deras rätt till en dräglig tillvaro. Det råder tystnad om de ansvarigas brott mot freden i Irak och om alla andra krigsbrott de är skyldiga till.
Vi accepterar inte denna straffrihet!

RÄTTVISA ÅT IRAK - STÄLL DE SKYLDIGA TILL ANSVAR!
läs mer och se youtube om Shock and Awe
140320


Regeringsattackerna mot Anbar fortsätter

Glöm inte Falluja, vår tids Guernica!
Angreppet måste upphöra!
Al-Malikis "kamp mot terrorismen"?
Är det så här den ser ut?
I 12 veckor har Anbarprovinsen bombats och artilleribeskjutits. Falluja är omringat av regeringssoldater som blockerar infarterna till staden och byggt upp höga vallar av jordmassor runt den. Det kostar 7 miljoner dollar om dagen.
All opposition, allt motstånd mot al-Malikis sekteristiska regim, är ”terrorism".
Al-Maliks angrepp drabbar Fallujas och Anbars civilbefolkning. Längre artikel om kampen mot terrorism med amerikanska vapen finns på hemsidan.
läs mer
140311


Samtal: Utarmat uran – strålningsskador för 1000 år
27 februari 2014 på Konsthall C i Hökarängen
Sköld Peter Matthis som också var med och startade Vietnamrörelsen inledde och samtalade sedan med publiken.
Sköld Peter är medicinare och har länge intresserat sig för dessa frågor.
Ett litet men bra möte med många frågor och diskussion.
läs mer

140315


Pressmeddelande 140218
Vädjan om hjälp från Falluja - staden som aldrig kapitulerar
Enligt direkta rapporter inifrån Falluja hade Allmänna Sjukhuset i Falluja 16 februari mottagit minst 92 döda och 542 sårade sedan angreppet började.
Staden är omringad av regeringstrupper som hittills angripit sjukhuset 8 gånger. Läkare och sjuksköterskor har dödats eller skadats vid angreppen. Sjukhusen i Anbarprovinsen lider stor brist på läkemedel och nödvändig medicinsk utrustning. Några i personalen har evakuerats.
FN rapporterar att 62 676 familjer eller mer än 370 000 har tvingats fly undan attackerna mot Anbar.
Föreningen IrakSolidaritet i Sverige har beslutat att att bevilja 3000 euro (27 875 kronor) i nödhjälp för humanitära insatser för att hjälpa de civila som flyr från Falluja.

Falluja Allmänna sjukhus, januari 2014

Vädjan om hjälp till Fallujainsamlingen
Du kan med ett bidrag göra det möjligt för oss att hjälpa den hårt drabbade civilbefolkningen i Anbarområdet!
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1
läs hela pressmeddelandet som även redovisar hur pengarna förmedlas
140219


De Skyldiga Går Fortfarande Fria
Irakkriget var inte bara omoraliskt. Det var olagligt. Det passade
domstolen i Nürnbergs definition, efter andra världskriget av "brott mot freden”. Miljontals människor försökte i demonstrationer världen över att stoppa kriget. Vi hade rätt. Och konsekvenserna har varit förödande för Irak som än idag lider av USA:s politiska projekt.
läs mer
140216


Samtalspanel

Sverige och USA:s smutsiga krig
Hur förhåller sig Sverige till USA:s så kallade ”krig mot terrorismen”?
Deltar Sverige i USA:s ”smutsiga krig” i olika länder?
Frågorna diskuterades på biografen Zita i Stockholm 11 februari i samband med en specialvisning av filmen Dirty Wars. Dryga 100-talet kom till visningen med efterföljande panelsamtal, Mycket lyckat.

Arr. Zita Folkets Bio och ABF Stockholm i samarbete med Föreningen Afghanistansolidaritet, IrakSolidaritet och Charta 2008.
läs mer
140215


Nyhetsbrev 140208
Dokumentären Dirty Wars på Zita Folket Bio
Dirty Wars i Irak
Vad händer i Irak?
Tortyr och våldtäkter av irakiska kvinnor i Iraks fängelser
Massavrättningar
läs mer
140209


Apachehelikopter
Skadad pojke 30 januari 2014

Falluja, Ramadi under attack
Civilbefolkningen i irakiska städer angrips av regimen med USA:s stöd
Granater och Hellfiremissiler faller över Falluja och Ramadi i hjärtat av Anbarprovinsen. Al-Malikis armé omringar städerna med vapen som USA skyndsamt levererat efter premiärminister al-Malikis besök hos president Obama månadsskiftet oktober-november 2013.
Dr Samira Alani som sedan 2008 kämpat på Falluja allmänna sjukhus för att få världen att uppmärksamma de missbildade barnen som föds på sjukhuset sedan USA:s stora angrepp på staden 2004, är förtvivlad. Hon och de andra läkarna tar emot mängder av svårt sårade barn, offer för granatregn och bomber. Jag vill skrika", skriver hon och begrundar både de missbildade barnens öde och situationen nu. USA ska inte skicka vapen till Irak. Skriv på protesten mot vapenleveranser till Irak, uppmanar hon
läs mer
140206
Al-Malikis ”krig mot terrorismen” är ett krig mot civilbefolkningen
Efter USA:s tillbakadragande från Irak under stort ståhej och mediauppbåd i december 2011 har kriget och ockupationen i Irak ändrat karaktär.
läs mer
140212


Irakmöte i Bredäng
biblioteket i Stockholmsförorten Bredäng anordnade IrakSolidaritet 30 januari ett möte om Falluja och massförstörelsevapen. Det är 10 år sedan Falluja utsattes för USA:s två stora och förödande angrepp.
Mötet tog även upp de pågående angreppen på Falluja. Mötet nordnades av Biblioteket i Bredäng, ABF Sydväst och IrakSolidaritet.

läs mer
140202

Senast ändrad: 2015-05-30
.
IrakSolidaritets
Plattform
.

• USA ut ur IRAK – villkorslöst och omedelbart!

• Ett fritt och självständigt Irak!

• Stöd motstånds- kampen!

• Inget svenskt stöd till ockupationen!


----------------------


• An unconditional and immediate US withdrawal from Iraq!

• A free and independent Iraq!

• Support for the resistance struggle!

• No Swedish support to the occupation!


Iraq Solidarity Association in Stockholm

.
Irak
.
International Anti-Occupation Network
.
Fred i Irak är en möjlighet
Le Feyt-förklaringen
Le Feyt forklaring 08.pdf
.
.
IrakSolidaritets
Uttalanden
Läs mer
.

Brännpunkt Irak
(vår tidning)

Läs mer
.
Irakiska oljeinkomster ska gå till irakiska flyktingar
Iraqi International Initiative on refugees

Läs och skriv på!
.
Iraks kulturarv måste räddas
Läs och skriv på!
.
Stöd Iraks akademiker och intellektuella!
Läs och skriv på!
.
USA ut ur Irak
../../page_images/dot.gif
Powered by Enburk
© 2005-2008 IrakSolidaritet | Kontakt: info@iraksolidaritet.se | http://www.iraksolidaritet.se .